Wybierz kategorię:
Sortowanie listy: Typ listy:
Arkusz 14.3 MBG 3 Warschau Warszawa 1912 300 dpi (2014-06-23) details
Arkusz 14.5 MBG 3 Warschau Warszawa 1914 400 dpi (2014-06-29) details
Arkusz 13.4 MBG 4 Krakau Kraków 1912 300 dpi (2014-06-23) details
Arkusz 14.2 MBG 5 Kassa Košice 1912 300 dpi (2014-06-23) details
Arkusz 13.8 MBH 3 Brest-Litowsk Берасьце 1912 300 dpi (2014-06-23) details
Arkusz 13.5 MBH 3 Brest-Litowsk Брэст 1914 400 dpi (2014-06-29) details
Arkusz 13.1 MBH 4 Przemyśl Перемишль 1912 300 dpi (2014-06-23) details
Arkusz 13.4 MBH 4 Przemysl ± 1914 400 dpi (2014-06-29) details
Arkusz 13.7 MBH 4 Przemysl ± 1914 400 dpi (2014-06-29) details
Arkusz 12.7 MBH 5 Szatmár-Németi Satu Mare 1914 300 dpi (2014-06-23) details
Arkusz 4.8 MBH 5 Szatmar-Nemeti Satu Mare 1915 300 dpi (2014-02-10) details
Arkusz 13.8 MBH 6 Nagy-Várad Oradea 1915 300 dpi (2014-06-23) details
Arkusz 13.8 MBH 7 Orsowa 1915 300 dpi (2014-06-23) details
Arkusz 12.4 MBJ 3 Kobrin Кобрын 1914 300 dpi (2014-06-23) details
Arkusz 13.2 MBJ 4 Lemberg Львів 1914 300 dpi (2014-06-23) details
Arkusz 13.6 MBJ 4 Lemberg Львів 1915 400 dpi (2014-06-29) details
Arkusz 13.3 MBJ 5 Kolomea Коломия 1914 300 dpi (2014-06-23) details
Arkusz 5.1 MBJ 5 Kolomea Коломия 1915 300 dpi (2014-02-10) details
Arkusz 16.2 MBJ 6 Nagyszeben Sibiu 1915 400 dpi (2014-06-23) details
Arkusz 15.0 MBJ 7 Piteşti 1915 400 dpi (2014-06-23) details
Arkusz 11.3 MBK 3 Pinsk Пінск 300 dpi (2014-06-23) details
Arkusz 10.0 MBK 3 Pinsk Пі́нск ± 1920 400 dpi (2014-06-29) details
Arkusz 14.2 MBK 4 Ostrog Острог 1912 300 dpi (2014-06-23) details
Arkusz 5.1 MBK 4 Ostrog Острог 1915 300 dpi (2014-02-10) details
Arkusz 14.0 MBK 5 Czernowitz Чернівці 1912 300 dpi (2014-06-23) details
Arkusz 5.7 MBK 5 Czernowitz Чернівці 1915 300 dpi (2014-02-10) details
Arkusz 10.4 MBK 5 Czerniowce ± 1920 400 dpi (2014-06-29) details
Чернівці́
Arkusz 9.8 MBK 5 Czerniowce Чернівці́ ± 1920 400 dpi (2014-06-29) details
Arkusz 13.0 MBK 6 Jasi 300 dpi (2014-06-23) details
Arkusz 5.5 MBK 6 Iasi 1915 300 dpi (2014-02-10) details
Arkusz 12.4 MBK 7 Bucureşti 1915 300 dpi (2014-06-23) details
Arkusz 11.7 MBL 3 Bobrujsk Бабруйск 1915 300 dpi (2014-06-23) details
Arkusz 12.6 MBL 4 Żytomir Житомир 1912 300 dpi (2014-06-23) details
Arkusz 13.4 MBL 5 Winnica Вінниця 1912 300 dpi (2014-06-23) details
Arkusz 5.3 MBL 5 Winnica Вінниця 1915 300 dpi (2014-02-10) details
Arkusz 5.1 MBL 6 Kiszyniew Chișinău 1915 300 dpi (2014-02-10) details
Arkusz 12.8 MBL 6 Kiszyniew Chișinău 1915 300 dpi (2014-06-23) details
Arkusz 10.8 MBL 7 Galaţ 300 dpi (2014-06-23) details
Arkusz 11.6 MBM 2 Witebsk Віцебск 1914 300 dpi (2014-06-23) details
Arkusz 10.9 MBM 3 Gomel Гомель 1912 300 dpi (2014-06-23) details
Arkusz 11.3 MBM 4 Kijew Київ 1912 300 dpi (2014-06-23) details
Arkusz 12.3 MBM 5 Umań Умань 1912 300 dpi (2014-06-23) details
Arkusz 10.1 MBM 6 Odessa Одеса 300 dpi (2014-06-23) details
Arkusz 10.7 MBN 1 Ostaszkow Осташков 300 dpi (2014-06-23) details
Arkusz 11.8 MBN 2 Smolensk Смоленск 300 dpi (2014-06-23) details
Arkusz 11.4 MBN 3 Nowgorod-Siewiersk Новгород-Сіверський 1912 300 dpi (2014-06-23) details
Arkusz 11.9 MBN 4 Nieżin Ніжин 1912 300 dpi (2014-06-23) details
Arkusz 11.3 MBN 5 Jelisawetgrad Єлисаветград 300 dpi (2014-06-23) details
UWAGA, duży plik: 28.6 MBN 5 JELISAWIETGRAD Кіровоград 1920 600 dpi (2014-09-26) details
Arkusz 10.0 MBN 6 Nikołajew Миколаїв 1914 300 dpi (2014-06-23) details
Arkusz 8.6 MBN 7 Sewastopol Севастополь 400 dpi (2014-06-23) details
Arkusz 11.7 MBO 1 Rżew Ржев 1914 300 dpi (2014-06-23) details
Arkusz 12.1 MBO 2 Wiaźma Вязьма 1912 300 dpi (2014-06-23) details
Arkusz 12.7 MBO 3 Briansk Брянск 1912 300 dpi (2014-06-23) details
Arkusz 12.4 MBO 4 Połtawa Полтава 1914 300 dpi (2014-06-23) details
Arkusz 11.2 MBO 5 Jekaterinosław Катеринослав 300 dpi (2014-06-23) details
Arkusz 9.6 MBO 6 Melitopol Мелітополь 1914 300 dpi (2014-06-23) details
Arkusz 7.1 MBO 7 Simferopol Сімферополь 400 dpi (2014-06-23) details
Arkusz 11.8 MBP 1 Moskau Mocква 1914 300 dpi (2014-06-23) details
Arkusz 12.1 MBP 2 Tula Тула 1912 300 dpi (2014-06-23) details
Arkusz 13.1 MBP 3 Ariol Орёл 1912 300 dpi (2014-06-23) details
Arkusz 12.1 MBP 4 Charkow Харків 300 dpi (2014-06-23) details
Arkusz 14.0 MBP 5 Sławiansk Слов'янськ 400 dpi (2014-06-23) details
UWAGA, duży plik: 31.1 MBP 5 SŁAWIANSK Слов'янськ, ± 1918 600 dpi (2014-09-26) details
Arkusz 7.1 MBP 6 Mariupol Маріуполь 400 dpi (2014-06-23) details
Arkusz 6.1 MBP 7 Kercz Керч 400 dpi (2014-06-23) details
Arkusz 13.4 MBQ 5 Bachmut Артемівськ 400 dpi (2014-06-23) details
Arkusz 10.0 MBQ 6 Rostow na Don Ростов-на-Дону 400 dpi (2014-06-23) details