Wybierz kategorię:
13
55
13
49
26
55
26
49
W E N S
M-34-III,IV,IX,X
(M-34 / 2)
M-34-V,VI,XI,XII
(M-34 / 3)
M-35-I,II,VII,VIII
(M-35 / 1)
N-33-XV,XVI,XXI,XXII
(N-33 / 5)
N-33-XVII,XVIII,XXIII,XXIV
(N-33 / 6)
N-33-XXIX,XXX,XXXV,XXXVI
(N-33 / 9)
N-33-XXVII,XXVIII,XXXIII,XXXIV
(N-33 / 8)
N-34-XV,XVI,XXI,XXII
(N-34 / 5)
N-34-XVII,XVIII,XXIII,XXIV
(N-34 / 6)
N-34-XXIX,XXX,XXXV,XXXVI
(N-34 / 9)
N-34-XXV,XXVI,XXXI,XXXII
(N-34 / 7)
N-34-XXVII,XXVIII,XXXIII,XXXIV
(N-34 / 8)
N-35-XIII,XIV,XIX,XX
(N-35 / 4)
N-35-XXV,XXVI,XXXI,XXXII
(N-35 / 7)
Długość działki stopniowej na ramce skorowidza: 1° dług. i szer. geogr.

Załączniki do tej kategorii:

ZałącznikСБОРНАЯ ТАБЛИЦА 1:200 000 КАРТЫ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ СССР С ПРИЛЕГАЮЩИМИ ГОСУДАРСТВАМИ 1937 details
INDEX SHEET FOR THE 1:200,000 MAP OF THE EUROPEAN PART OF THE USSR AND ADJACENT COUNTRIES

query: 0.0010061264038086 print: 0.0091190338134766