Wybierz kategorię:
Sortowanie listy: Typ listy:
UWAGA, duży plik: 88.0 MBOstPr Provinz Ostpreußen und Bezirk Bialystok Prowincja Prusy Wschodnie i Okręg Białystok ± 1942 400 dpi (2013-05-19) details
arkusz północny / northern sheet
UWAGA, duży plik: 93.4 MBOstPr Provinz Ostpreußen und Bezirk Bialystok Prowincja Prusy Wschodnie i Okręg Białystok ± 1942 400 dpi (2013-05-20) details
arkusz południowy / southern sheet
UWAGA, duży plik: 82.2 MBSchl Wehrkreiskarte des VIII A.K. Mapa okręgu wojskowego VIII Korpusu Armii ± 1942 400 dpi (2013-05-19) details
Obszar całego Śląska i pn Sudetów / The whole area of Silesia and north Sudety
UWAGA, duży plik: 104.6 MBSudLn Sudetenländer (Ostblatt) 1939 600 dpi (2016-11-06) details
Załączniki do tego arkusza details
Mapa Sudetenlaender 1:300 000 (Ostblatt) - cover 1939 400 dpi (2016-11-06) details.png
UWAGA, duży plik: 41.7 MBSudLn Sudetenländer (Ostblatt) [300dpi] 1939 300 dpi (2016-11-06) details
UWAGA, duży plik: 46.3 MBWar Zusammendruck Q,R53,Q,R52,Q,R51- Warschau Druk zbiorczy Q,R53,Q,R52,Q,R51 - Warszawa 1944 400 dpi (2013-05-19) details
UWAGA, duży plik: 99.2 MBWarth Reichsgau Wartheland Okręg Rzeszy Kraj Warty 1941 400 dpi (2013-05-19) details
UWAGA, duży plik: 65.2 MBWestPr Reichsgau Danzig - Westpreußen Okręg Rzeszy Gdańsk-Prusy Zachodnie ± 1942 400 dpi (2013-05-19) details