P29 S41 E (alt. 2941 E) ŚWIĘTNIKI (1:25 000 WIG - Mapa Szczegółowa Polski /1929 - 1939/)
MapaŚWIĘTNIKI 1937300 dpidetails
MapaŚWIĘTNIKI 1937600 dpidetails