7 XV (alt. 4276) Skałat, Grzymałów (1:75 000 Atlas geologiczny Galicji)
MapaSKAŁAT i GRZYMAŁÓWСкалат - Гримайлiв 0600 dpidetails