341 Łomża (1:100 000 Karte des Deutschen Reiches, Großblatt/Einheitsblatt, ark. zbiorcze /1919 - 1945/)
MapaŁomżaŁomża 1938400 dpidetails
MapaŁomża 1938600 dpidetails
MapaŁomżaŁomża 1941400 dpidetails
MapaŁomżaŁomża 1941400 dpidetails
MapaLomzaŁomża 1941600 dpidetails
MapaŁomża [Befestigungskarte U.d.S.S.R., Stand: 15.3.1941] - v.1 1941400 dpidetails
Załączniki do tego arkusza :details
ZałącznikNachträge zur Befestigungskarte U.d.S.S.R. 1:100 000, Anlage 4f Großblatt 341, Stand: 25.5.19411941details
nakładka z aktualizacją umocnień ZSRR
MapaŁomża [Befestigungskarte U.d.S.S.R., Stand: 15.3.1941] - v.2 1941400 dpidetails
MapaŁomża 1941600 dpidetails
MapaŁomża 1941300 dpidetails
MapaŁomża 1941600 dpidetails
MapaScharfenwiese - Lomza - Rozan - Ostrow MazowieckaOstołeka - Łomża - Różan - Ostrów Mazowiecka 1944300 dpidetails
MapaLomzaŁomża 1944600 dpidetails
MapaScharfenwiese - Lomscha - Rozan - Ostrow [Befestigungskarte, Stand: Mitte Dezember 1944] 1944400 dpidetails
MapaŁomża [Mil.-Geo.-Karte, Gebietsteil Generalgouvernement, Stand: 1.V.1944] 1944400 dpidetails
MapaŁomża 1944600 dpidetails
MapaScharfenwiese – Lomza – Rozan – Ostrow Mazowiecka 1944300 dpidetails