365 Pabianice – Tomaszow – Tomaszów – Opoczno (1:100 000 Karte des Deutschen Reiches, Großblatt/Einheitsblatt, ark. zbiorcze /1919 - 1945/)
MapaPetrikauPiotrków Trybunalski 1938400 dpidetails
MapaPetrikauPiotrków Trybunalski 1938600 dpidetails
MapaPetrikau 1938600 dpidetails
MapaPetrikauPiotrków Trybunalski 1941400 dpidetails
MapaPabianice - Tomaszow Maz. - Petrikau - OpocznoPabianice - Tomaszów Mazowiecki - Piotrków Trybunalski - Opoczno 1942600 dpidetails
MapaPabianice - Tomaszow Maz. - Petrikau - OpocznoPabianice - Tomaszów Mazowiecki - Piotrków Trybunalski - Opoczno 1944400 dpidetails
MapaPetrikauPiotrków Trybunalski 1944600 dpidetails
MapaPetrikauPiotrków Trybunalski 1944400 dpidetails
MapaPabianice - Tomaszow Mazow. - Petrikau - OpocznoPabianice - Tomaszów Mazowiecki - Piotrków Trybunalski - Opoczno 1944400 dpidetails
MapaKutno - Lowicz - Litzmannstadt - SkierniewiceKutno - Łowicz - Łódź - Skierniewice 1944600 dpidetails
MapaPetrikauPiotrków Trybunalski 1944400 dpidetails
MapaPabianice – Tomaszow Mazow. – Petrikau – OpocznoPabianice - Tomaszów MAzowiecki - Piotrków Trybunalski - Opoczno 1944600 dpidetails
MapaPabianice - Tomaszow Mazow. - Petrikau - Opoczno [Mil.-Geo.-Karte, Gebietsteil Generalgouvernement, Stand: 1.VIII.1944] 1944400 dpidetails
Załączniki do tego arkusza :details
ZałącznikMil.-Geo.-Stadtplan Petrikau 1:15 000 u. Mil.-Geo.-Stadtplan Tomaszow 1:15 0001944details
Stand: 1.VIII.1944
MapaPabianice – Tomaszow Mazow. – Petriaku – Opoczno 1944600 dpidetails
MapaPabianice - Tomaszow Mazow - Petriaku - Opoczno [HMN] 1944600 dpidetails
MapaPabianitz – Tomaszow Mazow. – Petrikau – Opoczno 1944300 dpidetails
MapaPetrikau [b – w] 1944300 dpidetails