Wybierz kategorię:
Sortowanie listy: Typ listy:
UWAGA: Do tej kategorii są także załączniki, umieszczone NA DOLE LISTY.
P24 S45
Arkusz 18.5 MBP24 S45 DRUJA /WT/ 1932 600 dpi (2021-05-22) details
P25 S42 Ilukste (Iłłukszta);
Arkusz 19.4 MBP25 S42 ILUKSTE (ILLUKSZTA) 1936 600 dpi (2021-05-22) details
P25 S43 Daugavpils (Dyneburg);
Arkusz 19.3 MBP25 S43 DAUGAVPILS (DYNEBURG) 1936 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 19.9 MBP25 S43 DAUGAVPILS (DYNEBURG) 1936 600 dpi (2021-05-22) details
P25 S44 Krasław (Krāslava);
Arkusz 16.3 MBP25 S44 KRASŁAW (Krāslava) 1933 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 16.4 MBP25 S44 KRASŁAW (Krāslava) 1933 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 19.4 MBP25 S44 KRASŁAW (Kraslava) 1933 600 dpi (2021-05-22) details
P25 S45 Druja; Друя;
Arkusz 15.1 MBP25 S45 DRUJA [WYDANIE TYMCZASOWE] 1932 600 dpi (2020-07-05) details
P25 S46 Dryssa; Дрыса;
Arkusz 16.9 MBP25 S46 DRYSSA /WT/ 1932 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 13.3 MBP25 S46 DRYSSA [WYDANIE TYMCZASOWE] 1932 600 dpi (2020-07-05) details
P26 S42 Dukszty; Dūkštas;
Arkusz 16.8 MBP26 S42 DUKSZTY 1932 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 19.1 MBP26 S42 DUKSZTY 1932 600 dpi (2021-05-22) details
P26 S43 Dryświaty; Дрысвяты;
Arkusz 17.1 MBP26 S43 DRYŚWIATY 1932 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 19.7 MBP26 S43 DRYŚWIATY 1932 600 dpi (2021-05-22) details
P26 S44 Brasław; Браслаў;
Arkusz 15.1 MBP26 S44 BRASŁAW [WYDANIE TYMCZASOWE] 1932 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 18.6 MBP26 S44 BRASŁAW [WYDANIE TYMCZASOWE] 1932 600 dpi (2021-05-22) details
P26 S45 Miory; Мёры;
Arkusz 18.5 MBP26 S45 MIORY /WT/ 1932 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 14.9 MBP26 S45 MIORY [WYDANIE TYMCZASOWE] 1932 600 dpi (2020-07-05) details
P26 S46 Dzisna; Дзісна;
Arkusz 17.4 MBP26 S46 DZISNA /WT/ 1932 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 13.5 MBP26 S46 DZISNA [WYDANIE TYMCZASOWE] 1932 600 dpi (2020-07-05) details
P27 S42 Łyngmiany; Linkmenys;
Arkusz 19.7 MBP27 S42 LYNGMIANY 1932 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 16.9 MBP27 S42 ŁYNGMIANY 1932 600 dpi (2020-07-05) details
P27 S43 Widze; Відзы;
Arkusz 16.0 MBP27 S43 WIDZE 1932 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 19.0 MBP27 S43 WIDZE 1932 600 dpi (2021-05-22) details
P27 S44 Koziany; Казяны;
Arkusz 13.8 MBP27 S44 KOZIANY 1932 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 18.3 MBP27 S44 KOZIANY 1932 600 dpi (2021-05-22) details
P27 S45 Szarkowszczyzna; Шаркаўшчына;
Arkusz 17.9 MBP27 S45 SZARKOWSZCZYZNA /WT/ 1932 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 14.2 MBP27 S45 SZARKOWSZCZYZNA [WYDANIE TYMCZASOWE] 1932 600 dpi (2020-07-05) details
P27 S46 Łużki; Лужкі;
Arkusz 17.7 MBP27 S46 ŁUŻKI /WT/ 1933 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 13.7 MBP27 S46 ŁUŻKI [WYDANIE TYMCZASOWE] 1933 600 dpi (2020-07-05) details
P27 S47 Połock; Полацак; Полоцк;
Arkusz 12.2 MBP27 S47 POŁOCK (kopia) 1935 600 dpi (2020-07-04) details
Arkusz 18.6 MBP27 S47 POŁOCK /WT/ 1935 600 dpi (2021-05-22) details
P28 S40 Pozelwa; Želva;
Arkusz 15.8 MBP28 S40 POZELWA 1932 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 19.7 MBP28 S40 POZELWA 1932 600 dpi (2021-05-22) details
P28 S41 Orniany; Arnionys;
Arkusz 15.7 MBP28 S41 ORNIANY 1932 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 19.6 MBP28 S41 ORNIANY 1932 600 dpi (2021-05-22) details
P28 S42 Święciany; Švenčionys;
Arkusz 16.7 MBP28 S42 ŚWIĘCIANY 1932 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 19.6 MBP28 S42 ŚWIĘCIANY 1932 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 17.7 MBP28 S42 ŚWIĘCIANY /odbitka robocza/ 1932 600 dpi (2021-05-22) details
P28 S43 Hoduciszki; Adutiškis;
Arkusz 16.1 MBP28 S43 HODUCISZKI 1932 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 19.4 MBP28 S43 HODUCISZKI 1932 600 dpi (2021-05-22) details
P28 S44 Postawy; Паставы;
Arkusz 15.7 MBP28 S44 POSTAWY 1932 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 19.0 MBP28 S44 POSTAWY 1932 600 dpi (2021-05-22) details
P28 S45 Głębokie; Глыбокае;
Arkusz 17.5 MBP28 S45 GŁĘBOKIE /WT/ 1932 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 14.0 MBP28 S45 GŁĘBOKIE [WYDANIE TYMCZASOWE] 1932 600 dpi (2020-07-05) details
P28 S46 Plissa; Плиса;
Arkusz 16.9 MBP28 S46 PLISSA /WT/ 1932 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 13.4 MBP28 S46 PLISSA [WYDANIE TYMCZASOWE] 1932 600 dpi (2020-07-05) details
P29 S25 Leba (Łeba);
Arkusz 16.5 MBP29 S25 (25) LEBA (ŁEBA) 1935 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 15.9 MBP29 S25 (25) LEBA (ŁEBA) 1939 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 8.7 MBP29 S25 25 ŁEBA (LEBA) 1939 600 dpi (2020-07-05) details
P29 S26 Żarnowiec;
Arkusz 15.6 MBP29 S26 OSIEKI (Ossecken) 1921 600 dpi (2021-05-23) details
Arkusz 13.7 MBP29 S26 ŻARNOWIEC 1935 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 12.7 MBP29 S26 ŻARNOWIEC 1935 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 17.0 MBP29 S26 ŻARNOWIEC 1935 600 dpi (2021-05-22) details
P29 S27
Arkusz 12.8 MBP29 S27 Swarzewo 1921 600 dpi (2021-05-23) details
P29 S30 Palmnicken; Янтарный; Palvininkai;
Arkusz 20.6 MBP29 S30 (28) PALMNICKEN 1930 600 dpi (2021-05-22) details
P29 S31 Cranz; Зеленоградск ; Krantas;
Arkusz 19.8 MBP29 S31 (29) CRANZ 1932 600 dpi (2021-05-22) details
P29 S32 Labiau (Labiawa); Полесск; Labguva;
Arkusz 20.5 MBP29 S32 (30) LABIAU (Labiawa) 1932 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 13.6 MBP29 S32 30 LABIAU (Labiawa) 1932 600 dpi (2020-07-05) details
P29 S33 Skaisgirren (Skajzgiry); Большаково; Skaistgiriai;
Arkusz 21.6 MBP29 S33 (31) SKAISGIRREN (Skajzgiry) 1932 600 dpi (2021-05-22) details
P29 S34 Szillen (Szyle) ; Жилино; Žiliai;
Arkusz 23.3 MBP29 S34 (32) SZILLEN (Szyle) 1932 600 dpi (2021-05-22) details
P29 S35 Piłkały; Добровольск; Pilkalnis;
Arkusz 19.2 MBP29 S35 Pillkallen (Pikały) 1922 600 dpi (2021-05-23) details
Arkusz 22.2 MBP29 S35 (33) PILLKALLEN (Pilkały) 1928 600 dpi (2021-05-22) details
P29 S40 Mejszogoła; Maišiagala;
Arkusz 15.7 MBP29 S40 MEJSZAGOŁA 1928 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 19.4 MBP29 S40 MEJSZAGOŁA 1928 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 20.3 MBP29 S40 MEJSZAGOŁA /druk dwubarwny/ 1939 600 dpi (2021-05-22) details
P29 S41 Niemeczyn; Nemenčinė;
Arkusz 15.0 MBP29 S41 NIEMENCZYN 1927 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 19.8 MBP29 S41 NIEMENCZYN 1927 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 20.3 MBP29 S41 NIEMENCZYN 1933 600 dpi (2021-05-22) details
P29 S42 Michaliszki; Міхалішкі;
Arkusz 19.9 MBP29 S42 MICHALISZKI 1933 600 dpi (2021-05-22) details
P29 S43 Świr; Свір;
Arkusz 15.7 MBP29 S43 ŚWIR 1932 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 18.4 MBP29 S43 ŚWIR 1932 600 dpi (2021-05-22) details
P29 S44 Miadzioł; Мядзел;
Arkusz 14.8 MBP29 S44 MIADZIOŁ 1932 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 17.9 MBP29 S44 MIADZIOŁ 1932 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 5.5 MBP29 S44 MIADZIOŁ /unieważniono/ 1932 300 dpi (2021-05-22) details
P29 S45 Dokszyce; Докшыцы;
Arkusz 17.4 MBP29 S45 DOKSZYCE /WT/ 1932 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 14.0 MBP29 S45 DOKSZYCE [WYDANIE TYMCZASOWE] 1932 600 dpi (2020-07-05) details
P29 S46 Tumiłowicze; Тумілавічы;
Arkusz 17.5 MBP29 S46 TUMIŁOWICZE /WT/ 1932 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 13.9 MBP29 S46 TUMIŁOWICZE [WYDANIE TYMCZASOWE] 1932 600 dpi (2020-07-05) details
P30 S23 Lanzig (Łącko);
Arkusz 14.0 MBP30 S23 (43) Lanzig 1923 600 dpi (2021-05-25) details
Arkusz 16.8 MBP30 S23 (43) LANZIG (LACKO) 1935 600 dpi (2021-05-22) details
P30 S24 Stolpmünde; Ustka;
Arkusz 17.1 MBP30 S24 (Uście) Stolpmünde 1921 600 dpi (2021-05-23) details
Arkusz 20.0 MBP30 S24 (44) STOLPMÜNDE 1935 600 dpi (2021-05-22) details
P30 S25 Lauenburg (Lębork);
Arkusz 20.4 MBP30 S25 Lębork (Lauenburg in Pom.) 1921 600 dpi (2021-05-23) details
Arkusz 22.8 MBP30 S25 (45) LAUENBURG i. Pom. (LĘBORK) 1935 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 17.4 MBP30 S25 45 LAUENBURG i. Pom. (LĘBORK) 1935 600 dpi (2020-07-05) details
P30 S26 Wejherowo;
Arkusz 19.8 MBP30 S26 Wejherowo 1921 600 dpi (2021-05-23) details
Arkusz 16.5 MBP30 S26 46 Wejherowo 1923 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 21.9 MBP30 S26 Wejherowo 1923 600 dpi (2021-05-18) details
Załączniki do tego arkusza details
Mapa Wejherowo (verso) 1923 600 dpi (2021-05-26) details.png
Arkusz 17.6 MBP30 S26 WEJHEROWO 1937 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 20.4 MBP30 S26 WEJHEROWO 1937 600 dpi (2021-05-22) details
P30 S27 Gdynia;
Arkusz 10.6 MBP30 S27 47 Gdynia 1927 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 13.2 MBP30 S27 GDYNIA 1931 600 dpi (2020-07-04) details
Arkusz 23.4 MBP30 S27 GDYNIA 1931 600 dpi (2021-05-26) details
Arkusz 20.8 MBP30 S27 GDYNIA 1931 600 dpi (2021-05-26) details
Arkusz 23.0 MBP30 S27 GDYNIA [ZJAZD NAUCZYCIELI GEOGRAFII] 1931 600 dpi (2020-07-04) details
P30 S30 Pillau (Piława);
Arkusz 18.0 MBP30 S30 Pillau (Piława) 1923 600 dpi (2021-05-18) details
P30 S31 Königsberg (Królewiec); Калининград; Karaliaučius;
Arkusz 21.9 MBP30 S31 (50) KÖNIGSBERG (Królewiec) 1928 600 dpi (2021-05-22) details
P30 S32 Wehlau (Welawa); Знаменск; Vėluva;
Arkusz 22.5 MBP30 S32 (51) WEHLAU (Welawa) 1928 600 dpi (2021-05-22) details
P30 S33 Insterburg (Wystruć); Черняховск; Įsrutis;
Arkusz 22.3 MBP30 S33 (52) INSTERBURG (Wytruć) 1932 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 12.2 MBP30 S33 (52) INSTERBURG (Wystruć) (kopia) ± 1946 600 dpi (2021-05-26) details
P30 S34 Gumbinnen (Gabin); Гусев; Gumbinė;
Arkusz 18.3 MBP30 S34 Gumbinnen (Gąbin) 1921 600 dpi (2021-05-23) details
Arkusz 20.8 MBP30 S34 (53) GUMBINNEN (Gąbin) 1932 600 dpi (2021-05-22) details
P30 S35 Staluponen (Stolupiany); Нестеров; Stalupėnai;
Arkusz 19.8 MBP30 S35 Stallupönen (Stołupiany) - Wierzbowo 1922 600 dpi (2021-05-23) details
Arkusz 22.7 MBP30 S35 (54) STALLUPÖNEN (Stołupiany) 1932 600 dpi (2021-05-22) details
P30 S37 Marjampol; Marijampolė;
Arkusz 18.8 MBP30 S37 MARJAMPOL 1932 600 dpi (2021-05-22) details
P30 S39 Rudziszki; Rūdiškės;
Arkusz 6.4 MBP30 S39 RUDZISZKI (P23 SUMILISZKI) (uniewazniono) 1928 300 dpi (2021-05-25) details
Arkusz 18.1 MBP30 S39 RUDZISZKI 1935 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 20.2 MBP30 S39 RUDZISZKI 1935 600 dpi (2021-05-22) details
P30 S40 Wilno; Vilnius;
Arkusz 17.6 MBP30 S40 WILNO 1927 600 dpi (2021-05-20) details
Arkusz 15.4 MBP30 S40 WILNO 1935 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 18.2 MBP30 S40 WILNO 1935 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 20.4 MBP30 S40 WILNO 1935 600 dpi (2021-05-22) details
P30 S41 Miedniki; Medininkai;
Arkusz 17.1 MBP30 S41 MIEDNIKI 1927 600 dpi (2021-05-20) details
Arkusz 16.1 MBP30 S41 NOWA WILEJKA 1934 600 dpi (2020-07-04) details
Arkusz 20.4 MBP30 S41 NOWA WILEJKA 1934 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 20.3 MBP30 S41 NOWA WILEJKA 1934 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 14.0 MBP30 S41 Mapa petrograficzna Wileńszczyzny - Ark. Miedniki / Nowa Wilejka (1:100 000) ± 1938 600 dpi (2020-07-08) details
Załączniki do tego arkusza details
Mapa Mapa Petrograficzna Wilenszczyzny (tekst) -1938 400 dpi (2020-07-08) details.png
P30 S42 Worniany; Варняны;
Arkusz 19.9 MBP30 S42 WORNIANY 1929 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 15.0 MBP30 S42 WORNIANY 1934 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 19.6 MBP30 S42 WORNIANY 1934 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 19.7 MBP30 S42 WORNIANY 1934 600 dpi (2021-05-22) details
Załączniki do tego arkusza details
Mapa WORNIANY (verso) 1934 600 dpi (2021-05-26) details.png
P30 S43 Żodziszki; Жодзішкі;
Arkusz 19.1 MBP30 S43 ŻODZISZKI 1928 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 14.9 MBP30 S43 ŻODZISZKI 1932 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 18.4 MBP30 S43 ŻODZISZKI 1932 600 dpi (2021-05-22) details
P30 S44 Kurzeniec; Куранец;
Arkusz 15.3 MBP30 S44 KURZENIEC 1933 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 18.6 MBP30 S44 KURZENIEC 1933 600 dpi (2021-05-22) details
P30 S45 Dołhinów; Даўгінава;
Arkusz 18.5 MBP30 S45 DOŁHINÓW 1932 600 dpi (2021-05-22) details
P30 S46 Biehomla ; Бягомль;
Arkusz 17.0 MBP30 S46 BIEHOMLA 1932 600 dpi (2021-05-22) details
P31 S22 Grossmöllen (Wielkie Mielno);
Arkusz 14.9 MBP31 S22 (65) GROSSMÖLLEN (WIELKIE MIELNO) 1937 600 dpi (2021-05-22) details
P31 S23 Rügenwalde (Darłowo);
Arkusz 18.4 MBP31 S23 DZIERZŁÓW (Rügenwalde) 1921 600 dpi (2021-05-23) details
Arkusz 22.3 MBP31 S23 (66) RÜGENWALDE (DERŁÓW) 1935 600 dpi (2021-05-22) details
P31 S24 Słupsk;
Arkusz 21.5 MBP31 S24 Stolp (Słupsk) 1924 600 dpi (2021-05-18) details
Arkusz 23.1 MBP31 S24 (67) STOLP (SŁUPSK) 1935 600 dpi (2021-05-22) details
P31 S25 Gowidlino;
Arkusz 22.0 MBP31 S25 Lupow (Lupowo) 1923 600 dpi (2021-05-18) details
Załączniki do tego arkusza details
Mapa Lupow (Lupowo) (verso) 1923 600 dpi (2021-05-26) details.png
Arkusz 15.8 MBP31 S25 68 Lupow (Lupowo) 1934 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 16.4 MBP31 S25 GOWIDLINO 1937 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 19.7 MBP31 S25 GOWIDLINO 1937 600 dpi (2021-05-22) details
P31 S26 Kartuzy;
Arkusz 15.4 MBP31 S26 Kartuzy ± 1921 600 dpi (2021-05-23) details
Załączniki do tego arkusza details
Mapa Kartuzy (verso) -1921 300 dpi (2021-05-26) details.png
Arkusz 16.5 MBP31 S26 69 Kartuzy 1924 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 21.1 MBP31 S26 Kartuzy 1924 600 dpi (2021-05-18) details
Arkusz 18.0 MBP31 S26 KARTUZY 1937 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 20.6 MBP31 S26 KARTUZY 1937 600 dpi (2021-05-22) details
P31 S27 Gdańsk (Danzig);
Arkusz 18.2 MBP31 S27 Gdańsk 1921 600 dpi (2021-05-23) details
Arkusz 18.8 MBP31 S27 Gdańsk 1934 600 dpi (2021-05-20) details
Arkusz 16.7 MBP31 S27 GDAŃSK (DANZIG) 1938 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 19.2 MBP31 S27 GDAŃSK (DANZIG) 1938 600 dpi (2021-05-22) details
P31 S28 Tiegenort; Tujsk;
Arkusz 18.5 MBP31 S28 TIEGENORT 1931 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 12.4 MBP31 S28 TIEGENORT 1937 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 15.5 MBP31 S28 TIEGENORT 1937 600 dpi (2021-05-22) details
P31 S29 Braunsberg (Braunsberga); Braniewo;
Arkusz 21.8 MBP31 S29 Gr. Bruch, Braunsberg (Brusnberga) 1924 600 dpi (2021-05-25) details
Arkusz 14.7 MBP31 S29 48 BRUCH - 72 BRAUNSBERG (Brunsberga) (kopia) 1931 600 dpi (2020-07-04) details
Arkusz 23.2 MBP31 S29 GR. BRUCH, BRAUNSBERG (Brunsberga) 1931 600 dpi (2021-05-26) details
Załączniki do tego arkusza details
Mapa GR. BRUCH, BRAUNSBERG (Brunsberga) (verso) 1931 600 dpi (2021-05-26) details.png
P31 S30 Heiligenbeil (Święta Siekierka); Мамоново ; Šventapilis;
Arkusz 22.9 MBP31 S30 (73) HEILIGENBEIL (Święta Siekierka) 1931 600 dpi (2021-05-22) details
P31 S32 Friedland (Frydląd); Правдинск; Romuva;
Arkusz 24.2 MBP31 S32 (75) FRIEDLAND (Frydląd) 1931 600 dpi (2021-05-22) details
P31 S33 Nordenburg (Nordenbork); Крылово; Ašvėnai;
Arkusz 21.8 MBP31 S33 (76) NORDENBURG (NORDENBORK) 1934 600 dpi (2021-05-22) details
P31 S34 Goldap (Gołdap); Geldapė;
Arkusz 23.4 MBP31 S34 (77) GOLDAP (Gołdap) 1932 600 dpi (2021-05-22) details
P31 S35 Przerośl;
Arkusz 18.6 MBP31 S35 PRZEROŚL 1931 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 20.4 MBP31 S35 PRZEROŚL 1931 600 dpi (2021-05-22) details
P31 S36 Wiżajny-Kalwaria; Vižainis- Kalvarija;
Arkusz 19.2 MBP31 S36 WIŻAJNY - KALWARJA 1929 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 14.7 MBP31 S36 WIŻAJNY-KALWARIA 1929 600 dpi (2020-07-04) details
P31 S37 Simno; Simnas;
Arkusz 17.1 MBP31 S37 SIMNO 1932 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 18.4 MBP31 S37 SIMNO 1932 600 dpi (2021-05-22) details
P31 S39 Olkieniki Zachód; Valkininkai;
Arkusz 18.8 MBP31 S39 OLKIENIKI ZACHÓD 1931 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 17.4 MBP31 S39 OLKIENIKI ZACHÓD 1935 600 dpi (2020-07-04) details
Arkusz 20.0 MBP31 S39 OLKIENIKI ZACHÓD 1935 600 dpi (2021-05-22) details
P31 S40 Olkieniki Wschód; Valkininkai;
Arkusz 17.6 MBP31 S40 OLKIENIKI (WSCHÓD) 1926 600 dpi (2021-05-19) details
Arkusz 16.0 MBP31 S40 OLKIENIKI WSCHÓD 1935 600 dpi (2020-07-04) details
Arkusz 18.5 MBP31 S40 OLKIENIKI WSCHÓD 1935 600 dpi (2021-05-22) details
P31 S41 Soleczniki; Šalčininkai;
Arkusz 19.6 MBP31 S41 SOLECZNIKI 1926 600 dpi (2021-05-20) details
Arkusz 17.4 MBP31 S41 WIELKIE SOLECZNIKI 1935 600 dpi (2020-07-04) details
Arkusz 20.3 MBP31 S41 WIELKIE SOLECZNIKI 1935 600 dpi (2021-05-22) details
P31 S42 Oszmiana; Ашмяны;
Arkusz 18.8 MBP31 S42 OSZMIANA 1927 600 dpi (2021-05-20) details
Arkusz 18.2 MBP31 S42 OSZMIANA 1935 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 19.9 MBP31 S42 OSZMIANA 1935 600 dpi (2021-05-22) details
P31 S43 Smorgonie; Смаргонь;
Arkusz 17.9 MBP31 S43 SMORGONIE 1927 600 dpi (2021-05-20) details
Arkusz 15.8 MBP31 S43 SMORGONIE 1935 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 19.3 MBP31 S43 SMORGONIE 1935 600 dpi (2021-05-22) details
P31 S44 Wilejka; Вілейка;
Arkusz 14.6 MBP31 S44 (XIV-22) WILEJKA 1926 600 dpi (2020-07-04) details
Arkusz 17.7 MBP31 S44 WILEJKA 1926 600 dpi (2021-05-19) details
Arkusz 19.2 MBP31 S44 WILEJKA 1931 600 dpi (2021-05-22) details
P31 S45 Olkowicze; Альковічы;
Arkusz 15.7 MBP31 S45 OLKOWICE-CHOTAJEWICZE 1928 600 dpi (2020-07-04) details
Arkusz 19.1 MBP31 S45 OLKOWICZE - CHOTAJEWICZE 1928 600 dpi (2021-05-22) details
P32 S21 Kolberg; Kołobrzeg;
Arkusz 19.0 MBP32 S21 (93) KOLBERG (KOŁOBRZEG) 1937 600 dpi (2021-05-22) details
P32 S22 Köslin (Koszalin);
Arkusz 20.4 MBP32 S22 (94) KÖSLIN (KOSZALIN) 1937 600 dpi (2021-05-22) details
P32 S23 Pollnow (Polanów);
Arkusz 21.5 MBP32 S23 (Polnów) Pollnow 1921 600 dpi (2021-05-23) details
P32 S24 Miastko (Rummelsburg);
Arkusz 17.4 MBP32 S24 96 Rummelsburg i. Pom. (Miastko) 1923 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 21.1 MBP32 S24 Rummelsburg i. Pom (Miastko) 1923 600 dpi (2021-05-18) details
Arkusz 17.8 MBP32 S24 MIASTKO (RUMMELSBURG) 1937 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 20.2 MBP32 S24 MIASTKO (RUMMELSBURG) 1937 600 dpi (2021-05-22) details
P32 S25 Lipusz i Bytowo (Bütow); Bytów;
Arkusz 20.4 MBP32 S25 Bütow (Bytów) 1921 600 dpi (2021-05-23) details
Arkusz 17.5 MBP32 S25 LIPUSZ i BYTOWO (BÜTOW) 1936 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 16.6 MBP32 S25 LIPUSZ i BYTOWO (BÜTOW) 1936 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 20.1 MBP32 S25 LIPUSZ i BYTOWO (BÜTOW) 1936 600 dpi (2021-05-22) details
P32 S26 Kościerzyna;
Arkusz 20.0 MBP32 S26 Kościerzyna 1925 600 dpi (2021-05-18) details
Arkusz 22.3 MBP32 S26 Kościerzyna 1927 600 dpi (2021-05-18) details
Arkusz 16.8 MBP32 S26 KOŚCIERZYNA 1936 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 19.3 MBP32 S26 KOŚCIERZYNA 1936 600 dpi (2021-05-22) details
P32 S27 Tczew;
Arkusz 16.2 MBP32 S27 TCZEW 1935 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 19.3 MBP32 S27 TCZEW 1935 600 dpi (2021-05-22) details
P32 S28 Malbork (Marienburg);
Arkusz 23.0 MBP32 S28 (100) MALBORK (Marienburg) 1931 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 15.4 MBP32 S28 MALBORK (MARIENBURG) 1937 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 19.0 MBP32 S28 MALBORK (MARIENBURG) 1937 600 dpi (2021-05-22) details
P32 S29 Elbing (Elbląg) ;
Arkusz 20.2 MBP32 S29 (Elbląg) Elbing 1921 600 dpi (2021-05-23) details
Arkusz 12.5 MBP32 S29 (Elbląg) Elbing 1921 600 dpi (2021-05-23) details
Arkusz 20.3 MBP32 S29 Elbing (Elbląg) 1923 600 dpi (2021-05-18) details
Arkusz 23.7 MBP32 S29 (101) ELBING (Elbląg) 1931 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 17.2 MBP32 S29 101 ELBING (Elbląg) 1931 600 dpi (2020-07-05) details
P32 S30 Wormditt (Orneta);
Arkusz 21.1 MBP32 S30 Wormditt (Orneta) 1924 600 dpi (2021-05-18) details
Arkusz 24.2 MBP32 S30 (102) WORMDITT (Orneta) 1931 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 17.7 MBP32 S30 102 WORMDITT (Orneta) 1931 600 dpi (2020-07-05) details
P32 S31 Heilsberg (Licbark); Lidzbark Warmiński;
Arkusz 21.4 MBP32 S31 (LICBARK) Heilsberg 1921 600 dpi (2021-05-23) details
UWAGA, duży plik: 25.0 MBP32 S31 (103) HEILSBERG (Licbark) 1930 600 dpi (2021-05-22) details
Załączniki do tego arkusza details
Mapa (103) HEILSBERG (Licbark) (verso) 1930 600 dpi (2021-05-26) details.png
Arkusz 17.9 MBP32 S31 103 HEILSBERG (Licbark) 1930 600 dpi (2020-07-05) details
Załączniki do tego arkusza details
Mapa P32 S31 103 HEILSBERG (Licbark) (verso) 1931 600 dpi (2020-08-02) details.png
P32 S32 Rossel (Reszel);
Arkusz 23.0 MBP32 S32 (104) RÖSSEL (Reszel) 1928 600 dpi (2021-05-22) details
P32 S33 Rastenburg (Rastembork); Kętrzyn;
Arkusz 21.4 MBP32 S33 (105) RASTENBURG (Rastembork) 1934 600 dpi (2021-05-22) details
P32 S34 Grabowen (Grabowo);
Arkusz 16.7 MBP32 S34 106 GRABOWEN (Grabowo) 1931 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 23.8 MBP32 S34 (106) GRABOWEN (Grabowo) 1932 600 dpi (2021-05-22) details
P32 S35 Filipów;
Arkusz 16.6 MBP32 S35 FILIPÓW 1931 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 19.8 MBP32 S35 FILIPÓW 1931 600 dpi (2021-05-22) details
Załączniki do tego arkusza details
Mapa FILIPÓW (verso) 1931 600 dpi (2021-05-26) details.png
P32 S36 Suwałki;
Arkusz 16.8 MBP32 S36 SUWAŁKI 1929 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 19.7 MBP32 S36 SUWAŁKI 1929 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 21.2 MBP32 S36 SUWAŁKI 1938 600 dpi (2021-05-22) details
P32 S37 Sejny; Seinai;
Arkusz 15.6 MBP32 S37 SEJNY 1929 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 18.8 MBP32 S37 SEJNY 1929 600 dpi (2021-05-22) details
P32 S38 Druskieniki; Druskininkai;
Arkusz 18.8 MBP32 S38 DRUSKIENIKI 1928 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 16.2 MBP32 S38 DRUSKIENIKI 1939 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 19.3 MBP32 S38 DRUSKIENIKI /druk dwubarwny/ 1939 600 dpi (2021-05-22) details
P32 S39 Marcińkance; Marcinkonys;
Arkusz 6.1 MBP32 S39 MARCINKANCE (unieważniono) 1927 300 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 15.4 MBP32 S39 MARCINKAŃCE 1932 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 19.2 MBP32 S39 MARCINKANCE 1932 600 dpi (2021-05-22) details
P32 S40 Ejszyszki; Eišiškės;
Arkusz 11.9 MBP32 S40 (XV-18) EJSZYSZKI (kopia) 1926 600 dpi (2020-07-03) details
Arkusz 17.8 MBP32 S40 EJSZYSZKI 1926 600 dpi (2021-05-19) details
P32 S41 Lipniszki; Ліпнішкі;
Arkusz 15.3 MBP32 S41 (XV-19) LIPNISZKI 1926 600 dpi (2020-07-04) details
Arkusz 17.5 MBP32 S41 LIPNISZKI 1926 600 dpi (2021-05-19) details
P32 S42 Wiszniew; Вішнеў;
Arkusz 15.1 MBP32 S42 WISZNIEW 1927 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 18.4 MBP32 S42 WISZNIEW 1927 600 dpi (2021-05-20) details
P32 S43 Wołożyn; Валожын;
Arkusz 18.1 MBP32 S43 WOŁOŻYN 1925 600 dpi (2021-05-19) details
Arkusz 15.5 MBP32 S43 WOŁOŻYN 1931 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 18.3 MBP32 S43 WOŁOŻYN 1931 600 dpi (2021-05-22) details
P32 S44 Radoszkowice; Радашковічы;
Arkusz 15.5 MBP32 S44 RADOSZKOWICE 1929 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 18.8 MBP32 S44 RADOSZKOWICE 1929 600 dpi (2021-05-22) details
P32 S45 Gródek Ostroszycki; Астрашыцкі Гарадок;
Arkusz 15.8 MBP32 S45 GRÓDEK OSTROSZYCKI (2) 1932 600 dpi (2020-07-04) details
Arkusz 15.1 MBP32 S45 GRÓDEK OSTROSZYCKI 1933 600 dpi (2020-07-04) details
Arkusz 18.3 MBP32 S45 GRÓDEK OSTROSZYCKI 1933 600 dpi (2021-05-22) details
P32 S46 Łohojsk; Лагойск;
Arkusz 19.1 MBP32 S46 ŁAHOJSK 1933 600 dpi (2021-05-22) details
P33 S23 Bublitz (Bobolice);
Arkusz 21.5 MBP33 S23 Bublitz (Bobolice) 1924 600 dpi (2021-05-18) details
P33 S24 Biały Bór (Baldenburg);
Arkusz 17.6 MBP33 S24 127 Baldenburg (Białembork) 1924 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 16.2 MBP33 S24 BIAŁY BOR (BALDENBURG) 1938 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 20.0 MBP33 S24 BIAŁY BÓR (BALDENBURG) 1938 600 dpi (2021-05-22) details
P33 S25 Brusy;
Arkusz 17.8 MBP33 S25 BRUSY 1938 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 20.1 MBP33 S25 BRUSY 1938 600 dpi (2021-05-22) details
P33 S26 Czersk;
Arkusz 20.9 MBP33 S26 Czersk 1924 600 dpi (2021-05-18) details
Arkusz 18.4 MBP33 S26 CZERSK 1934 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 20.6 MBP33 S26 CZERSK 1934 600 dpi (2021-05-22) details
P33 S27 Starogard; Starogard Gdański;
Arkusz 19.6 MBP33 S27 Starogard 1925 600 dpi (2021-05-18) details
Arkusz 16.8 MBP33 S27 STAROGARD 1932 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 18.8 MBP33 S27 STAROGARD 1932 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 19.2 MBP33 S27 STAROGARD 1932 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 16.5 MBP33 S27 STAROGARD /odbitka robocza/ (verso) 1932 600 dpi (2021-05-22) details
P33 S28 Sztum (Stuhm);
Arkusz 17.0 MBP33 S28 SZTUM (Stuhm) 1931 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 18.5 MBP33 S28 SZTUM (Stuhm) 1931 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 20.2 MBP33 S28 SZTUM (Stuhm) /odbitka robocza/ [II Korekta] 1931 600 dpi (2021-05-22) details
Załączniki do tego arkusza details
Mapa SZTUM (Stuhm) odbitka robocza II Korekta (verso) 1931 300 dpi (2021-05-26) details.png
Arkusz 19.0 MBP33 S28 SZTUM (Stuhm) [Korekta] 1931 600 dpi (2021-05-22) details
P33 S29 Christburg (Dzierzgoń);
Arkusz 21.4 MBP33 S29 Dzierzgoń 1921 600 dpi (2021-05-23) details
Arkusz 20.6 MBP33 S29 Christburg (Dzierzgoń) 1924 600 dpi (2021-05-18) details
Arkusz 23.3 MBP33 S29 (132) CHRISTBURG (Dzierzgoń) 1931 600 dpi (2021-05-22) details
P33 S30 Mohrungen (Morąg);
Arkusz 24.9 MBP33 S30 (133) MOHRUNGEN (Morąg) 1931 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 17.6 MBP33 S30 133 MOHRUNGEN (Morag) 1931 600 dpi (2020-07-05) details
P33 S31 Allenstein (Olsztyn);
Arkusz 21.3 MBP33 S31 (134) Allenstein (Olsztyn) 1924 600 dpi (2021-05-25) details
Arkusz 24.9 MBP33 S31 (134) ALLENSTEIN (Olsztyn) 1931 600 dpi (2021-05-22) details
P33 S32 Sensburg (Zadzbork) ; Mrągowo;
Arkusz 6.4 MBP33 S32 Sensburg (Ządzbork) (unieważniono) 1921 300 dpi (2021-05-23) details
Arkusz 24.8 MBP33 S32 (135) SENSBURG (Ządzbork) 1931 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 17.2 MBP33 S32 135 SENSBURG (Ządzbork) 1931 600 dpi (2020-07-05) details
P33 S33 Nikolaiken (Mikołajki) ;
Arkusz 15.7 MBP33 S33 136 NIKOLAIKEN (Mikołajki) 1931 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 24.1 MBP33 S33 (136) NIKOLAIKEN (Mikołajki) 1932 600 dpi (2021-05-22) details
P33 S34 Arys (Orzysz);
Arkusz 22.3 MBP33 S34 (137) ARYS (Orzysz) 1931 600 dpi (2021-05-22) details
P33 S35 Raczki i Ełk (Lyck);
Arkusz 16.6 MBP33 S35 RACZKI i EŁK (Lyck) 1931 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 19.7 MBP33 S35 RACZKI i EŁK (LYCK) 1931 600 dpi (2021-05-22) details
P33 S36 Augustów;
Arkusz 16.5 MBP33 S36 AUGUSTÓW 1929 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 20.3 MBP33 S36 AUGUSTÓW 1929 600 dpi (2021-05-22) details
P33 S37 Sopoćkinie; Сапоцкін;
Arkusz 15.4 MBP33 S37 SOPOĆKINIE 1928 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 19.4 MBP33 S37 SOPOĆKINIE 1928 600 dpi (2021-05-22) details
P33 S38 Porzecze; Парэчча;
Arkusz 21.4 MBP33 S38 PORZECZE 1927 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 16.0 MBP33 S38 PORZECZE 1932 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 20.2 MBP33 S38 PORZECZE 1932 600 dpi (2021-05-22) details
P33 S39 Nowy Dwór; Новы Двор;
Arkusz 14.9 MBP33 S39 NOWY DWÓR (unieważniono) 1926 600 dpi (2020-08-02) details
Arkusz 5.8 MBP33 S39 NOWY DWÓR (unieważniono) 1926 300 dpi (2021-05-26) details
Arkusz 19.6 MBP33 S39 NOWY DWÓR 1931 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 15.5 MBP33 S39 NOWY DWÓR 1937 600 dpi (2020-07-04) details
Arkusz 19.4 MBP33 S39 NOWY DWÓR /druk dwubarwny/ 1937 600 dpi (2021-05-22) details
P33 S40 Lida; Ліда;
Arkusz 19.6 MBP33 S40 (Q26) Lida 1921 600 dpi (2021-05-23) details
Arkusz 15.0 MBP33 S40 (XVI-18) LIDA 1926 600 dpi (2020-07-04) details
Arkusz 18.8 MBP33 S40 LIDA 1926 600 dpi (2021-05-19) details
Arkusz 19.6 MBP33 S40 LIDA 1930 600 dpi (2021-05-22) details
P33 S41 Iwje; Іўе;
Arkusz 14.6 MBP33 S41 IWJE 1927 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 14.3 MBP33 S41 IWJE 1927 600 dpi (2021-05-20) details
Arkusz 18.9 MBP33 S41 IWJE 1930 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 19.8 MBP33 S41 IWIE 1939 600 dpi (2021-05-22) details
P33 S42 Lubcz; Любч;
Arkusz 19.6 MBP33 S42 LUBCZ 1926 600 dpi (2021-05-20) details
Arkusz 16.3 MBP33 S42 LUBCZ 1939 600 dpi (2020-07-05) details
P33 S43 Iwieniec; Івянец;
Arkusz 18.9 MBP33 S43 IWIENIEC 1926 600 dpi (2021-05-20) details
Arkusz 15.3 MBP33 S43 IWIENIEC 1931 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 19.7 MBP33 S43 IWIENIEC 1931 600 dpi (2021-05-22) details
P33 S44 Raków; Ракаў;
Arkusz 18.1 MBP33 S44 RAKÓW 1924 600 dpi (2021-05-19) details
Arkusz 19.4 MBP33 S44 RAKÓW 1926 600 dpi (2021-05-20) details
Arkusz 16.4 MBP33 S44 RAKÓW 1930 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 19.4 MBP33 S44 RAKÓW 1930 600 dpi (2021-05-22) details
P33 S45 Mińsk ; Мінск;
Arkusz 11.9 MBP33 S45 MIŃSK (kopia) 1935 600 dpi (2020-07-04) details
P34 S21 Labes (Łobes) ; Łobez;
Arkusz 23.7 MBP34 S21 (157) LABES (ŁOBEZ) 1939 600 dpi (2021-05-22) details
P34 S22 Tempelburg (Czaplinek);
Arkusz 23.7 MBP34 S22 (158) TEMPELBURG (CZAPLINEK) 1935 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 17.7 MBP34 S22 158 TEMPELBURG (CZAPLINEK) 1935 600 dpi (2020-07-05) details
P34 S23 Neustettin (Szczecinek);
Arkusz 23.2 MBP34 S23 (159) NEUSTETTIN (SZCZECINEK) 1934 600 dpi (2021-05-22) details
P34 S24 Preuss. Friedland (Frydląd); Debrzno;
Arkusz 16.0 MBP34 S24 160 PREUS. FRIEDLAND (FRYDLĄD PRUSKI) 0 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 20.1 MBP34 S24 Friedland Westpr. Frydląd Pruski) 1924 600 dpi (2021-05-18) details
Arkusz 22.8 MBP34 S24 (160) PREUS. FRIEDLAND (FRYDLĄD PRUSKI) 1934 600 dpi (2021-05-22) details
P34 S25 Chojnice;
Arkusz 20.2 MBP34 S25 Chojnice 1924 600 dpi (2021-05-18) details
Arkusz 16.0 MBP34 S25 CHOJNICE 1934 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 15.3 MBP34 S25 CHOJNICE 1936 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 20.2 MBP34 S25 CHOJNICE 1936 600 dpi (2021-05-22) details
P34 S26 Tuchola;
Arkusz 19.5 MBP34 S26 Tuchola 1921 600 dpi (2021-05-23) details
Arkusz 21.4 MBP34 S26 TUCHOLA 1933 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 18.5 MBP34 S26 TUCHOLA 1935 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 21.3 MBP34 S26 TUCHOLA 1935 600 dpi (2021-05-22) details
P34 S27 Nowe;
Arkusz 15.9 MBP34 S27 Nowe ± 1923 600 dpi (2021-05-18) details
Arkusz 16.6 MBP34 S27 NOWE 1932 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 20.6 MBP34 S27 NOWE 1932 600 dpi (2021-05-22) details
P34 S28 Łasin-Marienwerder (Kwidzyn);
Arkusz 19.2 MBP34 S28 ŁASIN - MARIENWERDER (Kwidzyn) 1930 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 15.9 MBP34 S28 ŁASIN-MARIENWERDER (Kwidzyn) 1930 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 20.2 MBP34 S28 ŁASIN - MARIENWERDER (Kwidzyn) /druk dwubarwny/ 1937 600 dpi (2021-05-22) details
P34 S29 Lubawa;
Arkusz 22.3 MBP34 S29 Dtsch. Eylau (Iława) 1924 600 dpi (2021-05-18) details
Załączniki do tego arkusza details
Mapa Dtsch. Eylau (Iława) (verso) 1924 600 dpi (2021-05-26) details.png
Arkusz 15.4 MBP34 S29 LUBAWA 1930 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 20.2 MBP34 S29 LUBAWA 1930 600 dpi (2021-05-22) details
P34 S30 Ostróda (Osterode);
Arkusz 17.0 MBP34 S30 OSTRÓDA (Osterode) 1932 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 20.7 MBP34 S30 OSTRÓDA (Osterode) 1932 600 dpi (2021-05-22) details
P34 S31 Passenheim (Pasym);
Arkusz 21.2 MBP34 S31 Passenheim (Pasym) 1924 600 dpi (2021-05-18) details
Arkusz 22.8 MBP34 S31 (167) PASSENHEIM (Pasym) 1931 600 dpi (2021-05-22) details
P34 S32 Ortelsburg (Szczytno);
Arkusz 22.7 MBP34 S32 (168) ORTELSBURG (Szczytno) 1931 600 dpi (2021-05-22) details
Załączniki do tego arkusza details
Mapa ORTELSBURG (Szczytno) (verso) 1931 600 dpi (2021-05-26) details.png
P34 S33 Johannisburg (Jansbork); Pisz;
Arkusz 5.9 MBP34 S33 (169) Johannisburg (Jańsbork) 1924 600 dpi (2021-05-25) details
Arkusz 24.9 MBP34 S33 (169) JOHANNISBURG (Jańsbork) 1932 600 dpi (2021-05-22) details
P34 S34 Szczuczyn;
Arkusz 16.6 MBP34 S34 SZCZUCZYN 1930 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 20.0 MBP34 S34 SZCZUCZYN 1930 600 dpi (2021-05-22) details
P34 S35 Grajewo;
Arkusz 15.2 MBP34 S35 GRAJEWO 1929 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 20.3 MBP34 S35 GRAJEWO 1929 600 dpi (2021-05-22) details
P34 S36 Suchowola;
Arkusz 15.7 MBP34 S36 SUCHOWOLA 1930 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 20.3 MBP34 S36 SUCHOWOLA 1930 600 dpi (2021-05-22) details
P34 S37 Grodno (Zachód); Горадня;
Arkusz 15.3 MBP34 S37 GRODNO-ZACHÓD 1929 600 dpi (2020-07-04) details
Arkusz 19.9 MBP34 S37 GRODNO-ZACHÓD 1929 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 19.4 MBP34 S37 GRODNO-ZACHÓD 1935 600 dpi (2021-05-22) details
P34 S38 Grodno (Wschód); Горадня;
Arkusz 18.5 MBP34 S38 Grodno-Wschód 1921 600 dpi (2021-05-23) details
Arkusz 14.6 MBP34 S38 GRODNO (WSCHÓD) 1926 600 dpi (2020-07-04) details
Arkusz 18.4 MBP34 S38 GRODNO (WSCHÓD) 1926 600 dpi (2021-05-19) details
Arkusz 19.3 MBP34 S38 GRODNO-WSCHÓD 1930 600 dpi (2021-05-22) details
P34 S39 Różanka; Ражанка;
Arkusz 15.5 MBP34 S39 RÓŻANKA 1927 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 20.4 MBP34 S39 RÓŻANKA 1927 600 dpi (2021-05-20) details
P34 S40 Bielica; Беліца;
Arkusz 14.3 MBP34 S40 (XVII-18) BIELICA 1924 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 18.6 MBP34 S40 BIELICA 1924 600 dpi (2021-05-19) details
Arkusz 19.3 MBP34 S40 BIELICA 1929 600 dpi (2021-05-22) details
P34 S41 Nowogródek; Навагрудак;
Arkusz 19.1 MBP34 S41 Nowogrodek 1921 600 dpi (2021-05-23) details
Arkusz 14.7 MBP34 S41 NOWOGRÓDEK 1924 600 dpi (2020-07-04) details
Arkusz 18.6 MBP34 S41 NOWOGRODEK 1924 600 dpi (2021-05-19) details
Arkusz 19.6 MBP34 S41 NOWOGRÓDEK 1929 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 20.0 MBP34 S41 NOWOGRÓDEK 1935 600 dpi (2021-05-22) details
P34 S42 Korelicze; Карэлічы;
Arkusz 19.0 MBP34 S42 KORELICZE 1924 600 dpi (2021-05-20) details
Arkusz 14.6 MBP34 S42 KORELICZE 1929 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 19.7 MBP34 S42 KORELICZE 1929 600 dpi (2021-05-22) details
P34 S43 Jeremicze; Яромічы;
Arkusz 18.7 MBP34 S43 JEREMICZE 1924 600 dpi (2021-05-20) details
Arkusz 15.2 MBP34 S43 JEREMICZE 1929 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 19.3 MBP34 S43 JEREMICZE 1929 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 20.3 MBP34 S43 JEREMICZE 1939 600 dpi (2021-05-22) details
P34 S44 Rubieżewicze-Kojdanów; Рубяжэвічы- Дзяржынск;
Arkusz 18.6 MBP34 S44 RUBIEŻEWICZE - KOJDANÓW 1924 600 dpi (2021-05-19) details
Arkusz 20.6 MBP34 S44 RUBIEŻEWICZE - KOJDANÓW 1930 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 17.6 MBP34 S44 RUBIEŻEWICZE - KOJDANÓW /druk dwubarwny/ 1939 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 15.8 MBP34 S44 RUBIEŻEWICZE-KOJDANÓW 1939 600 dpi (2020-07-04) details
P34 S45 Samochwalowicze ; Самахвалавічы;
Arkusz 16.7 MBP34 S45 SAMOCHWAŁOWICZE 1933 600 dpi (2021-05-22) details
P34 S46 Puchowicze; Пухавічы;
Arkusz 17.2 MBP34 S46 ZIEMBIN 1932 600 dpi (2021-05-22) details
P35 S19 Stettin (Szczecin);
Arkusz 23.2 MBP35 S19 STETTIN (SZCZECIN) 1935 600 dpi (2021-05-22) details
P35 S20 Stargard in. Pommern (Starogard); Stargard Szczeciński;
Arkusz 22.6 MBP35 S20 STARGARD i. Pom. (STAROGARD) 1935 600 dpi (2021-05-22) details
P35 S22 Callies; Kalisz Pomorski;
Arkusz 23.3 MBP35 S22 CALLIES 1928 600 dpi (2021-05-22) details
P35 S23 Dt. Krone (Wałcz);
Arkusz 23.4 MBP35 S23 DEUTSCH KRONE (WALCZ) 1934 600 dpi (2021-05-22) details
P35 S24 Łobżenica i Złotów (Flatow);
Arkusz 19.8 MBP35 S24 Flatow (Złotowo) 1921 600 dpi (2021-05-23) details
Arkusz 21.3 MBP35 S24 Flatow (Złotowo) 1923 600 dpi (2021-05-18) details
Załączniki do tego arkusza details
Mapa Flatow (Złotowo) (verso) 1923 600 dpi (2021-05-26) details.png
Arkusz 15.2 MBP35 S24 ŁOBŻENICA i ZŁOTÓW (FLATOW) 1936 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 14.3 MBP35 S24 ŁOBŻENICA i ZŁOTÓW (FLATOW) 1936 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 19.5 MBP35 S24 ŁOBŻENICA i ZŁOTÓW (FLATOW) 1936 600 dpi (2021-05-22) details
P35 S25 Więcbork;
Arkusz 17.2 MBP35 S25 Więcbork 1921 600 dpi (2021-05-23) details
Arkusz 16.5 MBP35 S25 WIĘCBORK 1938 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 20.2 MBP35 S25 WIĘCBORK 1938 600 dpi (2021-05-22) details
P35 S26 Koronowo;
Arkusz 18.8 MBP35 S26 Koronowo ± 1921 600 dpi (2021-05-23) details
Arkusz 16.8 MBP35 S26 KORONOWO 1934 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 20.3 MBP35 S26 KORONOWO 1934 600 dpi (2021-05-22) details
P35 S27 Grudziądz;
Arkusz 18.2 MBP35 S27 Grudziądz 1921 600 dpi (2021-05-23) details
Arkusz 18.8 MBP35 S27 GRUDZIĄDZ 1928 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 14.9 MBP35 S27 GRUDZIĄDZ 1933 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 19.4 MBP35 S27 GRUDZIĄDZ 1933 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 16.5 MBP35 S27 GRUDZIĄDZ 1938 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 20.5 MBP35 S27 GRUDZIĄDZ /druk dwubarwny/ 1938 600 dpi (2021-05-22) details
P35 S28 Wąbrzeźno;
Arkusz 19.9 MBP35 S28 Wąbrzeźno 1921 600 dpi (2021-05-23) details
Arkusz 15.4 MBP35 S28 WĄBRZEŹNO 1929 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 19.3 MBP35 S28 WĄBRZEŹNO 1929 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 19.8 MBP35 S28 WĄBRZEŹNO /druk dwubarwny/ 1937 600 dpi (2021-05-22) details
P35 S29 Brodnica;
Arkusz 15.6 MBP35 S29 BRODNICA 1930 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 20.4 MBP35 S29 BRODNICA 1930 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 20.5 MBP35 S29 BRODNICA /druk dwubarwny/ 1938 600 dpi (2021-05-22) details
P35 S30 Uzdowo-Gildenburg (Dąbrówno);
Arkusz 19.1 MBP35 S30 Gilgenburg (Dąbrówno) 1924 600 dpi (2021-05-18) details
Arkusz 18.7 MBP35 S30 UZDOWO - GILGENBURG (Dąbrówno) 1929 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 14.6 MBP35 S30 UZDOWO-GILGENBURG (Dąbrówno) 1929 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 19.8 MBP35 S30 UZDOWO - GILGENBURG (Dąbrówno) /druk dwubarwny/ 1939 600 dpi (2021-05-22) details
P35 S31 Janowo-Nibork (Neidenburg); Nidzica;
Arkusz 18.6 MBP35 S31 Nibork (Neidenburg) - Janowo 1921 600 dpi (2021-05-23) details
Arkusz 19.7 MBP35 S31 JANOWO - NIBORK (Neidenburg) 1931 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 15.5 MBP35 S31 JANOWO-NIBORK (Neidenburg) 1931 600 dpi (2020-07-05) details
P35 S32 Chorzele;
Arkusz 18.4 MBP35 S32 Wielbark-Chorzele 1924 600 dpi (2021-05-18) details
Arkusz 15.2 MBP35 S32 CHORZELE 1932 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 19.7 MBP35 S32 CHORZELE 1932 600 dpi (2021-05-22) details
P35 S33 Myszyniec;
Arkusz 16.3 MBP35 S33 MYSZYNIEC 1931 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 20.5 MBP35 S33 MYSZYNIEC 1931 600 dpi (2021-05-22) details
P35 S34 Kolno;
Arkusz 20.0 MBP35 S34 Gehsen (Jeże) - Kolno 1921 600 dpi (2021-05-23) details
Arkusz 20.1 MBP35 S34 KOLNO 1930 600 dpi (2021-05-22) details
P35 S35 Goniądz;
Arkusz 20.0 MBP35 S35 GONIĄDZ 1930 600 dpi (2021-05-22) details
P35 S36 Knyszyn;
Arkusz 16.3 MBP35 S36 KNYSZYN 1930 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 20.2 MBP35 S36 KNYSZYN 1930 600 dpi (2021-05-22) details
P35 S37 Sokółka; Саколка;
Arkusz 19.6 MBP35 S37 SOKOLKA 1928 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 15.3 MBP35 S37 SOKÓŁKA 1928 600 dpi (2020-07-05) details
P35 S38 Indura; Індура;
Arkusz 17.7 MBP35 S38 INDURA 1926 600 dpi (2021-05-20) details
Arkusz 18.2 MBP35 S38 INDURA (unieważniono) 1926 600 dpi (2021-05-26) details
Arkusz 13.6 MBP35 S38 INDURA 1932 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 17.6 MBP35 S38 INDURA 1932 600 dpi (2021-05-22) details
P35 S39 Mosty; Масты;
Arkusz 18.0 MBP35 S39 MOSTY 1926 600 dpi (2021-05-19) details
Arkusz 19.5 MBP35 S39 MOSTY 1929 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 16.0 MBP35 S39 MOSTY 1935 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 20.0 MBP35 S39 MOSTY /druk dwubarwny/ 1935 600 dpi (2021-05-22) details
P35 S40 Wiązowiec; Вензавец;
Arkusz 18.5 MBP35 S40 (XVIII-18) WIĄZOWIEC 1926 600 dpi (2021-05-26) details
Arkusz 14.9 MBP35 S40 (XVIII-18) WIĄZOWIEC (unieważniono) 1926 600 dpi (2020-07-03) details
Arkusz 18.5 MBP35 S40 WIĄZOWIEC 1926 600 dpi (2021-05-19) details
Arkusz 15.5 MBP35 S40 WIĄZOWIEC 1932 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 19.9 MBP35 S40 WIĄZOWIEC 1932 600 dpi (2021-05-22) details
P35 S41 Zdzięcioł; Дзятлава;
Arkusz 15.3 MBP35 S41 ZDZIĘCIOŁ 1926 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 20.3 MBP35 S41 ZDZIĘCIOŁ 1929 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 20.2 MBP35 S41 ZDZIĘCIOŁ 1939 600 dpi (2021-05-22) details
P35 S42 Horodyszcze; Гарадзішча;
Arkusz 14.9 MBP35 S42 HORODYSZCZE 1929 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 19.9 MBP35 S42 HORODYSZCZE 1929 600 dpi (2021-05-22) details
P35 S43 Stołpce; Стоўбцы;
Arkusz 16.8 MBP35 S43 MIR - STOŁPCE 1924 600 dpi (2021-05-20) details
Arkusz 13.3 MBP35 S43 STOŁPCE 1935 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 19.1 MBP35 S43 STOŁPCE 1935 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 19.2 MBP35 S43 STOŁPCE /druk dwubarwny/ 1935 600 dpi (2021-05-22) details
P35 S44 Świerynowo i Uzda; Сверіново, Узда;
Arkusz 18.4 MBP35 S44 ŚWIERATYNOWO - UZDA 1925 600 dpi (2021-05-19) details
Arkusz 18.1 MBP35 S44 ŚWIERATYNOWO i UZDA 1930 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 15.3 MBP35 S44 ŚWIERATYNOWO i UZDA 1935 600 dpi (2020-07-04) details
Arkusz 18.8 MBP35 S44 ŚWIERATYNOWO i UZDA 1935 600 dpi (2021-05-22) details
P35 S46 Omelno; Амельна;
Arkusz 18.5 MBP35 S46 OMELNO 1933 600 dpi (2021-05-22) details
P36 S18 Schwedt (Świeć);
Arkusz 20.9 MBP36 S18 (217) SCHWEDT (ŚWIEĆ) 1937 600 dpi (2021-05-22) details
P36 S21 Arnswalde; Choszczno;
Arkusz 23.4 MBP36 S21 (220) ARNSWALDE 1934 600 dpi (2021-05-22) details
P36 S22 Schlope (Człopa);
Arkusz 23.2 MBP36 S22 (221) SCHLOPPE (CZŁOPA) 19 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 16.6 MBP36 S22 (221) Słopanowo - Schloppe 1921 600 dpi (2020-06-25) details
Arkusz 13.6 MBP36 S22 222 Piła (Schneidemühl) 1921 600 dpi (2020-06-25) details
Arkusz 24.0 MBP36 S22 (221) SCHLOPPE (Człopa) 1929 600 dpi (2021-05-22) details
P36 S23 Ujście i Piła (Schneidemühl);
Arkusz 21.2 MBP36 S23 Schneidemühl (Pila) 1923 600 dpi (2021-05-18) details
Załączniki do tego arkusza details
Mapa Schneidemühl (Piła) (verso) 1923 600 dpi (2021-05-26) details.png
Arkusz 15.9 MBP36 S23 UJŚCIE i PILA (SCHNEIDEMÜHL) 1936 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 14.9 MBP36 S23 UJŚCIE i PILA (SCHNEIDEMÜHL) 1936 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 17.4 MBP36 S23 UJŚCIE i PILA (SCHNEIDEMÜHL) 1936 600 dpi (2021-05-22) details
P36 S24 Wyrzysk;
Arkusz 19.4 MBP36 S24 Wyrzysk 1921 600 dpi (2021-05-23) details
Arkusz 21.1 MBP36 S24 Wyrzysk 1925 600 dpi (2021-05-18) details
Arkusz 15.5 MBP36 S24 WYRZYSK 1936 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 14.6 MBP36 S24 WYRZYSK 1936 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 17.3 MBP36 S24 WYRZYSK 1936 600 dpi (2021-05-22) details
P36 S25 Nakło;
Arkusz 19.0 MBP36 S25 Naklo nad Notecią 1921 600 dpi (2021-05-23) details
Arkusz 15.3 MBP36 S25 NAKLO 1937 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 15.3 MBP36 S25 NAKLO 1937 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 14.5 MBP36 S25 NAKLO 1937 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 19.0 MBP36 S25 NAKŁO 1937 600 dpi (2021-05-22) details
P36 S26 Bydgoszcz;
Arkusz 17.4 MBP36 S26 Bydgoszcz 1924 600 dpi (2021-05-18) details
Arkusz 16.8 MBP36 S26 BYDGOSZCZ 1935 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 20.7 MBP36 S26 BYDGOSZCZ 1935 600 dpi (2021-05-22) details
P36 S27 Toruń;
Arkusz 18.5 MBP36 S27 Toruń 1924 600 dpi (2021-05-18) details
Arkusz 14.4 MBP36 S27 (C-29) TORUŃ [ark. roboczy] 1926 600 dpi (2020-07-03) details
Załączniki do tego arkusza details
Mapa A36 B27 (C-29) TORUŃ - verso 1926 600 dpi (2020-07-03) details.png
Arkusz 18.0 MBP36 S27 Toruń 1926 600 dpi (2021-05-20) details
Załączniki do tego arkusza details
Mapa Toruń (verso) 1926 600 dpi (2021-05-26) details.png
Arkusz 14.7 MBP36 S27 TORUŃ 1937 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 18.6 MBP36 S27 TORUŃ 1937 600 dpi (2021-05-22) details
P36 S28 Dobrzyń nad Drwęcą; Golub-Dobrzyń;
Arkusz 19.0 MBP36 S28 DOBRZYN nad DRWĘCĄ 1930 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 15.4 MBP36 S28 DOBRZYŃ nad Drwęcą 1937 600 dpi (2020-07-04) details
P36 S29 Rypin;
Arkusz 19.6 MBP36 S29 RYPIN 1930 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 15.5 MBP36 S29 RYPIN 1939 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 19.5 MBP36 S29 RYPIN /druk dwubarwny/ 1939 600 dpi (2021-05-22) details
P36 S30 Działdowo;
Arkusz 14.8 MBP36 S30 DZIAŁDOWO 1930 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 19.2 MBP36 S30 DZIAŁDOWO 1930 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 19.6 MBP36 S30 DZIAŁDOWO /druk dwubarwny/ 1939 600 dpi (2021-05-22) details
P36 S31 Mława;
Arkusz 19.4 MBP36 S31 Białuty - Mlawa 1921 600 dpi (2021-05-23) details
Arkusz 21.9 MBP36 S31 Białuty - Mława 1928 600 dpi (2021-05-18) details
Arkusz 19.2 MBP36 S31 MLAWA 1930 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 15.4 MBP36 S31 MŁAWA 1930 600 dpi (2020-07-05) details
P36 S32 Przasnysz;
Arkusz 20.2 MBP36 S32 PRZASNYSZ 1930 600 dpi (2021-05-22) details
P36 S33 Ostrołęka;
Arkusz 14.7 MBP36 S33 Ostrołęka ± 1921 600 dpi (2021-05-23) details
Arkusz 15.7 MBP36 S33 OSTROŁĘKA 1932 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 19.7 MBP36 S33 OSTROŁĘKA 1932 600 dpi (2021-05-22) details
P36 S34 Łomża;
Arkusz 20.0 MBP36 S34 ŁOMŻA 1928 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 14.1 MBP36 S34 ŁOMŻA 1931 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 19.4 MBP36 S34 ŁOMŻA 1931 600 dpi (2021-05-22) details
P36 S35 Tykocin;
Arkusz 16.2 MBP36 S35 TYKOCIN 1931 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 19.6 MBP36 S35 TYKOCIN 1931 600 dpi (2021-05-22) details
P36 S36 Białystok;
Arkusz 16.7 MBP36 S36 BIAŁYSTOK 1932 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 20.2 MBP36 S36 BIAŁYSTOK 1933 600 dpi (2021-05-22) details
P36 S37 Zabłudów; Заблудаў;
Arkusz 16.4 MBP36 S37 ZABŁUDÓW 1931 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 20.5 MBP36 S37 ZABŁUDÓW 1931 600 dpi (2021-05-22) details
P36 S38 Świsłocz; Сьвiслач;
Arkusz 14.5 MBP36 S38 ŚWISŁOCZ 1930 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 18.7 MBP36 S38 ŚWISŁOCZ 1930 600 dpi (2021-05-22) details
P36 S39 Wołkowysk; Ваўкавыск;
Arkusz 17.9 MBP36 S39 WOŁKOWYSK 1926 600 dpi (2021-05-20) details
Arkusz 16.0 MBP36 S39 WOŁKOWYSK 1933 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 19.0 MBP36 S39 WOŁKOWYSKA 1933 600 dpi (2021-05-22) details
P36 S40 Słonim Zachód; Слонім;
Arkusz 18.3 MBP36 S40 SŁONIM 1933 600 dpi (2021-05-19) details
Arkusz 16.1 MBP36 S40 SŁONIM ZACHÓD 1934 600 dpi (2020-07-04) details
Arkusz 19.6 MBP36 S40 SŁONIM ZACHÓD 1934 600 dpi (2021-05-22) details
P36 S41 Słonim Wschód; Слонім;
Arkusz 18.8 MBP36 S41 SLONIM WSCHÓD 1929 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 19.3 MBP36 S41 SLONIM WSCHÓD 1932 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 14.4 MBP36 S41 SŁONIM WSCHÓD /odbitka robocza/ 1932 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 19.5 MBP36 S41 SLONIM WSCHÓD 1937 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 16.6 MBP36 S41 SŁONIM WSCHÓD 1937 600 dpi (2020-07-04) details
P36 S42 Baranowicze; Баранавічы;
Arkusz 15.2 MBP36 S42 (S29) BARANOWICZE 1923 600 dpi (2020-07-03) details
Arkusz 17.6 MBP36 S42 BARANOWICZE 1923 600 dpi (2021-05-20) details
Arkusz 15.5 MBP36 S42 BARANOWICZE 1932 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 18.5 MBP36 S42 BARANOWICZE 1932 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 19.0 MBP36 S42 BARANOWICZE /odbitka robocza/ verso 1932 600 dpi (2021-05-22) details
P36 S43 Nieśwież; Нясвіж;
Arkusz 18.5 MBP36 S43 NIEŚWIEŻ 1924 600 dpi (2021-05-20) details
Arkusz 17.5 MBP36 S43 NIEŚWIEŻ 1930 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 16.2 MBP36 S43 NIEŚWIEŻ 1936 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 19.6 MBP36 S43 NIEŚWIEŻ 1936 600 dpi (2021-05-22) details
P36 S44 Kopyl; Капыль;
Arkusz 18.0 MBP36 S44 JUSZEWICZE - KOPYL 1925 600 dpi (2021-05-19) details
Arkusz 14.8 MBP36 S44 KOPYL 1933 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 16.6 MBP36 S44 KOPYL 1933 600 dpi (2021-05-22) details
P36 S46 Stare Dorohy; Старыя Дарогі;
Arkusz 16.7 MBP36 S46 STARE DOROHY 1937 600 dpi (2021-05-22) details
P37 S16 Oranienburg;
Arkusz 21.6 MBP37 S16 ORANIENBURG 1938 600 dpi (2021-05-22) details
P37 S19 Königsberg; Chojna;
Arkusz 20.3 MBP37 S19 Königsberg i. d. Neum. 1921 600 dpi (2021-05-23) details
Arkusz 16.5 MBP37 S19 246 KÖNIGSBERG i.d. Neum. 1928 600 dpi (2020-07-04) details
Arkusz 22.5 MBP37 S19 KÖNIGSBERG i.d. Neum. 1928 600 dpi (2021-05-22) details
P37 S21 Friedeberg (Strzelce); Strzelce Krajeńskie;
Arkusz 22.9 MBP37 S21 FRIEDEBERG (Strzelce) 1929 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 22.5 MBP37 S21 FRIEDEBERG (STRZELCE) 1939 600 dpi (2021-05-22) details
P37 S22 Wieleń;
Arkusz 21.8 MBP37 S22 WIELEŃ - DRIESEN 1927 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 4.2 MBP37 S22 WIELEŃ [wyrys częściowy] ± 1935 300 dpi (2021-05-26) details
Arkusz 17.5 MBP37 S22 WIELEŃ 1936 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 20.9 MBP37 S22 WIELEŃ 1936 600 dpi (2021-05-22) details
P37 S23 Czarnków;
Arkusz 14.6 MBP37 S23 250 Czarnków 1921 600 dpi (2020-06-25) details
Arkusz 19.3 MBP37 S23 Czarnków 1921 600 dpi (2021-05-23) details
Arkusz 15.9 MBP37 S23 CZARNKÓW 1935 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 15.3 MBP37 S23 CZARNKÓW 1935 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 20.1 MBP37 S23 CZARNKÓW 1935 600 dpi (2021-05-22) details
P37 S24 Wągrowiec;
Arkusz 20.7 MBP37 S24 Wągrowiec 1924 600 dpi (2021-05-18) details
Arkusz 16.5 MBP37 S24 251 Wągrowiec (unieważniono) 1933 600 dpi (2020-07-03) details
Arkusz 16.1 MBP37 S24 WĄGROWIEC 1935 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 19.5 MBP37 S24 WĄGROWIEC 1935 600 dpi (2021-05-22) details
P37 S25 Żnin;
Arkusz 19.6 MBP37 S25 Kcynia 1921 600 dpi (2021-05-23) details
Arkusz 20.6 MBP37 S25 Kcynia 1925 600 dpi (2021-05-18) details
Arkusz 15.9 MBP37 S25 252 Kcynia 1925 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 16.5 MBP37 S25 ŻNIN 1935 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 19.4 MBP37 S25 ŻNIN 1935 600 dpi (2021-05-22) details
P37 S26 Inowrocław;
Arkusz 19.7 MBP37 S26 Inowrocław 1921 600 dpi (2021-05-23) details
Arkusz 20.3 MBP37 S26 Inowrocław 1925 600 dpi (2021-05-18) details
Arkusz 16.2 MBP37 S26 INOWROCŁAW 1935 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 19.5 MBP37 S26 INOWROCŁAW 1935 600 dpi (2021-05-22) details
P37 S27 Ciechocinek;
Arkusz 15.7 MBP37 S27 CIECHOCINEK 1930 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 20.0 MBP37 S27 CIECHOCINEK 1930 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 19.8 MBP37 S27 CIECHOCINEK /druk dwubarwny/ 1937 600 dpi (2021-05-22) details
P37 S28 Lipno;
Arkusz 19.6 MBP37 S28 Lipno 1925 600 dpi (2021-05-20) details
Arkusz 17.1 MBP37 S28 LIPNO 1935 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 20.5 MBP37 S28 LIPNO 1935 600 dpi (2021-05-22) details
P37 S29 Sierpc;
Arkusz 20.3 MBP37 S29 E30 Sierpc 1921 600 dpi (2021-05-23) details
Arkusz 18.3 MBP37 S29 Sierpc 1924 600 dpi (2021-05-20) details
Załączniki do tego arkusza details
Mapa Sierpc (verso) 1924 600 dpi (2021-05-26) details.png
Arkusz 16.2 MBP37 S29 SIERPC 1935 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 19.7 MBP37 S29 SIERPC 1935 600 dpi (2021-05-22) details
P37 S30 Raciąż;
Arkusz 15.6 MBP37 S30 RACIĄŻ 1935 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 19.5 MBP37 S30 RACIĄŻ 1935 600 dpi (2021-05-22) details
P37 S31 Ciechanów;
Arkusz 15.7 MBP37 S31 CIECHANÓW 1935 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 19.5 MBP37 S31 CIECHANÓW 1935 600 dpi (2021-05-22) details
P37 S32 Maków;
Arkusz 15.8 MBP37 S32 MAKÓW 1935 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 16.8 MBP37 S32 MAKÓW 1935 600 dpi (2021-05-22) details
P37 S33 Różan;
Arkusz 18.9 MBP37 S33 Różan 1925 600 dpi (2021-05-20) details
Arkusz 19.4 MBP37 S33 RÓŻAN 1928 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 16.5 MBP37 S33 RÓŻAN 1935 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 17.7 MBP37 S33 RÓŻAN 1935 600 dpi (2021-05-22) details
P37 S34 Ostrów Mazowiecka;
Arkusz 15.9 MBP37 S34 OSTRÓW MAZOWIECKA 1935 600 dpi (2020-07-04) details
Arkusz 19.7 MBP37 S34 OSTRÓW MAZOWIECKA 1935 600 dpi (2021-05-22) details
P37 S35 Wysokie Mazowieckie;
Arkusz 16.6 MBP37 S35 WYSOKIE MAZOWIECKIE 1935 600 dpi (2020-07-04) details
Arkusz 20.2 MBP37 S35 WYSOKIE MAZOWIECKIE 1935 600 dpi (2021-05-22) details
P37 S36 Bielsk Podlaski;
Arkusz 17.4 MBP37 S36 Bielsk 1922 600 dpi (2021-05-20) details
Arkusz 13.9 MBP37 S36 BIELSK PODLASKI 1937 600 dpi (2020-07-04) details
Arkusz 20.2 MBP37 S36 BIELSK PODLASKI 1937 600 dpi (2021-05-22) details
P37 S37 Narew; Нараў;
Arkusz 18.0 MBP37 S37 Narew 1923 600 dpi (2021-05-20) details
Arkusz 16.2 MBP37 S37 NAREW 1931 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 19.9 MBP37 S37 NAREW 1931 600 dpi (2021-05-22) details
P37 S38 Dobrowola; Дабраволя;
Arkusz 16.1 MBP37 S38 DOBROWOLA 1931 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 20.0 MBP37 S38 DOBROWOLA 1931 600 dpi (2021-05-22) details
P37 S39 Łysków; Лыскава;
Arkusz 15.1 MBP37 S39 ŁYSKÓW 1926 600 dpi (2021-05-19) details
Arkusz 19.0 MBP37 S39 POROZÓW - ŁYSKÓW 1938 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 14.8 MBP37 S39 POROZÓW-ŁYSKÓW 1938 600 dpi (2020-07-04) details
P37 S40 Różana; Pужаны;
Arkusz 14.1 MBP37 S40 (XX-18) RÓŻANA 0 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 18.8 MBP37 S40 Różana 1921 600 dpi (2021-05-23) details
Arkusz 18.2 MBP37 S40 BERESTECZKO 1924 600 dpi (2021-05-20) details
Arkusz 15.5 MBP37 S40 RÓŻANA 1926 600 dpi (2021-05-19) details
Arkusz 16.4 MBP37 S40 RÓŻANA 1935 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 19.8 MBP37 S40 RÓŻANA 1935 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 19.4 MBP37 S40 RÓŻANA /druk dwubarwny/ 1935 600 dpi (2021-05-22) details
P37 S41 Byteń; Быцень;
Arkusz 14.4 MBP37 S41 BYTEŃ (unieważniono) 1926 600 dpi (2020-07-03) details
Arkusz 5.8 MBP37 S41 BYTEŃ (unieważniono) 1926 300 dpi (2021-05-26) details
Arkusz 15.8 MBP37 S41 BYTEŃ (unieważniono) (2) 1926 600 dpi (2020-07-03) details
Arkusz 15.7 MBP37 S41 BYTEŃ 1932 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 16.7 MBP37 S41 BYTEŃ 1932 600 dpi (2021-05-22) details
P37 S42 Lipsk; Ліпск;
Arkusz 14.7 MBP37 S42 LIPSK 1926 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 20.1 MBP37 S42 LIPSK 1926 600 dpi (2021-05-20) details
Arkusz 20.1 MBP37 S42 NIEDŹWIEDZICA - LIPSK 1938 600 dpi (2021-05-22) details
P37 S43 Siniawka; Сіняўка;
Arkusz 15.9 MBP37 S43 SINIAWKA 1926 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 18.8 MBP37 S43 SINIAWKA 1926 600 dpi (2021-05-20) details
P37 S44 Siemieżewo; Семежаў;
Arkusz 12.9 MBP37 S44 (LXXIX-11-12) MOROCZ-SIEMIEŻEWO 1926 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 15.1 MBP37 S44 MOROCZ - SIEMIEŻEWO 1926 600 dpi (2021-05-19) details
Arkusz 16.5 MBP37 S44 SIEMIEŻEWO 1931 600 dpi (2021-05-22) details
P37 S45 Pohost (Słucki); Пагост;
Arkusz 14.4 MBP37 S45 POHOST 1937 600 dpi (2021-05-22) details
P37 S46 Urzecze; Уречча;
Arkusz 18.8 MBP37 S46 URZECZE 1937 600 dpi (2021-05-22) details
P38 S18 Wrietzen (Wrzecień);
Arkusz 21.9 MBP38 S18 WRIEZEN 1937 600 dpi (2021-05-22) details
P38 S19 Küstrin (Kostrzyń);
Arkusz 21.3 MBP38 S19 CÜSTRIN (Kistrzyn) 1928 600 dpi (2021-05-22) details
P38 S20 Landsberg (Gorzów Wlkp.);
Arkusz 15.5 MBP38 S20 272 Landsberg a.d.W. Gorzów Wielkopolski 1921 600 dpi (2020-06-25) details
Arkusz 21.6 MBP38 S20 LANDSBERG nad Wartą 1928 600 dpi (2021-05-22) details
P38 S21 Skwierzyna (Schwerin A.d.W.);
Arkusz 15.0 MBP38 S21 273 (Skwierzyna) Schwerin a.d.W. 1921 600 dpi (2020-06-25) details
Arkusz 21.0 MBP38 S21 SKWIERZYNA (SCHWERIN a.d. W.) 1936 600 dpi (2021-05-22) details
P38 S22 Międzychód;
Arkusz 17.2 MBP38 S22 MIĘDZYCHÓD 1936 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 20.5 MBP38 S22 MIĘDZYCHÓD 1936 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 20.8 MBP38 S22 MIĘDZYCHÓD /druk dwubarwny/ 1936 600 dpi (2021-05-22) details
P38 S23 Szamotuły;
Arkusz 20.1 MBP38 S23 Szamotuły 1921 600 dpi (2021-05-23) details
Arkusz 20.1 MBP38 S23 Szamotuły 1924 600 dpi (2021-05-18) details
Arkusz 15.6 MBP38 S23 SZAMOTUŁY 1932 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 14.6 MBP38 S23 SZAMOTUŁY 1932 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 18.9 MBP38 S23 SZAMOTUŁY 1932 600 dpi (2021-05-22) details
P38 S24 Rogoźno;
Arkusz 14.8 MBP38 S24 276 Rogoźno 1921 600 dpi (2020-06-25) details
Arkusz 14.9 MBP38 S24 278 Mogilno 1921 600 dpi (2020-06-25) details
Arkusz 18.7 MBP38 S24 Rogoźno 1921 600 dpi (2021-05-23) details
Arkusz 19.5 MBP38 S24 Rogoźno 1925 600 dpi (2021-05-18) details
Arkusz 16.6 MBP38 S24 ROGOŹNO 1934 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 16.2 MBP38 S24 ROGOŹNO 1934 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 18.4 MBP38 S24 ROGOŹNO 1934 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 20.1 MBP38 S24 Rogoźno 1934 600 dpi (2021-05-22) details
P38 S25 Gniezno;
Arkusz 21.0 MBP38 S25 Gniezno 1925 600 dpi (2021-05-18) details
Arkusz 21.5 MBP38 S25 Gniezno 1933 600 dpi (2021-05-18) details
Arkusz 16.2 MBP38 S25 GNIEZNO 1935 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 19.8 MBP38 S25 GNIEZNO 1935 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 19.8 MBP38 S25 GNIEZNO 1935 600 dpi (2021-05-22) details
P38 S26 Mogilno;
Arkusz 19.2 MBP38 S26 Mogilno 1921 600 dpi (2021-05-23) details
Arkusz 16.2 MBP38 S26 278 Mogilno (unieważniono) 1933 600 dpi (2020-07-03) details
Arkusz 15.4 MBP38 S26 MOGILNO 1935 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 19.3 MBP38 S26 MOGILNO 1935 600 dpi (2021-05-22) details
P38 S27 Radziejów;
Arkusz 19.0 MBP38 S27 Popowo - Radziejów 1924 600 dpi (2021-05-18) details
Załączniki do tego arkusza details
Mapa Popowo - Radziejów (verso) 1924 600 dpi (2021-05-26) details.png
Arkusz 15.8 MBP38 S27 RADZIEJÓW 1934 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 15.2 MBP38 S27 RADZIEJÓW 1934 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 19.2 MBP38 S27 RADZIEJÓW 1934 600 dpi (2021-05-22) details
P38 S28 Włocławek;
Arkusz 12.6 MBP38 S28 WŁOCŁAWEK 0 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 19.6 MBP38 S28 WŁOCŁAWEK 1930 600 dpi (2021-05-22) details
P38 S29 Płock;
Arkusz 19.6 MBP38 S29 E31 Płock 1921 600 dpi (2021-05-23) details
Arkusz 15.1 MBP38 S29 PŁOCK 1930 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 19.0 MBP38 S29 PŁOCK 1930 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 19.9 MBP38 S29 PŁOCK /druk dwubarwny/ 1939 600 dpi (2021-05-22) details
P38 S30 Drobin;
Arkusz 15.3 MBP38 S30 DROBIN 1935 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 19.3 MBP38 S30 DROBIN 1935 600 dpi (2021-05-22) details
P38 S31 Płońsk;
Arkusz 19.6 MBP38 S31 Płońsk 1921 600 dpi (2021-05-23) details
Arkusz 19.4 MBP38 S31 Płońsk 1934 600 dpi (2021-05-20) details
Arkusz 16.1 MBP38 S31 PŁOŃSK 1937 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 19.9 MBP38 S31 PŁOŃSK 1937 600 dpi (2021-05-22) details
P38 S32 Pułtusk;
Arkusz 19.5 MBP38 S32 Pułtusk 1924 600 dpi (2021-05-20) details
Arkusz 16.1 MBP38 S32 PUŁTUSK 1936 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 19.9 MBP38 S32 PUŁTUSK 1936 600 dpi (2021-05-22) details
P38 S33 Wyszków;
Arkusz 18.3 MBP38 S33 Wyszków 1925 600 dpi (2021-05-20) details
Arkusz 19.4 MBP38 S33 WYSZKÓW 1928 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 20.1 MBP38 S33 WYSZKÓW 1933 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 16.9 MBP38 S33 WYSZKÓW 1936 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 20.6 MBP38 S33 WYSZKÓW 1936 600 dpi (2021-05-22) details
P38 S34 Małkinia;
Arkusz 18.9 MBP38 S34 Brok 1925 600 dpi (2021-05-20) details
Arkusz 17.8 MBP38 S34 Małkinia 1934 600 dpi (2018-06-13) details
Arkusz 19.9 MBP38 S34 Małkinia 1934 600 dpi (2021-05-20) details
Arkusz 16.4 MBP38 S34 MAŁKINIA 1936 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 20.2 MBP38 S34 MAŁKINIA 1936 600 dpi (2021-05-22) details
P38 S35 Ciechanowiec;
Arkusz 16.5 MBP38 S35 CIECHANOWIEC 1937 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 20.0 MBP38 S35 CIECHANOWIEC 1937 600 dpi (2021-05-22) details
P38 S36 Brańsk;
Arkusz 16.0 MBP38 S36 BRAŃSK 1937 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 20.0 MBP38 S36 BRAŃSK 1937 600 dpi (2021-05-22) details
P38 S37 Hajnówka; Гайнаўка;
Arkusz 16.3 MBP38 S37 HAJNÓWKA 1931 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 20.2 MBP38 S37 HAJNÓWKA 1931 600 dpi (2021-05-22) details
P38 S38 Białowieża; Белавежа;
Arkusz 17.3 MBP38 S38 Szereszów 1922 600 dpi (2021-05-20) details
Arkusz 20.2 MBP38 S38 BIAŁOWIEŻA 1930 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 15.9 MBP38 S38 BIAŁOWIEŻA (SZERESZOW) 1930 600 dpi (2020-07-05) details
P38 S39 Prużana; Пружаны;
Arkusz 19.1 MBP38 S39 (P31) Prużana 1921 600 dpi (2021-05-23) details
Arkusz 15.9 MBP38 S39 PRUŻANA 1931 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 19.9 MBP38 S39 PRUŻANA 1931 600 dpi (2021-05-22) details
P38 S40 Bereza Kartuska; Бяроза;
Arkusz 19.6 MBP38 S40 Bereza Kartuska 1921 600 dpi (2021-05-23) details
Arkusz 20.0 MBP38 S40 Bereza Kartuska 1924 600 dpi (2021-05-20) details
Arkusz 16.1 MBP38 S40 BERAZA KARTUSKA 1932 600 dpi (2020-07-04) details
Arkusz 20.2 MBP38 S40 BEREZA KARTUSKA 1932 600 dpi (2021-05-22) details
P38 S41 Święta Wola; Святая Воля;
Arkusz 19.4 MBP38 S41 ŚWIĘTA WOLA 1926 600 dpi (2021-05-19) details
Arkusz 20.1 MBP38 S41 IWACEWICZE 1930 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 15.8 MBP38 S41 IWACEWICZE (ŚWIĘTA WOLA) 1930 600 dpi (2020-07-05) details
P38 S42 Telechany; Целяханы;
Arkusz 15.7 MBP38 S42 (S31) TELECHANY 1924 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 19.5 MBP38 S42 TELECHANY 1930 600 dpi (2021-05-22) details
P38 S43 Małkowicze; Малькавічы;
Arkusz 15.9 MBP38 S43 MAŁKOWICZE 1929 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 20.7 MBP38 S43 MAŁKOWICZE 1929 600 dpi (2021-05-22) details
P38 S44 Wielkie Czuczewicze; Чучавічы Вялікія;
Arkusz 19.1 MBP38 S44 WIELKIE CZUCZEWICZE 1929 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 15.1 MBP38 S44 WIELKIE CZUCZEWICZE 1937 600 dpi (2020-07-04) details
Arkusz 19.1 MBP38 S44 WIELKIE CZUCZEWICZE 1937 600 dpi (2021-05-22) details
P38 S45 Morocz-Starobin; Морач- Старобін;
Arkusz 19.0 MBP38 S45 MOROCZ - STAROBIN /WT/ 1928 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 15.2 MBP38 S45 MOROCZ i STAROBIN 1939 600 dpi (2020-07-04) details
Arkusz 19.7 MBP38 S45 MOROCZ i STAROBIN 1939 600 dpi (2021-05-22) details
P38 S46 Szypiłowicze; Шыпілавічы;
Arkusz 18.8 MBP38 S46 SZYPIŁOWICZE 1938 600 dpi (2021-05-22) details
P39 S19 Frankfurt a.d.O.;
Arkusz 22.7 MBP39 S19 FRANKFURT nad ODRA 1929 600 dpi (2021-05-22) details
P39 S20 Zielenzig (Cielęcin); Sulęcin;
Arkusz 17.1 MBP39 S20 297 Cielęcin (Zielenzig) 1921 600 dpi (2020-06-25) details
Arkusz 23.5 MBP39 S20 ZIELENZIG (Cielęcin) 1928 600 dpi (2021-05-22) details
P39 S21 Międzyrzecz (Meseritz);
Arkusz 19.9 MBP39 S21 MESERITZ (MIĘDZYRZECZ) 1928 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 17.5 MBP39 S21 MIĘDZYRZECZ (MESERITZ) 1936 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 20.9 MBP39 S21 MIĘDZYRZECZ (MESERITZ) 1936 600 dpi (2021-05-22) details
P39 S22 Zbąszyń;
Arkusz 19.9 MBP39 S22 Trzciel (Tirschtiegel) 1921 600 dpi (2021-05-23) details
Arkusz 16.4 MBP39 S22 ZBĄSZYN 1937 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 20.4 MBP39 S22 ZBĄSZYN 1937 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 20.2 MBP39 S22 ZBĄSZYN /druk dwubarwny/ 1937 600 dpi (2021-05-22) details
P39 S23 Buk;
Arkusz 14.7 MBP39 S23 300 Buk 1921 600 dpi (2020-06-25) details
Arkusz 19.2 MBP39 S23 Buk 1921 600 dpi (2021-05-23) details
Arkusz 18.8 MBP39 S23 BUK 1931 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 16.1 MBP39 S23 BUK 1936 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 19.6 MBP39 S23 BUK 1936 600 dpi (2021-05-22) details
P39 S24 Poznań;
Arkusz 13.4 MBP39 S24 301 Poznań 1921 600 dpi (2020-06-25) details
Arkusz 18.2 MBP39 S24 Poznań 1921 600 dpi (2021-05-23) details
Arkusz 19.7 MBP39 S24 Poznań 1924 600 dpi (2021-05-18) details
Arkusz 14.8 MBP39 S24 POZNAŃ 1935 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 19.5 MBP39 S24 POZNAŃ 1935 600 dpi (2021-05-22) details
P39 S25 Września;
Arkusz 17.8 MBP39 S25 Września 1921 600 dpi (2021-05-23) details
Arkusz 18.1 MBP39 S25 Września 1924 600 dpi (2021-05-18) details
Załączniki do tego arkusza details
Mapa Września (verso) 1924 600 dpi (2021-05-26) details.png
Arkusz 14.7 MBP39 S25 (302) Września 1924 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 15.7 MBP39 S25 WRZEŚNIA 1935 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 15.9 MBP39 S25 WRZEŚNIA 1935 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 18.9 MBP39 S25 WRZEŚNIA 1935 600 dpi (2021-05-22) details
P39 S26 Słupca;
Arkusz 19.8 MBP39 S26 Powidz - Słupca 1921 600 dpi (2021-05-23) details
Arkusz 18.7 MBP39 S26 Powidz - Słupca 1925 600 dpi (2021-05-20) details
Arkusz 15.3 MBP39 S26 SŁUPCA 1935 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 19.7 MBP39 S26 SŁUPCA 1935 600 dpi (2021-05-22) details
P39 S27 Sompolno;
Arkusz 18.1 MBP39 S27 Sompolno 1924 600 dpi (2021-05-20) details
Załączniki do tego arkusza details
Mapa Sompolno (verso) 1924 600 dpi (2021-05-26) details.png
Arkusz 16.2 MBP39 S27 SOMPOLNO 1934 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 20.1 MBP39 S27 SOMPOLNO 1934 600 dpi (2021-05-22) details
P39 S28 Kłodawa;
Arkusz 14.5 MBP39 S28 Kłodawa /ark. korekcyjny/ ± 1921 600 dpi (2021-05-23) details
Arkusz 18.6 MBP39 S28 Kłodawa 1924 600 dpi (2021-05-20) details
Arkusz 14.5 MBP39 S28 KŁODAWA 1930 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 14.5 MBP39 S28 KŁODAWA 1930 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 19.3 MBP39 S28 KŁODAWA 1930 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 20.3 MBP39 S28 KŁODAWA /druk dwubarwny/ 1939 600 dpi (2021-05-22) details
P39 S29 Gostynin;
Arkusz 11.6 MBP39 S29 GOSTYNIN 0 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 12.9 MBP39 S29 303 Powidz-Słupca 1921 600 dpi (2020-06-25) details
Arkusz 19.7 MBP39 S29 Gostynin 1921 600 dpi (2021-05-23) details
Arkusz 15.3 MBP39 S29 GOSTYNIN 1925 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 19.1 MBP39 S29 GOSTYNIN 1925 600 dpi (2021-05-20) details
Arkusz 19.8 MBP39 S29 GOSTYNIN 1938 600 dpi (2021-05-22) details
P39 S30 Wyszogród;
Arkusz 18.2 MBP39 S30 WYSZOGRÓD 1925 600 dpi (2021-05-20) details
Arkusz 18.1 MBP39 S30 WYSZOGRÓD 1929 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 15.3 MBP39 S30 WYSZOGRÓD 1937 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 19.6 MBP39 S30 WYSZOGRÓD 1937 600 dpi (2021-05-22) details
P39 S31 Modlin;
Arkusz 18.1 MBP39 S31 Modlin 1922 600 dpi (2021-05-23) details
Arkusz 19.7 MBP39 S31 MODLIN 1934 600 dpi (2021-05-22) details
P39 S32 Warszawa Północ;
Arkusz 18.2 MBP39 S32 Warszawa-Północ 1922 600 dpi (2021-05-23) details
Arkusz 19.6 MBP39 S32 WARSZAWA PÓŁNOC 1932 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 15.3 MBP39 S32 WARSZAWA-PÓŁNOC 1932 600 dpi (2020-07-04) details
Arkusz 20.2 MBP39 S32 WARSZAWA PÓŁNOC 1933 600 dpi (2021-05-22) details
Załączniki do tego arkusza details
Mapa WARSZAWA-PÓŁNOC (verso) 1933 300 dpi (2021-05-26) details.png
Arkusz 6.0 MBP39 S32 WARSZAWA PÓŁNOC (unieważniono) 1933 300 dpi (2021-05-22) details
P39 S33 Tłuszcz;
Arkusz 17.8 MBP39 S33 Stanisławów 1925 600 dpi (2021-05-20) details
Arkusz 19.4 MBP39 S33 TŁUSZCZ 1925 600 dpi (2021-05-20) details
Arkusz 15.5 MBP39 S33 TŁUSZCZ 1937 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 20.1 MBP39 S33 TŁUSZCZ 1937 600 dpi (2021-05-22) details
P39 S34 Węgrów;
Arkusz 18.1 MBP39 S34 Węgrów 1925 600 dpi (2021-05-20) details
Arkusz 15.5 MBP39 S34 WĘGRÓW 1937 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 20.0 MBP39 S34 WĘGRÓW 1937 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 16.2 MBP39 S34 WĘGRÓW (2) 1937 600 dpi (2020-05-17) details
P39 S35 Drohiczyn nad Bugiem;
Arkusz 19.1 MBP39 S35 Drohiczyn n. Bug 1934 600 dpi (2021-05-20) details
Arkusz 15.1 MBP39 S35 DROHICZYN nad BUGIEM 1937 600 dpi (2020-07-04) details
Arkusz 19.8 MBP39 S35 DROHICZYN nad BUGIEM 1937 600 dpi (2021-05-22) details
P39 S36 Siemiatycze;
Arkusz 19.1 MBP39 S36 Siemiatycze 1934 600 dpi (2021-05-20) details
Arkusz 15.6 MBP39 S36 SIEMIATYCZE 1937 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 20.1 MBP39 S36 SIEMIATYCZE 1937 600 dpi (2021-05-22) details
P39 S37 Wysokie Litewskie; Высокае;
Arkusz 13.7 MBP39 S37 WYSOKIE LITEWSKIE 1931 600 dpi (2020-07-04) details
Arkusz 18.4 MBP39 S37 WYSOKIE LITEWSKIE 1931 600 dpi (2021-05-22) details
P39 S38 Tewle; Тэўлі;
Arkusz 17.2 MBP39 S38 Tewle 1922 600 dpi (2021-05-20) details
Arkusz 14.3 MBP39 S38 TEWLE 1931 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 18.6 MBP39 S38 TEWLE 1931 600 dpi (2021-05-22) details
P39 S39 Małecz; Малеч;
Arkusz 19.8 MBP39 S39 MALECZ 1931 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 14.3 MBP39 S39 MAŁECZ 1931 600 dpi (2020-07-05) details
P39 S40 Chomsk; Хомск;
Arkusz 15.2 MBP39 S40 CHOMSK 1931 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 19.2 MBP39 S40 CHOMSK 1931 600 dpi (2021-05-22) details
P39 S41 Motol; Моталь;
Arkusz 14.1 MBP39 S41 (XXII-19) MOTOL 1926 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 18.7 MBP39 S41 MOTOL 1926 600 dpi (2021-05-19) details
Arkusz 18.3 MBP39 S41 MOTOL 1930 600 dpi (2021-05-22) details
P39 S42 Łohiszyn; Лагішын;
Arkusz 18.1 MBP39 S42 ŁOHISZYN 1926 600 dpi (2021-05-19) details
Arkusz 15.1 MBP39 S42 ŁOHISZYN 1939 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 19.8 MBP39 S42 ŁOHISZYN 1939 600 dpi (2021-05-22) details
P39 S43 Łuniniec Północ; Лунінец;
Arkusz 13.4 MBP39 S43 ŁUNINIEC-PÓŁNOC 1928 600 dpi (2020-07-04) details
Arkusz 18.3 MBP39 S43 ŁUNINIEC-PÓŁNOC 1928 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 19.3 MBP39 S43 ŁUNINIEC-PÓŁNOC /druk dwubarwny/ 1939 600 dpi (2021-05-22) details
P39 S44 Wiczyn; Вичин;
Arkusz 19.4 MBP39 S44 WICZYN 1929 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 14.7 MBP39 S44 WICZYN 1934 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 19.2 MBP39 S44 WICZYN 1934 600 dpi (2021-05-22) details
P39 S45 Lenin; Ленін;
Arkusz 19.7 MBP39 S45 LENIN 1929 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 15.0 MBP39 S45 LENIN [WYDANIE TYMCZASOWE] 1929 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 19.4 MBP39 S45 SOSNKOWICZE 1939 600 dpi (2021-05-22) details
P40 S19 Fürstenberg;
Arkusz 23.0 MBP40 S19 FÜRSTENBERG nad Odrą 1928 600 dpi (2021-05-22) details
P40 S20 Crossen (Krosno n. Odrą); Krosno Odrzańskie;
Arkusz 15.1 MBP40 S20 321 Krosno Crossen a.d. Oder 1921 600 dpi (2020-06-25) details
P40 S21 Züllichau (Cylichów); Sulechów;
Arkusz 12.4 MBP40 S21 322 Cylichów 1921 600 dpi (2020-06-25) details
Arkusz 17.8 MBP40 S21 Cylichów 1921 600 dpi (2021-05-23) details
Arkusz 18.6 MBP40 S21 ZÜLLICHAU (Cylichów) 1928 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 22.3 MBP40 S21 ZÜLLICHAU (Cylichów) 1933 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 21.7 MBP40 S21 ZÜLLICHAU (Cylichów) 1939 600 dpi (2021-05-22) details
P40 S22 Wolsztyn;
Arkusz 18.7 MBP40 S22 Wolsztyn 1921 600 dpi (2021-05-23) details
Arkusz 15.3 MBP40 S22 WOLSZTYN 1936 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 15.0 MBP40 S22 WOLSZTYN 1936 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 15.3 MBP40 S22 WOLSZTYN 1936 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 17.7 MBP40 S22 WOLSZTYN 1936 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 19.9 MBP40 S22 WOLSZTYN /druk dwubarwny/ 1936 600 dpi (2021-05-22) details
P40 S23 Kościan;
Arkusz 14.6 MBP40 S23 KOŚCIAN 1934 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 19.2 MBP40 S23 KOŚCIAN 1934 600 dpi (2021-05-22) details
P40 S24 Środa; Środa Wielkopolska;
Arkusz 16.4 MBP40 S24 325 Śrem 1933 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 15.2 MBP40 S24 ŚRODA 1934 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 19.1 MBP40 S24 ŚRODA 1934 600 dpi (2021-05-22) details
P40 S25 Pyzdry;
Arkusz 13.5 MBP40 S25 326 Miłosław-Pyzdry 1921 600 dpi (2020-06-25) details
Arkusz 3.2 MBP40 S25 Miłosław - Pyzdry 1921 300 dpi (2021-07-15) details
Arkusz 14.1 MBP40 S25 326 Miłosław-Pyzdry 1926 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 18.8 MBP40 S25 Miłosław - Pyzdry 1933 600 dpi (2021-05-18) details
Arkusz 15.2 MBP40 S25 PYZDRY 1935 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 19.6 MBP40 S25 PYZDRY 1935 600 dpi (2021-05-22) details
P40 S26 Konin;
Arkusz 14.9 MBP40 S26 KONIN 1935 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 20.1 MBP40 S26 KONIN 1935 600 dpi (2021-05-22) details
P40 S27 Koło;
Arkusz 16.1 MBP40 S27 KOŁO 1934 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 19.9 MBP40 S27 KOŁO 1934 600 dpi (2021-05-22) details
P40 S28 Łęczyca;
Arkusz 16.8 MBP40 S28 Łęczyca 1923 600 dpi (2021-05-20) details
Załączniki do tego arkusza details
Mapa Łęczyca (verso) 1923 600 dpi (2021-05-26) details.png
Arkusz 18.1 MBP40 S28 Łęczyca 1934 600 dpi (2021-05-20) details
Arkusz 13.9 MBP40 S28 ŁĘCZYCA 1937 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 14.3 MBP40 S28 ŁĘCZYCA 1937 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 19.0 MBP40 S28 ŁĘCZYCA 1937 600 dpi (2021-05-22) details
P40 S29 Kutno;
Arkusz 11.1 MBP40 S29 KUTNO 0 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 17.4 MBP40 S29 Kutno 1921 600 dpi (2021-05-23) details
Arkusz 18.9 MBP40 S29 KUTNO 1924 600 dpi (2021-05-20) details
Arkusz 12.9 MBP40 S29 (E33) KUTNO 1933 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 17.8 MBP40 S29 KUTNO 1933 600 dpi (2021-05-20) details
Arkusz 18.7 MBP40 S29 KUTNO 1938 600 dpi (2021-05-22) details
P40 S30 Łowicz;
Arkusz 15.8 MBP40 S30 ŁOWICZ 1924 600 dpi (2021-05-19) details
Arkusz 17.0 MBP40 S30 ŁOWICZ 1924 600 dpi (2021-05-19) details
Arkusz 17.9 MBP40 S30 ŁOWICZ 1933 600 dpi (2021-05-19) details
Arkusz 19.3 MBP40 S30 ŁOWICZ 1936 600 dpi (2021-05-22) details
P40 S31 Żyrardów;
Arkusz 17.9 MBP40 S31 Blonje /ark. korekcyjny/ ± 1922 600 dpi (2021-05-23) details
Arkusz 13.2 MBP40 S31 ŻYRARDÓW 1934 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 19.7 MBP40 S31 ŻYRARDÓW 1934 600 dpi (2021-05-22) details
P40 S32 Warszawa Południe;
Arkusz 18.7 MBP40 S32 Warszawa Południe 1922 600 dpi (2021-05-23) details
Arkusz 20.0 MBP40 S32 WARSZAWA PŁD /WT/ 1930 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 13.5 MBP40 S32 WARSZAWA POŁUDNIE 1932 600 dpi (2020-07-04) details
Arkusz 17.0 MBP40 S32 WARSZAWA POŁUDNIE 1932 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 17.4 MBP40 S32 WARSZAWA POŁUDNIE (2) 1932 600 dpi (2020-05-17) details
P40 S33 Mińsk Mazowiecki;
Arkusz 12.9 MBP40 S33 MIŃSK MAZOWIECKI 1937 600 dpi (2020-07-04) details
Arkusz 19.7 MBP40 S33 MIŃSK MAZOWIECKI 1937 600 dpi (2021-05-22) details
P40 S34 Siedlce;
Arkusz 19.4 MBP40 S34 Siedlce 1925 600 dpi (2021-05-20) details
Arkusz 16.2 MBP40 S34 SIEDLCE 1937 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 20.6 MBP40 S34 SIEDLCE 1937 600 dpi (2021-05-22) details
P40 S35 Łosice;
Arkusz 18.6 MBP40 S35 Łosice 1934 600 dpi (2021-05-20) details
Arkusz 14.5 MBP40 S35 ŁOSICE 1937 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 19.4 MBP40 S35 ŁOSICE 1937 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 14.3 MBP40 S35 ŁOSICE [wyrys częściowy] 1937 600 dpi (2021-05-26) details
P40 S36 Biała Podlaska;
Arkusz 14.6 MBP40 S36 BIAŁA PODLASKA 1931 600 dpi (2020-07-04) details
Arkusz 18.7 MBP40 S36 BIAŁA PODLASKA 1931 600 dpi (2021-05-22) details
P40 S37 Brześć nad Bugiem; Берасьце;
Arkusz 14.9 MBP40 S37 BRZEŚĆ nad BUGIEM 1930 600 dpi (2020-07-04) details
Arkusz 19.4 MBP40 S37 BRZEŚĆ nad BUGIEM 1931 600 dpi (2021-05-22) details
P40 S38 Żabinka; Жабінка;
Arkusz 14.6 MBP40 S38 ŻABINKA 1931 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 19.1 MBP40 S38 ŻABINKA 1931 600 dpi (2021-05-22) details
P40 S39 Kobryń; Кобрын;
Arkusz 15.0 MBP40 S39 KOBRYŃ 1931 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 17.2 MBP40 S39 KOBRYŃ 1931 600 dpi (2021-05-22) details
P40 S40 Drohiczyn; Драгічын;
Arkusz 15.5 MBP40 S40 DROHICZYN (Poleski) 1930 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 19.3 MBP40 S40 DROHICZYN (Poleski) 1931 600 dpi (2021-05-22) details
P40 S41 Janów; Іванава;
Arkusz 15.2 MBP40 S41 JANÓW 1926 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 19.0 MBP40 S41 JANÓW 1926 600 dpi (2021-05-20) details
Arkusz 19.5 MBP40 S41 JANÓW (Poleski) 1930 600 dpi (2021-05-22) details
P40 S42 Pińsk; Пінск;
Arkusz 13.2 MBP40 S42 (XXIII-20) PIŃSK 1925 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 16.9 MBP40 S42 PIŃSK 1925 600 dpi (2021-05-19) details
Arkusz 19.9 MBP40 S42 PIŃSK 1930 600 dpi (2021-05-22) details
P40 S43 Łuniniec Południe; Лунінец;
Arkusz 14.9 MBP40 S43 ŁUNINIEC-POŁUDNIE 1928 600 dpi (2020-07-04) details
Arkusz 19.3 MBP40 S43 ŁUNINIEC-POŁUDNIE 1928 600 dpi (2021-05-22) details
Załączniki do tego arkusza details
Mapa ŁUNINIEC-POŁUDNIE (verso) 1928 300 dpi (2021-05-26) details.png
Arkusz 18.1 MBP40 S43 ŁUNINIEC-POŁUDNIE /druk dwubarwny/ 1938 600 dpi (2021-05-22) details
P40 S44 Dawidgródek; Давыд-Гарадок;
Arkusz 20.3 MBP40 S44 DAWIDGRÓDEK 1928 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 16.1 MBP40 S44 DAWIDGRÓDEK [WYDANIE TYMCZASOWE] 1928 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 14.9 MBP40 S44 DAWIDGRÓDEK 1932 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 19.9 MBP40 S44 DAWIDGRÓDEK 1932 600 dpi (2021-05-22) details
P40 S45 Mikaszewicze; Мiкaшэвiчы;
Arkusz 17.9 MBP40 S45 MIKASZEWICZE /WT/ 1928 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 5.6 MBP40 S45 MIKASZEWICZE /WT/ (unieważniono) 1928 300 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 19.0 MBP40 S45 MIKASZEWICZE 1931 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 18.2 MBP40 S45 MIKASZEWICZE /odbitka robocza/ verso 1931 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 14.6 MBP40 S45 MIKASZEWICZE 1938 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 19.4 MBP40 S45 MIKASZEWICZE 1938 600 dpi (2021-05-22) details
P41 S14 Dessau;
Arkusz 21.3 MBP41 S14 (339) Dessau 1939 600 dpi (2021-05-22) details
P41 S16 Jüteborg ;
Arkusz 21.8 MBP41 S16 (341) Jüterbog 1939 600 dpi (2021-05-22) details
P41 S20 Sommerfeld (Lubsko);
Arkusz 16.2 MBP41 S20 345 Sommerfeld Lubsko 1921 600 dpi (2020-06-25) details
P41 S21 Grünberg (Zielona Góra);
Arkusz 14.1 MBP41 S21 346 Zielona Góra Grünberg i. Schl.) 1921 600 dpi (2020-06-25) details
P41 S22 Kaszczor i Wschowa (Fraustadt);
Arkusz 21.8 MBP41 S22 (347) KASZCZOR - FRAUSTADT 1927 600 dpi (2021-05-22) details
Załączniki do tego arkusza details
Mapa KASZCZOR-FRAUSTADT (verso) 1927 300 dpi (2021-05-26) details.png
Arkusz 16.2 MBP41 S22 KASZCZOR i WSCHOWA (FRAUSTADT) 1934 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 15.9 MBP41 S22 KASZCZOR i WSCHOWA (FRAUSTADT) 1934 600 dpi (2020-07-05) details
P41 S23 Leszno;
Arkusz 15.1 MBP41 S23 LESZNO 1934 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 15.2 MBP41 S23 LESZNO 1936 600 dpi (2020-07-05) details
P41 S24 Gostyń;
Arkusz 15.0 MBP41 S24 GOSTYŃ 1934 600 dpi (2020-07-05) details
P41 S25 Jarocin;
Arkusz 20.4 MBP41 S25 Koźmin 1921 600 dpi (2021-05-23) details
Arkusz 20.2 MBP41 S25 Kośmin 1925 600 dpi (2021-05-18) details
Arkusz 20.3 MBP41 S25 KOŹMIN 1928 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 14.5 MBP41 S25 JAROCIN 1934 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 14.1 MBP41 S25 JAROCIN 1934 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 11.5 MBP41 S25 JAROCIN (kopia) 1934 600 dpi (2020-07-04) details
P41 S26 Kalisz;
Arkusz 13.2 MBP41 S26 351 Sobotka-Kalisz 1921 600 dpi (2020-06-25) details
Arkusz 13.9 MBP41 S26 351 Sobótka-Kalisz (unieważniono) 1933 600 dpi (2020-08-02) details
Arkusz 15.2 MBP41 S26 KALISZ 1936 600 dpi (2020-07-05) details
P41 S27 Uniejów;
Arkusz 14.5 MBP41 S27 UNIEJÓW 1930 600 dpi (2020-07-05) details
P41 S28 Ozorków;
Arkusz 14.8 MBP41 S28 OZORKÓW 1930 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 14.1 MBP41 S28 OZORKÓW 1930 600 dpi (2020-07-05) details
P41 S29 Łódź;
Arkusz 12.5 MBP41 S29 ŁÓDŹ 0 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 14.8 MBP41 S29 ŁÓDŹ 1931 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 17.3 MBP41 S29 ŁÓDŹ 1937 600 dpi (2021-05-22) details
P41 S30 Skierniewice;
Arkusz 12.4 MBP41 S30 SKIERNIEWICE 0 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 13.6 MBP41 S30 F34 Skierniewice 1921 600 dpi (2020-07-04) details
P41 S31 Mszczonów;
Arkusz 17.1 MBP41 S31 Mszczonów 1921 600 dpi (2021-05-23) details
Arkusz 19.2 MBP41 S31 Mszczonów 1922 600 dpi (2021-05-23) details
Arkusz 19.2 MBP41 S31 MSZCZONÓW 1935 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 14.7 MBP41 S31 MSZCZONÓW 1937 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 17.6 MBP41 S31 MSZCZONÓW 1937 600 dpi (2021-05-22) details
P41 S32 Grójec;
Arkusz 13.6 MBP41 S32 GRÓJEC 1937 600 dpi (2020-07-05) details
P41 S33 Garwolin;
Arkusz 17.5 MBP41 S33 Garwolin 1922 600 dpi (2021-05-23) details
Arkusz 13.7 MBP41 S33 GARWOLIN 1937 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 17.2 MBP41 S33 GARWOLIN 1937 600 dpi (2021-05-22) details
P41 S34 Żelechów;
Arkusz 15.2 MBP41 S34 ŻELECHÓW 1938 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 18.7 MBP41 S34 ŻELECHÓW (geolog.) 1938 600 dpi (2021-05-26) details
P41 S35 Łuków;
Arkusz 13.7 MBP41 S35 ŁUKÓW 1938 600 dpi (2020-07-05) details
P41 S36 Łomazy;
Arkusz 15.7 MBP41 S36 ŁOMAZY 1938 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 17.2 MBP41 S36 ŁOMAZY 1938 600 dpi (2021-05-22) details
P41 S37 Sławatycze;
Arkusz 14.5 MBP41 S37 SŁAWATYCZE 1933 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 16.1 MBP41 S37 SŁAWATYCZE 1933 600 dpi (2021-05-22) details
P41 S38 Małoryta; Маларыта;
Arkusz 15.6 MBP41 S38 MAŁORYTA 1933 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 17.3 MBP41 S38 MAŁORYTA 1933 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 18.4 MBP41 S38 MAŁORYTA (geolog.) 1933 600 dpi (2021-05-26) details
P41 S39 Dywin; Дзівін;
Arkusz 19.0 MBP41 S39 DYWIN 1931 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 17.7 MBP41 S39 DYWIN (geolog.) 1931 600 dpi (2021-05-26) details
P41 S40 Wielka Głusza; Велика Глуша;
Arkusz 24.3 MBP41 S40 Wietły 1921 600 dpi (2021-05-23) details
Załączniki do tego arkusza details
Mapa Q34 Wietly (verso) 1921 300 dpi (2021-05-26) details.png
Arkusz 15.5 MBP41 S40 WIELKA HŁUSZA 1931 600 dpi (2020-07-04) details
Arkusz 19.4 MBP41 S40 WIELKA HŁUSZA 1931 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 19.1 MBP41 S40 WIELKA HŁUSZA (geolog.) 1931 600 dpi (2021-05-26) details
P41 S41 Lubieszów; Любешів;
Arkusz 16.2 MBP41 S41 LUBIESZÓW 1931 600 dpi (2020-07-05) details
P41 S42 Serniki; Серники;
Arkusz 15.8 MBP41 S42 SERNIKI 1931 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 18.0 MBP41 S42 SERNIKI 1931 600 dpi (2021-05-22) details
P41 S43 Horodno; Городнє;
Arkusz 13.6 MBP41 S43 HORODNO 1928 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 17.3 MBP41 S43 HORODNO 1928 600 dpi (2021-05-22) details
P41 S44 Stolin; Столін;
Arkusz 14.7 MBP41 S44 STOLIN 1933 600 dpi (2020-07-05) details
P41 S45 Kołki nad Stwigą; Колки;
Arkusz 13.5 MBP41 S45 KOŁKI nad Stwigą 1928 600 dpi (2021-05-22) details
Załączniki do tego arkusza details
Mapa KOŁKI nad Stwigą (verso) 1928 300 dpi (2021-06-14) details.png
Arkusz 14.0 MBP41 S45 KOŁKI nad STWIGĄ 1936 600 dpi (2020-07-04) details
Arkusz 17.4 MBP41 S45 KOŁKI nad Stwigą 1936 600 dpi (2021-05-22) details
P42 S16 Torgau;
Arkusz 21.9 MBP42 S16 (366) Torgau 1939 600 dpi (2021-05-22) details
P42 S21 Sprottau (Szprotawa);
Arkusz 21.9 MBP42 S21 Sprottau (Szprotawa) 1921 600 dpi (2021-05-23) details
Arkusz 23.8 MBP42 S21 (371) SPROTTAU (Szprotawa) 1933 600 dpi (2021-05-22) details
P42 S22 Glogau (Głogowa); Głogów;
Arkusz 14.0 MBP42 S22 372 GŁOGÓW (Glogau) 1921 600 dpi (2020-06-25) details
Arkusz 22.7 MBP42 S22 (372) GLOGAU (Głogowa) 1928 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 24.1 MBP42 S22 (372) GLOGAU (Głogów) 1933 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 22.0 MBP42 S22 (372) GLOGAU (Głogów) 1939 600 dpi (2021-05-22) details
P42 S23 Bojanowo;
Arkusz 15.8 MBP42 S23 373 GÓRA (Guhrau) 1921 600 dpi (2020-06-25) details
Arkusz 20.9 MBP42 S23 Guhrau (Góra) 1925 600 dpi (2021-05-18) details
Arkusz 16.2 MBP42 S23 BOJANOWO 1934 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 17.5 MBP42 S23 BOJANOWO 1934 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 15.4 MBP42 S23 BOJANOWO 1936 600 dpi (2020-07-05) details
P42 S24 Rawicz;
Arkusz 18.8 MBP42 S24 Rawicz 1921 600 dpi (2021-05-23) details
Załączniki do tego arkusza details
Mapa Rawicz (verso) 1921 300 dpi (2021-05-26) details.png
Arkusz 18.4 MBP42 S24 Rawicz 1924 600 dpi (2021-05-18) details
Arkusz 15.0 MBP42 S24 RAWICZ 1934 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 19.4 MBP42 S24 RAWICZ 1934 600 dpi (2021-05-22) details
P42 S25 Krotoszyn;
Arkusz 21.5 MBP42 S25 Krotoszyn 1921 600 dpi (2021-05-23) details
Arkusz 15.4 MBP42 S25 KROTOSZYN 1934 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 16.1 MBP42 S25 KROTOSZYN 1934 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 19.9 MBP42 S25 KROTOSZYN 1934 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 19.6 MBP42 S25 KROTOSZYN /druk dwubarwny/ 1934 600 dpi (2021-05-22) details
P42 S26 Opatówek;
Arkusz 19.2 MBP42 S26 Mikstat - Opatówek 1921 600 dpi (2021-05-23) details
Arkusz 18.7 MBP42 S26 Mikstat - Opatówek 1925 600 dpi (2021-05-18) details
Arkusz 13.7 MBP42 S26 Opatówek 1934 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 14.9 MBP42 S26 OPATÓWEK 1936 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 14.7 MBP42 S26 OPATÓWEK 1936 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 19.5 MBP42 S26 OPATÓWEK 1936 600 dpi (2021-05-22) details
P42 S27 Sieradz;
Arkusz 14.5 MBP42 S27 SIERADZ 1929 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 18.5 MBP42 S27 SIERADZ 1929 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 14.3 MBP42 S27 SIERADZ 1939 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 19.8 MBP42 S27 SIERADZ /druk dwubarwny/ 1939 600 dpi (2021-05-22) details
P42 S28 Łask-Zduńska Wola;
Arkusz 13.9 MBP42 S28 ŁASK-ZDUŃSKA WOLA 1929 600 dpi (2020-07-04) details
Arkusz 20.3 MBP42 S28 ŁASK-ZDUŃSKA WOLA 1929 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 14.9 MBP42 S28 ZDUŃSKA WOLA 1939 600 dpi (2020-07-04) details
Arkusz 19.2 MBP42 S28 ZDUŃSKA WOLA /druk dwubarwny/ 1939 600 dpi (2021-05-22) details
P42 S29 Pabianice;
Arkusz 18.6 MBP42 S29 (E35) Pabianice 1921 600 dpi (2021-05-23) details
Arkusz 18.9 MBP42 S29 PABIANICE 1934 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 14.5 MBP42 S29 PABIANICE 1937 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 19.4 MBP42 S29 PABIANICE 1937 600 dpi (2021-05-22) details
P42 S30 Tomaszów Mazowiecki;
Arkusz 19.2 MBP42 S30 TOMASZÓW MAZOWIECKI 1934 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 12.6 MBP42 S30 TOMASZÓW MAZOWIECKI 1937 600 dpi (2020-07-04) details
Arkusz 19.5 MBP42 S30 TOMASZÓW MAZOWIECKI 1937 600 dpi (2021-05-22) details
P42 S31 Nowe Miasto nad Pilicą;
Arkusz 13.1 MBP42 S31 NOWE MIASTO nad PILICĄ 1937 600 dpi (2020-07-04) details
Arkusz 19.7 MBP42 S31 NOWE MIASTO nad PILICA 1937 600 dpi (2021-05-22) details
P42 S32 Białobrzegi;
Arkusz 14.5 MBP42 S32 BIAŁOBRZEGI 1937 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 19.1 MBP42 S32 BIAŁOBRZEGI 1937 600 dpi (2021-05-22) details
P42 S33 Kozienice;
Arkusz 13.3 MBP42 S33 KOZIENICE 1937 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 20.1 MBP42 S33 KOZIENICE 1937 600 dpi (2021-05-22) details
P42 S34 Dęblin;
Arkusz 13.8 MBP42 S34 DĘBLIN 1937 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 19.7 MBP42 S34 DĘBLIN 1937 600 dpi (2021-05-22) details
P42 S35 Kock;
Arkusz 15.8 MBP42 S35 KOCK 1938 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 19.3 MBP42 S35 KOCK 1938 600 dpi (2021-05-22) details
P42 S36 Parczew;
Arkusz 19.7 MBP42 S36 PARCZEW 1935 600 dpi (2021-05-22) details
Załączniki do tego arkusza details
Mapa PARCZEW - verso 1935 300 dpi (2021-05-26) details.png
Asygnata na Mapy / Rozkaz Wydania
Arkusz 17.6 MBP42 S36 PARCZEW 1938 600 dpi (2021-05-22) details
P42 S37 Włodawa;
Arkusz 16.2 MBP42 S37 WŁODAWA 1933 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 16.8 MBP42 S37 WŁODAWA 1933 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 19.4 MBP42 S37 WŁODAWA 1933 600 dpi (2021-05-22) details
P42 S38 Krymno; Кримне;
Arkusz 16.0 MBP42 S38 KRYMNO 1933 600 dpi (2020-07-05) details
Załączniki do tego arkusza details
Mapa P42 S38 KRYMNO (verso) 1933 600 dpi (2020-08-02) details.png
Arkusz 15.2 MBP42 S38 KRYMNO 1933 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 19.4 MBP42 S38 KRYMNO 1933 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 18.0 MBP42 S38 KRYMNO (geolog.) 1933 600 dpi (2021-05-26) details
P42 S39 Ratno; Ратне;
Arkusz 20.7 MBP42 S39 Ratno 1925 600 dpi (2021-05-20) details
Załączniki do tego arkusza details
Mapa Ratno (verso) 1925 600 dpi (2021-05-26) details.png
Arkusz 16.8 MBP42 S39 RATNO 1931 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 20.6 MBP42 S39 RATNO 1931 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 19.6 MBP42 S39 RATNO (geolog.) 1931 600 dpi (2021-05-26) details
P42 S40 Kamień Koszyrski; Камінь-Каширський;
Arkusz 17.2 MBP42 S40 KAMIEŃ KOSZYRSKI 1931 600 dpi (2020-07-04) details
Arkusz 20.9 MBP42 S40 KAMIEŃ KOSZYRSKI 1931 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 19.6 MBP42 S40 KAMIEŃ KOSZYRSKI (geolog.) 1931 600 dpi (2021-05-26) details
P42 S41 Kuchecka Wola; Кухітська Воля;
Arkusz 19.6 MBP42 S41 Uhrynicze 1923 600 dpi (2021-05-20) details
Arkusz 16.9 MBP42 S41 KUCHECKA WOLA 1931 600 dpi (2020-07-04) details
Arkusz 18.3 MBP42 S41 KUCHECKA WOLA 1931 600 dpi (2021-05-22) details
P42 S42 Chinocze; Хіночи;
Arkusz 16.5 MBP42 S42 CHINOCZE 1931 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 20.6 MBP42 S42 CHINOCZE 1931 600 dpi (2021-05-22) details
P42 S43 Dąbrowica; Дубровиця;
Arkusz 15.5 MBP42 S43 DĄBROWICA 1928 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 16.8 MBP42 S43 DĄBROWICA 1928 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 18.8 MBP42 S43 DĄBROWICA /druk dwubarwny/ 1939 600 dpi (2021-05-22) details
P42 S44 Jeziory (Poleskie); Великі Озера;
Arkusz 21.0 MBP42 S44 JEZIORY (Poleskie) 1929 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 16.7 MBP42 S44 JEZIORY (POLESKIE) 1933 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 20.1 MBP42 S44 JEZIORY (POLESKIE) 1933 600 dpi (2021-05-22) details
P42 S45 Wojtkiewicze; Кам'яне; Войткевичі;
Arkusz 18.6 MBP42 S45 WOJTKIEWICZE 1928 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 14.4 MBP42 S45 WOJTKIEWICZE 1936 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 19.3 MBP42 S45 WOJTKIEWICZE 1938 600 dpi (2021-05-22) details
P43 S16 Oschatz ;
Arkusz 22.6 MBP43 S16 (391) Oschatz 1939 600 dpi (2021-05-22) details
P43 S17 Grossenhein ;
Arkusz 22.6 MBP43 S17 (392) Großenhain 1939 600 dpi (2021-05-22) details
P43 S22 Lüben; Lubin;
Arkusz 20.6 MBP43 S22 (Bukowiec) Lüben 1921 600 dpi (2021-05-23) details
Arkusz 15.7 MBP43 S22 397 (Bukowiec) Lueben 1921 600 dpi (2020-06-25) details
Arkusz 23.5 MBP43 S22 (397) LÜBEN (Lubin) 1933 600 dpi (2021-05-22) details
P43 S23 Wohlau (Wołów);
Arkusz 16.5 MBP43 S23 398 (Wołów) Wohlau 1921 600 dpi (2020-06-25) details
Arkusz 23.6 MBP43 S23 (398) WOHLAU (Wołów) 1933 600 dpi (2021-05-22) details
P43 S24 Trebnitz (Trzebnica);
Arkusz 16.6 MBP43 S24 399 Trebnitz (Trzebnica) 1921 600 dpi (2020-06-25) details
Arkusz 23.8 MBP43 S24 (399) TREBNITZ i. Schl. (Trzebnica) 1933 600 dpi (2021-05-22) details
Załączniki do tego arkusza details
Mapa TREBNITZ i. Schl. (Trzebnica) (verso) 1933 300 dpi (2021-05-26) details.png
P43 S25 Syców (Gross Wartenberg);
Arkusz 16.8 MBP43 S25 SYCÓW (GROSS WARTENBERG) 1934 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 20.2 MBP43 S25 SYCÓW (GROSS WARTENBERG) 1934 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 16.5 MBP43 S25 SYCÓW (GROSS WARTHENBERG) 1934 600 dpi (2020-07-05) details
P43 S26 Kępno;
Arkusz 22.6 MBP43 S26 Kępno - Wieruszów 1921 600 dpi (2021-05-23) details
Załączniki do tego arkusza details
Mapa Kepno- Wieruszow 1921 (verso) 1921 300 dpi (2021-05-26) details.png
Arkusz 16.4 MBP43 S26 KĘPNO 1936 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 20.7 MBP43 S26 KEPNO 1936 600 dpi (2021-05-22) details
P43 S27 Złoczew;
Arkusz 16.2 MBP43 S27 ZŁOCZEW 1934 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 20.0 MBP43 S27 ZŁOCZEW 1934 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 20.7 MBP43 S27 ZŁOCZEW /druk dwubarwny/ 1939 600 dpi (2021-05-22) details
P43 S28 Szczerców;
Arkusz 13.1 MBP43 S28 SZCZERCÓW 0 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 14.8 MBP43 S28 D36 Szczerców 1921 600 dpi (2020-07-04) details
Arkusz 18.7 MBP43 S28 Szczerców 1921 600 dpi (2021-05-23) details
Arkusz 20.6 MBP43 S28 SZCZERCÓW 1934 600 dpi (2021-05-22) details
P43 S29 Piotrków Trybunalski;
Arkusz 14.8 MBP43 S29 Piotrków ± 1921 600 dpi (2020-07-04) details
Arkusz 12.4 MBP43 S29 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI ± 1937 600 dpi (2020-07-04) details
Arkusz 19.6 MBP43 S29 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI 1937 600 dpi (2021-05-22) details
P43 S30 Opoczno;
Arkusz 12.3 MBP43 S30 OPOCZNO 0 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 19.3 MBP43 S30 OPOCZNO 1934 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 19.8 MBP43 S30 OPOCZNO 1937 600 dpi (2021-05-22) details
P43 S31 Przysucha;
Arkusz 14.1 MBP43 S31 PRZYSUCHA 1938 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 16.1 MBP43 S31 PRZYSUCHA 1938 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 20.5 MBP43 S31 PRZYSUCHA 1938 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 18.2 MBP43 S31 PRZYSUCHA (2) 1938 600 dpi (2020-05-17) details
P43 S32 Radom;
Arkusz 18.9 MBP43 S32 RADOM 1934 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 13.4 MBP43 S32 RADOM 1937 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 19.4 MBP43 S32 RADOM 1937 600 dpi (2021-05-22) details
P43 S33 Zwoleń;
Arkusz 12.7 MBP43 S33 ZWOLEŃ 1937 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 19.0 MBP43 S33 ZWOLEŃ 1937 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 17.5 MBP43 S33 ZWOLEŃ /geolog niem/ ± 1942 600 dpi (2021-05-22) details
Załączniki do tego arkusza details
Brak pliku ZWOLEŃ /geolog niem/ (verso) -1942 300 dpi (2021-05-26) details.png
P43 S34 Puławy;
Arkusz 14.5 MBP43 S34 PUŁAWY 1937 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 20.4 MBP43 S34 PUŁAWY 1937 600 dpi (2021-05-22) details
P43 S35 Lublin Północ;
Arkusz 19.7 MBP43 S35 LUBLIN PÓŁNOC 1936 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 20.3 MBP43 S35 LUBLIN PÓŁNOC /druk dwubarwny/ 1936 600 dpi (2021-05-22) details
P43 S36 Łęczna;
Arkusz 15.8 MBP43 S36 ŁĘCZNA 1938 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 20.3 MBP43 S36 ŁĘCZNA 1938 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 19.0 MBP43 S36 Łęczna 1938 600 dpi (2021-05-22) details
P43 S37 Opalin;
Arkusz 15.3 MBP43 S37 OPALIN 1933 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 19.4 MBP43 S37 OPALIN 1933 600 dpi (2021-05-22) details
P43 S38 Świtaź; Світязь;
Arkusz 15.2 MBP43 S38 SWITAŹ 1933 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 19.6 MBP43 S38 ŚWITAŹ 1933 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 18.1 MBP43 S38 ŚWITAŹ (geolog.) 1933 600 dpi (2021-05-26) details
P43 S39 Wyżwa; Стара Вижівка;
Arkusz 14.9 MBP43 S39 (XXVI-17) WYŻWA 1926 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 16.6 MBP43 S39 (XXVI-17) WYŻWA [mapa geologicza ] 1926 600 dpi (2021-05-26) details
Arkusz 18.9 MBP43 S39 WYŻWA 1926 600 dpi (2021-05-19) details
P43 S40 Poworsk-Trojanówka;
Arkusz 20.4 MBP43 S40 POWÓRSK - TROJANOWKA 1927 600 dpi (2021-05-20) details
Arkusz 15.5 MBP43 S40 POWÓRSK-TROJANÓWKA 1927 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 19.1 MBP43 S40 PODWÓRSK 1935 600 dpi (2021-05-22) details
P43 S41 Maniewicze; Маневичі;
Arkusz 11.0 MBP43 S41 MANIEWICZE (kopia) 1931 600 dpi (2020-07-04) details
P43 S42 Włodzimierzec; Володимирець;
Arkusz 19.0 MBP43 S42 WŁODZIMIERZEC 1927 600 dpi (2021-05-20) details
P43 S43 Sarny; Сарни;
Arkusz 14.5 MBP43 S43 SARNY 1933 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 19.0 MBP43 S43 SARNY 1933 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 18.0 MBP43 S43 SARNY /odbitka robocza/ 1933 600 dpi (2021-05-22) details
P43 S44 Rokitno; Рокитне;
Arkusz 15.5 MBP43 S44 ROKITNO /WT/ (unieważniono) 1929 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 16.0 MBP43 S44 ROKITNO 1933 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 19.8 MBP43 S44 ROKITNO 1933 600 dpi (2021-05-22) details
P43 S45 Snowidowicze; Сновидовичі;
Arkusz 19.0 MBP43 S45 SNOWIDOWICZE 1928 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 15.4 MBP43 S45 SNOWIDOWICZE 1937 600 dpi (2020-07-05) details
P44 S16 Döbeln ;
Arkusz 21.8 MBP44 S16 (416) Döbeln 1939 600 dpi (2021-05-22) details
P44 S17 Drezden (Drezno) ;
Arkusz 23.2 MBP44 S17 (417) Dresden 1939 600 dpi (2021-05-22) details
P44 S21 Löwenberg (Lwówek Śląski);
Arkusz 24.4 MBP44 S21 (421) LÖWENBERG (LWÓW) 1936 600 dpi (2021-05-22) details
P44 S22 Liegnitz (Legnica);
Arkusz 23.3 MBP44 S22 (422) LIEGNITZ (LEGNICA) 1934 600 dpi (2021-05-22) details
P44 S23 Neumarkt (Środa); Środa Śląska;
Arkusz 23.5 MBP44 S23 (423) NEUMARKT i. Schles. (Środa) 1933 600 dpi (2021-05-22) details
P44 S24 Breslau (Wrocław);
Arkusz 22.7 MBP44 S24 (424) BRESLAU (Wrocław) 1933 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 16.9 MBP44 S24 BRESLAU (WrocŁaw) 1934 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 22.6 MBP44 S24 (424) BRESLAU (Wrocław) 1939 600 dpi (2021-05-22) details
P44 S25 Oleśnica (Öls);
Arkusz 19.1 MBP44 S25 OLEŚNICA (OELS) 1933 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 15.3 MBP44 S25 OLEŚNICA (OELS) 1934 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 14.9 MBP44 S25 OLEŚNICA (Oels) 1934 600 dpi (2020-07-05) details
P44 S26 Rychtal i Byczyna (Pitschen);
Arkusz 15.9 MBP44 S26 426 Byczyna - Boleslawiec 1921 600 dpi (2020-06-25) details
Arkusz 16.1 MBP44 S26 426 Byczyna - Boleslawiec 1921 600 dpi (2020-06-25) details
Arkusz 15.3 MBP44 S26 RYCHTAL i BYCZYNA (PITSCHEN) 1935 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 15.9 MBP44 S26 RYCHTAL i BYCZYNA (PITSCHEN) 1935 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 20.1 MBP44 S26 RYCHTAL i BYCZYNA (PITSCHEN) 1935 600 dpi (2021-05-22) details
P44 S27 Wieluń;
Arkusz 16.5 MBP44 S27 WIELUN 1935 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 20.3 MBP44 S27 WIELUN 1935 600 dpi (2021-05-22) details
P44 S28 Działoszyn;
Arkusz 15.7 MBP44 S28 DZIAŁOSZYN 1934 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 19.9 MBP44 S28 DZIAŁOSZYN 1934 600 dpi (2021-05-22) details
P44 S29 Radomsko;
Arkusz 16.5 MBP44 S29 RADOMSKO 1935 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 20.4 MBP44 S29 RADOMSKO 1935 600 dpi (2021-05-22) details
P44 S30 Przedbórz;
Arkusz 13.0 MBP44 S30 PRZEDBÓRZ 0 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 19.1 MBP44 S30 PRZEDBÓRZ 1934 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 18.2 MBP44 S30 PRZEDBÓRZ 1937 600 dpi (2021-05-22) details
P44 S31 Końskie;
Arkusz 16.6 MBP44 S31 KOŃSKIE 1938 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 18.8 MBP44 S31 KOŃSKIE 1938 600 dpi (2021-05-22) details
P44 S32 Iłża;
Arkusz 16.6 MBP44 S32 ILZA 1934 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 16.3 MBP44 S32 IŁŻA 1938 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 18.5 MBP44 S32 IŁŻA (niem geolog.) 1938 600 dpi (2021-05-26) details
P44 S33 Solec;
Arkusz 15.0 MBP44 S33 SOLEC 1938 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 17.9 MBP44 S33 SOLEC 1938 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 16.6 MBP44 S33 SOLEC (niem geolog.) 1938 600 dpi (2021-05-26) details
P44 S34 Opole;
Arkusz 13.0 MBP44 S34 OPOLE 1938 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 13.2 MBP44 S34 OPOLE 1938 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 16.1 MBP44 S34 OPOLE 1938 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 17.3 MBP44 S34 OPOLE (niem geolog.) 1938 600 dpi (2021-05-26) details
P44 S35 Lublin Południe;
Arkusz 16.1 MBP44 S35 LUBLIN POŁUDNIE 1937 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 17.1 MBP44 S35 LUBLIN POŁUDNIE 1937 600 dpi (2021-05-22) details
P44 S36 Rejowiec;
Arkusz 19.3 MBP44 S36 REJOWIEC 1935 600 dpi (2021-05-22) details
Załączniki do tego arkusza details
Mapa REJOWIEC (verso) 1935 300 dpi (2021-05-26) details.png
Asygnata na Mapy / Rozkaz Wydania
Arkusz 19.2 MBP44 S36 REJOWIEC 1935 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 15.3 MBP44 S36 REJOWIEC 1938 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 17.3 MBP44 S36 REJOWIEC 1938 600 dpi (2021-05-22) details
P44 S37 Chełm;
Arkusz 14.8 MBP44 S37 CHEŁM 1931 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 15.4 MBP44 S37 CHEŁM 1931 600 dpi (2021-05-22) details
P44 S38 Luboml; Любомль;
Arkusz 15.5 MBP44 S38 LUBOML 1933 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 16.7 MBP44 S38 LUBOML 1933 600 dpi (2021-05-22) details
P44 S39 Kowel; Ковель;
Arkusz 13.7 MBP44 S39 KOWEL 1929 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 15.3 MBP44 S39 KOWEL 1929 600 dpi (2021-05-22) details
P44 S40 Mielnica / Hołoby; Мельниця;
Arkusz 16.8 MBP44 S40 (MIELNICA 1926 600 dpi (2021-05-19) details
Arkusz 13.7 MBP44 S40 (XXVII-18) MIELNICA 1926 600 dpi (2020-07-05) details
P44 S41 Kołki; Колки;
Arkusz 15.6 MBP44 S41 KOLKI 1926 600 dpi (2021-05-19) details
P44 S42 Stepań (Czartorysk); Степань;
Arkusz 17.4 MBP44 S42 STEPAŃ (CZARTORYSK) 1928 600 dpi (2021-05-22) details
P44 S43 Bereźne; Березне;
Arkusz 15.4 MBP44 S43 BEREŹNE 1927 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 17.7 MBP44 S43 BEREŹNE 1927 600 dpi (2021-05-20) details
P44 S44 Karpiłówka; Карпилівка;
Arkusz 14.6 MBP44 S44 KARPIŁÓWKA 1928 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 16.4 MBP44 S44 KARPIŁÓWKA 1928 600 dpi (2021-05-22) details
P44 S45 Derć-Olewsk; Олевськ;
Arkusz 14.5 MBP44 S45 DARĆ-OLEWSK 1928 600 dpi (2020-07-04) details
Arkusz 15.4 MBP44 S45 DARĆ-OLEWSK 1928 600 dpi (2021-05-22) details
P45 S21 Hirschberg (Jelenia Góra);
Arkusz 19.9 MBP45 S21 (447) HIRSCHBERG i. SCHL. (JELENIA GÓRA) i HARRACHOV 1936 600 dpi (2021-05-22) details
P45 S22 Waldenburg (Wałbrzych);
Arkusz 20.9 MBP45 S22 (448) WALDENBURG in SCHLESIEN (WAŁBRZYCH) 1936 600 dpi (2021-05-22) details
P45 S23 Schweidnitz (Świdnica);
Arkusz 17.5 MBP45 S23 449 Schweidnitz (Świdnica) 1926 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 22.5 MBP45 S23 (449) SCHWEIDNITZ (ŚWIDNICA) 1934 600 dpi (2021-05-22) details
P45 S24 Ohlau (Oława);
Arkusz 12.7 MBP45 S24 450 Olawa (Ohlau) 1921 600 dpi (2020-06-25) details
Arkusz 18.7 MBP45 S24 (450) OHLAU (Oława) 1933 600 dpi (2021-05-22) details
P45 S25 Brieg (Brzeg);
Arkusz 14.7 MBP45 S25 451 Brieg (Brzeg) 1925 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 19.2 MBP45 S25 (451) BRIEG (Brzeg) 1933 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 16.4 MBP45 S25 451 BRIEG (Brzeg) 1933 600 dpi (2020-07-05) details
P45 S26 Kreuzburg (Kluczbork);
Arkusz 18.9 MBP45 S26 (452) KREUZBURG (Kluczborek) 1932 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 16.5 MBP45 S26 452 KREUZBURG (Kluczbork) 1932 600 dpi (2020-07-05) details
P45 S27 Krzepice;
Arkusz 19.0 MBP45 S27 Krzepice - Rosenberg i. O. Schles (Oleśno) 1926 600 dpi (2021-05-18) details
Arkusz 17.3 MBP45 S27 KRZEPICE 1933 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 15.8 MBP45 S27 KRZEPICE 1935 600 dpi (2020-07-05) details
P45 S28 Częstochowa;
Arkusz 3.9 MBP45 S28 (454) Herby - Częstochowa 1921 300 dpi (2021-07-15) details
Arkusz 17.7 MBP45 S28 Częstochowa - Herby 1925 600 dpi (2021-05-18) details
Arkusz 17.1 MBP45 S28 CZĘSTOCHOWA 1933 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 15.5 MBP45 S28 CZĘSTOCHOWA 1935 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 17.7 MBP45 S28 CZĘSTOCHOWA 1939 600 dpi (2021-05-22) details
P45 S29 Koniecpol;
Arkusz 18.7 MBP45 S29 Koniecpol 1921 600 dpi (2021-05-23) details
Arkusz 15.4 MBP45 S29 E38 Koniecpol 1926 600 dpi (2020-07-05) details
Załączniki do tego arkusza details
Mapa A45 B29 E38 Koniecpol (verso) 1926 600 dpi (2020-08-02) details.png
Arkusz 16.8 MBP45 S29 Koniecpol 1926 600 dpi (2021-05-20) details
Arkusz 15.6 MBP45 S29 KONIECPOL 1935 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 17.3 MBP45 S29 KONIECPOL 1935 600 dpi (2021-05-22) details
P45 S30 Włoszczowa;
Arkusz 12.6 MBP45 S30 WŁOSZCZOWA 0 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 20.1 MBP45 S30 WŁOSZCZOWA 1936 600 dpi (2021-05-22) details
P45 S31 Kielce;
Arkusz 15.6 MBP45 S31 KIELCE 1929 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 20.2 MBP45 S31 KIELCE 1929 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 6.1 MBP45 S31 KIELCE (unieważniono) 1930 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 20.4 MBP45 S31 KIELCE 1931 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 18.1 MBP45 S31 KIELCE /druk dwubarwny/ 1931 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 20.6 MBP45 S31 KIELCE 1939 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 24.2 MBP45 S31 OGÓLNA MAPA GEOLOGICZNA POLSKI Arkusz 4 KIELCE 1939 600 dpi (2020-07-11) details
Arkusz 24.8 MBP45 S31 OGÓLNA MAPA GEOLOGICZNA POLSKI Arkusz 4 KIELCE (2) 1939 600 dpi (2021-07-06) details
P45 S32 Bodzentyn;
Arkusz 17.0 MBP45 S32 BODZENTYN 1934 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 20.1 MBP45 S32 BODZENTYN 1934 600 dpi (2021-05-22) details
P45 S33 Opatów;
Arkusz 19.3 MBP45 S33 OPATÓW 1927 600 dpi (2021-05-20) details
UWAGA, duży plik: 25.4 MBP45 S33 OGÓLNA MAPA GEOLOGICZNA POLSKI OPATÓW 1934 600 dpi (2021-07-06) details
Arkusz 15.4 MBP45 S33 OPATÓW 1937 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 19.0 MBP45 S33 OPATÓW /druk dwubarwny/ 1937 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 20.2 MBP45 S33 OPATÓW /druk dwubarwny/ 1939 600 dpi (2021-05-22) details
P45 S34 Kraśnik;
Arkusz 14.0 MBP45 S34 KRAŚNIK 1938 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 14.4 MBP45 S34 KRAŚNIK 1938 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 20.9 MBP45 S34 KRAŚNIK 1938 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 23.1 MBP45 S34 KRAŚNIK /druk dwubarwny/ 1938 600 dpi (2021-05-22) details
P45 S35 Turobin;
Arkusz 14.9 MBP45 S35 Turobin 1934 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 19.0 MBP45 S35 Turobin 1934 600 dpi (2021-05-20) details
Załączniki do tego arkusza details
Mapa Turobin (verso) 1934 600 dpi (2021-05-26) details.png
Arkusz 20.1 MBP45 S35 TUROBIN 1938 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 21.1 MBP45 S35 TUROBIN /druk dwubarwny/ 1938 600 dpi (2021-05-22) details
P45 S36 Krasnystaw;
Arkusz 16.6 MBP45 S36 KRASNYSTAW 1938 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 20.2 MBP45 S36 KRASNYSTAW 1938 600 dpi (2021-05-22) details
P45 S37 Grabowiec;
Arkusz 19.5 MBP45 S37 GRABOWIEC 1933 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 14.1 MBP45 S37 GRABOWIEC 1937 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 20.1 MBP45 S37 GRABOWIEC 1937 600 dpi (2021-05-22) details
P45 S38 Włodzimierz; Володимир Волинський;
Arkusz 15.9 MBP45 S38 WŁODZIMIERZ 1933 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 19.4 MBP45 S38 WŁODZIMIERZ 1933 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 20.6 MBP45 S38 WŁODZIMIERZ 1939 600 dpi (2021-05-22) details
P45 S39 Oździutycze; Озютичі;
Arkusz 20.9 MBP45 S39 Kisielin 1922 600 dpi (2021-05-23) details
Arkusz 19.4 MBP45 S39 OŹDZIUTYCZE 1927 600 dpi (2021-05-20) details
Arkusz 13.8 MBP45 S39 OŹDZIUTYCZE 1932 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 19.3 MBP45 S39 OŹDZIUTYCZE 1932 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 19.8 MBP45 S39 OŹDZIUTYCZE 1939 600 dpi (2021-05-22) details
P45 S40 Rożyszcze; Рожище;
Arkusz 14.0 MBP45 S40 (XXVIII-18) ROŻYSZCZE 1926 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 18.3 MBP45 S40 ROŻYSZCZE 1926 600 dpi (2021-05-19) details
P45 S41 Kiwerce; Ківерці;
Arkusz 17.6 MBP45 S41 KIWERCE 1926 600 dpi (2021-05-19) details
P45 S42 Derażne; Деражне;
Arkusz 15.3 MBP45 S42 DORAŹNE 1927 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 19.3 MBP45 S42 DORAŹNE 1927 600 dpi (2021-05-20) details
P45 S43 Kostopol; Костопіль;
Arkusz 15.8 MBP45 S43 KOSTOPOL 1927 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 19.2 MBP45 S43 KOSTOPOL 1927 600 dpi (2021-05-20) details
P45 S44 Ludwipol; Соснове; Людвипіль;
Arkusz 19.4 MBP45 S44 LUDWIPOL 1928 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 14.3 MBP45 S44 LUDWIPOL 1935 600 dpi (2020-07-05) details
P45 S45 Emilczyn; Ємільчине;
Arkusz 18.1 MBP45 S45 EMILCZYN 1931 600 dpi (2021-05-22) details
P45 S46 Biełka; Білка;
Arkusz 18.2 MBP45 S46 BIEŁKA 1931 600 dpi (2021-05-22) details
P46 S20 Turnov ;
Arkusz 23.6 MBP46 S20 TURNOV 1936 600 dpi (2021-05-22) details
P46 S21 Vrchlabi;
Arkusz 23.9 MBP46 S21 VRCHLABI 1936 600 dpi (2021-05-22) details
P46 S23 Frankenstein; Ząbkowice Śląskie;
Arkusz 18.0 MBP46 S23 474 Frankenstein (Ząbkowice) 1926 600 dpi (2020-07-05) details
P46 S24 Münsterberg (Ziembice); Ziębice;
Arkusz 18.6 MBP46 S24 475 Münsterberg (Ziembice) 1925 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 22.8 MBP46 S24 (475) MÜNSTERBERG (ZIEMBICE) 1934 600 dpi (2021-05-22) details
P46 S25 Grottkau (Grotków);
Arkusz 17.6 MBP46 S25 476 Grotków 1921 600 dpi (2020-06-25) details
Arkusz 23.9 MBP46 S25 Grotków 1921 600 dpi (2021-05-23) details
Arkusz 22.9 MBP46 S25 (476) GROTTKAU (GrotkÓw) 1933 600 dpi (2021-05-22) details
P46 S26 Oppeln (Opole);
Arkusz 15.8 MBP46 S26 477 Opole 1921 600 dpi (2020-06-25) details
Arkusz 21.1 MBP46 S26 Opole 1921 600 dpi (2021-05-23) details
Arkusz 24.4 MBP46 S26 (477) OPPELN (Opole) 1932 600 dpi (2021-05-22) details
P46 S27 Lubliniec;
Arkusz 13.3 MBP46 S27 LUBLINIEC 0 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 20.8 MBP46 S27 Lubliniec 1925 600 dpi (2021-05-18) details
Arkusz 16.2 MBP46 S27 LUBLINIEC 1933 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 20.3 MBP46 S27 LUBLINIEC 1933 600 dpi (2021-05-22) details
P46 S28 Woźniki;
Arkusz 13.1 MBP46 S28 WOŹNIKI 0 600 dpi (2020-07-05) details
Załączniki do tego arkusza details
Mapa P46 S28 WOZNIKI (verso) 1929 600 dpi (2020-08-02) details.png
Arkusz 22.0 MBP46 S28 Woźniki - Koziegłowy 1921 600 dpi (2021-05-23) details
Arkusz 20.9 MBP46 S28 Woźniki - Koziegłowy 1925 600 dpi (2021-05-18) details
Arkusz 12.5 MBP46 S28 WOŹNIKI 1929 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 19.1 MBP46 S28 WOŹNIKI 1929 600 dpi (2021-05-22) details
Załączniki do tego arkusza details
Mapa WOŹNIKI (verso) 1929 300 dpi (2021-05-26) details.png
Arkusz 20.1 MBP46 S28 WOŹNIKI 1934 600 dpi (2021-05-22) details
P46 S29 Żarki;
Arkusz 17.0 MBP46 S29 ŻARKI 1934 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 20.1 MBP46 S29 ŻARKI 1934 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 19.8 MBP46 S29 ŻARKI/druk dwubarwny/ 1934 600 dpi (2021-05-22) details
P46 S30 Jędrzejów;
Arkusz 19.9 MBP46 S30 JĘDRZEJÓW 1921 600 dpi (2021-05-23) details
Arkusz 18.4 MBP46 S30 Jędrzejów 1925 600 dpi (2021-05-20) details
Arkusz 15.0 MBP46 S30 JĘDRZEJÓW 1936 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 19.0 MBP46 S30 JĘDRZEJÓW 1936 600 dpi (2021-05-22) details
P46 S31 Pińczów;
Arkusz 20.2 MBP46 S31 Pińczów 1921 600 dpi (2021-05-23) details
Arkusz 15.9 MBP46 S31 PIŃCZÓW 1938 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 20.1 MBP46 S31 PIŃCZÓW 1938 600 dpi (2021-05-22) details
P46 S32 Staszów;
Arkusz 21.6 MBP46 S32 STASZÓW 1934 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 21.0 MBP46 S32 STASZÓW 1934 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 17.0 MBP46 S32 STASZÓW 1938 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 21.0 MBP46 S32 STASZÓW 1938 600 dpi (2021-05-22) details
P46 S33 Sandomierz;
Arkusz 20.2 MBP46 S33 SANDOMIERZ 1934 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 18.5 MBP46 S33 SANDOMIERZ /odbitka robocza/ 1936 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 14.1 MBP46 S33 SANDOMIERZ 1938 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 20.1 MBP46 S33 SANDOMIERZ 1938 600 dpi (2021-05-22) details
P46 S34 Rozwadów;
Arkusz 13.6 MBP46 S34 ROZWADÓW 1938 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 20.5 MBP46 S34 ROZWADÓW 1938 600 dpi (2021-05-22) details
P46 S35 Biłgoraj;
Arkusz 14.6 MBP46 S35 Biłgoraj 1934 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 21.1 MBP46 S35 BIŁGORAJ 1938 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 23.2 MBP46 S35 BIŁGORAJ /druk dwubarwny/ 1938 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 21.1 MBP46 S35 BIŁGORAJ [akcept] 1938 600 dpi (2021-05-22) details
Załączniki do tego arkusza details
Mapa BIŁGORAJ - akcept (verso) 1935 300 dpi (2021-05-26) details.png
P46 S36 Zamość;
Arkusz 20.2 MBP46 S36 ZAMOŚĆ 1936 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 16.3 MBP46 S36 ZAMOŚĆ 1938 600 dpi (2020-07-05) details
P46 S37 Tyszowce;
Arkusz 15.8 MBP46 S37 TYSZOWCE 1936 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 19.5 MBP46 S37 TYSZOWCE 1936 600 dpi (2021-05-22) details
P46 S38 Kryłów;
Arkusz 13.1 MBP46 S38 KRYŁOW 1929 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 18.3 MBP46 S38 KRYŁÓW 1929 600 dpi (2021-05-22) details
P46 S39 Horochów; Горохів;
Arkusz 13.9 MBP46 S39 (XXIX-17) HOROCHÓW 1926 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 17.4 MBP46 S39 HOROCHÓW 1926 600 dpi (2021-05-19) details
P46 S40 Łuck; Луцьк;
Arkusz 17.4 MBP46 S40 ŁUCK 1925 600 dpi (2021-05-20) details
Arkusz 15.7 MBP46 S40 ŁUCK 1927 600 dpi (2021-05-22) details
Arkusz 14.8 MBP46 S40 ŁUCK 1932 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 18.7 MBP46 S40 ŁUCK 1932 600 dpi (2021-05-22) details
P46 S41 Ołyka; Олика;
Arkusz 15.3 MBP46 S41 (R39) OŁYKA 1925 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 17.9 MBP46 S41 OŁYKA 1925 600 dpi (2021-05-20) details
P46 S42 Równe; Рівне;
Arkusz 10.7 MBP46 S42 (S39) RÓWNE (kopia) 1926 600 dpi (2020-07-04) details
Arkusz 18.1 MBP46 S42 RÓWNE 1926 600 dpi (2021-05-20) details
P46 S43 Tuczyn; Тучин;
Arkusz 17.7 MBP46 S43 TUCZYN 1924 600 dpi (2021-05-20) details
Arkusz 14.9 MBP46 S43 HOSZCZA 1930 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 18.8 MBP46 S43 HOSZCZA 1930 600 dpi (2021-05-22) details
P46 S44 Korzec; Корець;
Arkusz 16.2 MBP46 S44 KORZEC 1924 600 dpi (2021-05-19) details
Arkusz 13.3 MBP46 S44 KORZEC 1930 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 17.7 MBP46 S44 KORZEC 1930 600 dpi (2021-05-22) details
P46 S45 Zwiahel; Новоград-Волинський;
Arkusz 18.2 MBP46 S45 ZWIAHEL 1931 600 dpi (2021-05-22) details
P47 S22 Kudowa Zdrój i Náchod;
Arkusz 19.0 MBP47 S22 NACHOD i LEWIN 1936 600 dpi (2021-05-22) details
P47 S23 Glatz (Kłodzko);
Arkusz 18.8 MBP47 S23 (496) Glatz (KŁadzko) 1926 600 dpi (2020-07-05) details
P47 S24 Neisse W. (Nysa);
Arkusz 17.6 MBP47 S24 (497 Neisse (Nissa) 1925 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 20.8 MBP47 S24 NEISSE WEST (NISA ZACH.) i JAVORNIK 1934 600 dpi (2021-05-22) details
P47 S25 Neisse O. (Nysa);
Arkusz 17.3 MBP47 S25 498 Neustadt i. O. Schles. (Prudnik) 1926 600 dpi (2020-07-05) details
Arkusz 23.1 MBP47 S25 NEISSE OST (NISA WSCH.) i CUKMANTL 1934 600 dpi (2021-05-22) details
P47 S26 Cosel (Koźle);