P30 S42 I (alt. 3042 I) SOŁY (1:25 000 WIG - Mapa Szczegółowa Polski /1929 - 1939/)
Mapa 400 dpidetails
Mapa- ±1930400 dpidetails
MapaSOŁY 1932600 dpidetails