5 X (alt. 4071) Jaworów, Gródek (1:75 000 Atlas geologiczny Galicji)
MapaJAWORÓW i GRÓDEKЯворів, Городок 600 dpidetails