Mapster jest nie nastawionym na dochód przedsięwizięciem, które dostarcza skany historycznych map i planów miast Polski i Europy Środkowej i Wschodniej w rozdzielczości 400-600 dpi. Początkowo materiały były czerpane z trzech niekomercyjnych przedsięwzięć:

Obecnie skany pochodzą także z wielu innych kolekcji prywatnych, archiwów i bibliotek publicznych i są udostępniane, za zgodą właścicieli, dla celów niekomercyjnych.


Źródła metadanych

"