4 III (alt. 3964) Kraków (1:75 000 Atlas geologiczny Galicji)
MapaKRAKÓW 600 dpidetails