3966 SO (alt. 5 XXIV SO) (1:25 000 - WIG Mapa Szczegółowa Polski w cięciu map zaborczych /1920 - 1929/)
Mapa- 1929400 dpidetails
Mapa[ Pas 48 Słup 32 (SE) ] 1929600 dpidetails