P29 S40 I (alt. 2940 I) RZESZA (1:25 000 WIG - Mapa Szczegółowa Polski /1929 - 1939/)
MapaRZESZA 1933400 dpidetails
MapaRZESZA 1933400 dpidetails
MapaRZESZA 1933600 dpidetails