Wybierz kategorię:
21
55
21
53
26
55
26
53
W E N S
P29 S33
Skaisgirren (Skajzgiry)
Большаково
Skaistgiriai
P29 S34
Szillen (Szyle)
Жилино
Žiliai
P29 S35
Piłkały
Добровольск
Pilkalnis
P29 S36
Władysławów
Kudirkos Naumiestis
P29 S37
Zapyškis (Sapieżyszki)
P29 S38
Kaunas (Kowno)
P29 S39
Kaišiadorys (Koszedary)
P30 S33
Insterburg (Wystruć)
Черняховск
Įsrutis
P30 S34
Gumbinnen (Gabin)
Гусев
Gumbinė
P30 S35
Staluponen (Stolupiany)
Нестеров
Stalupėnai
P30 S36
Wilkowyszki (Vilkaviškis)
P30 S37
Marjampol
Marijampolė
P30 S38
Preny (Prenai)
P31 S33
Nordenburg (Nordenbork)
Крылово
Ašvėnai
P31 S34
Goldap (Gołdap)
Geldapė
P31 S38
Olita (Alytus)
P32 S33
Rastenburg (Rastembork)
Kętrzyn
P32 S34
Grabowen (Grabowo)
P33 S33
Nikolaiken (Mikołajki)
P33 S34
Arys (Orzysz)
P34 S34
Szczuczyn
Długość działki stopniowej na ramce skorowidza: 1° dług. i szer. geogr.

query: 0.0011930465698242 print: 0.0083169937133789