4269 SO (alt. 8 XXVII SO) (1:25 000 - WIG Mapa Szczegółowa Polski w cięciu map zaborczych /1920 - 1929/)
Mapa- 1929400 dpidetails
Mapa[ Pas 51 Słup 35 (SE) ] 1929600 dpidetails