P29 S27 H (alt. 2927 H) CHAŁUPY (1:25 000 WIG - Mapa Szczegółowa Polski /1929 - 1939/)
MapaCHAŁUPY [ark. roboczy] 1938600 dpidetails