P30 S41 C (alt. 3041 C) GRADOWSZCZYZNA (1:25 000 WIG - Mapa Szczegółowa Polski /1929 - 1939/)
MapaGRADOWSZCZYZNA 1932400 dpidetails