30b Treuburg – Lyck (1:100 000 Karte des Deutschen Reiches, Großblatt/Einheitsblatt, ark. zbiorcze /1919 - 1945/)
MapaTreuburg-LyckOlecko - Ełk 1935400 dpidetails
MapaTreuburg [Befestigungskarte Polen, Stand: 15.6.1939]Olecko 1939400 dpidetails
MapaTreuburg [Befestigungskarte Polen, Stand: 15.6.1939] 1939600 dpidetails
MapaTreuburg - Lyck 1939300 dpidetails
Załączniki do tego arkusza :details
ZałącznikTreuburg - Lyck (verso)1939details
MapaTreuburgOlecko 1940400 dpidetails
MapaTreuburgOlecko 1941400 dpidetails
MapaTreuburgOlecko 1941600 dpidetails
MapaTreuburgOlecko 1941600 dpidetails
MapaTreuburg [Befestigungskarte U.d.S.S.R., Stand: 15.3.1941] 1941400 dpidetails
Załączniki do tego arkusza :details
ZałącznikNachträge zur Befestigungskarte U.d.S.S.R. 1:100 000 Anlage 4a Großblatt Nr. 30b, Stand: 25.5.1941, Anlage 4d Großblatt 45a Stand: 25.5.19411941details
nakładka z aktualizacją umocnień ZSRR
MapaTreuburg 1941600 dpidetails
MapaTreuburg 1941600 dpidetails
MapaTreuburg [Befestigungskarte, Stand: Mitte Dezember 1944] 1944400 dpidetails
MapaTreuburg - Sudauen - Lyck - Augustow 1944600 dpidetails