Wyszukane mapy
Mojtyn   (21.210000 °E  53.420000 °N)

[ (nie znaleziono synonimów) ]
Mapy w skali 1:25 000
2593 (alt. 1189) Liebenberg (1:25 000 Topographische Karte (Messtischblatt) cz. wschodnia (Ostdeutschland) /1870 - 1945/) index
MapaLiebenberg (agronomische)Klon1902300 dpidetails
MapaLiebenbergKlon1902400 dpidetails
Mapy w skali 1:100 000
P35 S32 (alt. A35 B32) Chorzele (1:100 000 WIG - Mapa Taktyczna Polski /1924 - 1939/) index
MapaWillenberg (Wielbark) - ChorzeleWielbark, Chorzele1921600 dpidetails
MapaWillenberg (Wielbark) - ChorzeleWielbark, Chorzele1921300 dpidetails
MapaCHORZELE1932300 dpidetails
MapaCHORZELE1932600 dpidetails
200 Willenberg (1:100 000 Karte des Deutschen Reiches (Generalstabskarte) - arkusze pojedyncze /1870 - 1944/) index
MapaWillenbergWielbark±1893600 dpidetails
MapaWillenbergWielbark±1893600 dpidetails
MapaWillenberg / ChorzeleWielbark; Chorzele1914400 dpidetails
MapaWillenberg / ChorzeleWielbark; Chorzele1916400 dpidetails
MapaWillenberg-Chorzele1916600 dpidetails
044 Ortelsburg – Neidenburg (1:100 000 Karte des Deutschen Reiches - Grossblatt/Einheitsblatt - arkusze zbiorcze KDR100 /1921 - 1945/) index
MapaOrtelsburgSzczytno±1939400 dpidetails
H 28 Willenberg – Chorzele (1:100 000 Karte des Westlichen Russlands /1892 - 1921/) index
MapaWillenberg / ChorzeleWielbark; Chorzele1914400 dpidetails
MapaWillenberg / ChorzeleWielbark; Chorzele1916400 dpidetails
N-34-91 Мышынец (1:100 000 Генеральный Штаб Рабоче-Крестьянской Красной Армии) index
MapaМышынецMyszyniec1936300 dpidetails
L15 Ortelsburg (1:100 000 GSGS 4416 / AMS M641, 651, 671 Germany, Poland, Middle Danube) index
MapaORTELSBURGSzczytno1944300 dpidetails
MapaORTELSBURGSzczytno1944300 dpidetails
Mapy w skali 1:126 000
Kol.IV Sek.I Myszyniec (1:126 000 Mapa Kwatermistrzostwa) index
MapaMyszyniec±1850600 dpidetails
Arkusz o nieregularnym kształcie. Zaliczenie miejscowości położonych na brzegach arkusza do jego obszaru może być niepewne wskutek stosowania przybliżeń w obliczeniach.
Mapy w skali 1:150 000
XVII Allenstein, Ortelsburg (1:150 000 Schrötter: Karte von Ost-Preussen nebst Preussisch Litthauen und West - Preussen nebst dem Netzdistrict) index
MapaAllenstein, OrtelsburgOlsztyn, Szczytno300 dpidetails
Arkusz o nieregularnym kształcie. Zaliczenie miejscowości położonych na brzegach arkusza do jego obszaru może być niepewne wskutek stosowania przybliżeń w obliczeniach.
Mapy w skali 1:200 000
068 Neidenburg (1:200 000 Topographische Ubersichtskarte des Deutschen Reiches) index
MapaNeidenburgNidzica1912400 dpidetails
MapaNeidenburgNidzica1915400 dpidetails
39 53 Ostrołęka (1:200 000 Niemiecka kontynuacja KuK Generalkarte von Mitteleuropa) index
MapaOstrołękaOstrołęka1939300 dpidetails
N-34-XI Алленштейн (1:200 000 Генеральный Штаб Рабоче-Крестьянской Красной Армии (лист x2)) index
MapaАЛЛЕНШТЕЙНOlsztyn1934400 dpidetails
MapaАлленштейнOlsztyn1939300 dpidetails
Mapy w skali 1:250 000
R54 Allenstein (1:250 000 GSGS 4346 / AMS M508 Central Europe) index
MapaALLENSTEIN (c-l)Olsztyn1944300 dpidetails
Mapy w skali 1:300 000
45 Łomża (1:300 000 WIG - Mapa Operacyjna Polski) index
MapaŁomża1923600 dpidetails
MapaŁomżaŁomża1932300 dpidetails
MapaŁomżaŁomża1932600 dpidetails
MapaŁomżaŁomża±1942300 dpidetails
11 (alt. 45) Łomża (1:300 000 WIG/GUS Mapa Administracyjna Rzeczypospolitej Polskiej) index
MapaŁomżaŁomża1937600 dpidetails
19 Warszawa (1:300 000 W. Chrzanowski, Karta dawnej Polski) index
MapaWarszawa1859200 dpidetails
MapaWarszawa1859600 dpidetails
Arkusz o nieregularnym kształcie. Zaliczenie miejscowości położonych na brzegach arkusza do jego obszaru może być niepewne wskutek stosowania przybliżeń w obliczeniach.
R54 Allenstein (1:300 000 Ubersichtskarte von Mitteleuropa+rozszerzenie) index
MapaŁomżaŁomża1913450 dpidetails
MapaAllensteinOlsztyn1936400 dpidetails
MapaAllensteinOlsztyn1944400 dpidetails
R56 S54 Tilsit – Grodno (1:300 000 Ubersichtskarte von Mitteleuropa+rozszerzenie - arkusze łączone zestaw 1) index
MapaTilsit - Szawle - Königsberg - Kowno - Łomża - Grodno0300 dpidetails
MapaTilsit - Szawle - Königsberg - Kowno - Łomża - Grodno0300 dpidetails
MapaKönigsbergКалининград±1920300 dpidetails
MapaKönigsbergКалининград±1920300 dpidetails
R55 S53 Königsberg – Brest-Litowsk (1:300 000 Ubersichtskarte von Mitteleuropa+rozszerzenie - arkusze łączone zestaw 2) index
MapaOstpreussen - Polen; Schlieffen; Taktisch-Strategischen Aufgaaben, Karte 1±1925400 dpidetails
MapaWarschau - Sudauen±1941400 dpidetails
O55 R54 Danzig - Lomscha (1:300 000 Ubersichtskarte von Mitteleuropa+rozszerzenie - arkusze łączone zestaw 3) index
MapaDanzig - LomschaGdańsk - Łomża1945400 dpidetails
OstPr Ostpreußen (1:300 000 Ubersichtskarte von Mitteleuropa+rozszerzenie - nieregularne) index
MapaOstpreußen Bodenkarte Blatt 1Prusy Wschodnie, mapa gleb, arkusz 11912400 dpidetails
MapaOstpreußen Bodenkarte Blatt 2Prusy Wschodnie, mapa gleb, arkusz 21912400 dpidetails
MapaOstpreußen 1:300 000 ostliche HälftePrusy Wschodnie, połówka wschodnia±1930400 dpidetails
MapaProvinz OstpreußenProwincja Prusy Wschodnie±1930400 dpidetails
Arkusz o nieregularnym kształcie. Zaliczenie miejscowości położonych na brzegach arkusza do jego obszaru może być niepewne wskutek stosowania przybliżeń w obliczeniach.
OstPr Provinz Ostpreußen und Bezirk Bialystok (1:300 000 Ubersichtskarte von Mitteleuropa+rozszerzenie - prowincje, III Rzesza) index
MapaProvinz Ostpreußen und Bezirk BialystokProwincja Prusy Wschodnie i Okręg Białystok±1942400 dpidetails
MapaProvinz Ostpreußen und Bezirk BialystokProwincja Prusy Wschodnie i Okręg Białystok±1942400 dpidetails
Arkusz o nieregularnym kształcie. Zaliczenie miejscowości położonych na brzegach arkusza do jego obszaru może być niepewne wskutek stosowania przybliżeń w obliczeniach.
Lagekarte 48 Warschau (1:300 000 Ubersichtskarte von Mitteleuropa+rozszerzenie - specjalne, III Rzesza) index
MapaLagekarte nr 49 Zusammendruck WarschauMapa położenia nr 49 druk zbiorczy Warszawa1944400 dpidetails
Arkusz o nieregularnym kształcie. Zaliczenie miejscowości położonych na brzegach arkusza do jego obszaru może być niepewne wskutek stosowania przybliżeń w obliczeniach.
L3 Nowogeorgiewsk (1:300 000 General-Karte von Central-Europa) index
MapaNowogeorgiewskModlin1873200 dpidetails
MapaNowogeorgiewskModlin1873400 dpidetails
Arkusz o nieregularnym kształcie. Zaliczenie miejscowości położonych na brzegach arkusza do jego obszaru może być niepewne wskutek stosowania przybliżeń w obliczeniach.
Mapy w skali 1:400 000
G 3 Warschau (1:400 000 Operationskarte -ark. regularne) index
MapaWarschauWarszawa1912300 dpidetails
MapaWarschauWarszawa1914400 dpidetails
Mapy w skali 1:500 000
3 Olsztyn (1:500 000 WIG - Mapa Polski (1946-1947)) index
MapaOlsztyn1952300 dpidetails
N 34 IV Warszawa Wschód (1:500 000 WIG - Mapa Polski i krajów ościennych (1934-1939 [1945])) index
MapaN-34-IV WARSZAWA-WSCHÓD (wyd. lotnicze)1938400 dpidetails
N-34-D (alt. N-34-SE) Warszawa Wschód (1:500 000 Sztab Generalny Wojska Polskiego (ca 1950-)) index
MapaWARSZAWA WSCHÓD1946300 dpidetails
N34 SO Warschau Ost (1:500 000 Deutsche Weltkarte) index
MapaWarschau-OstWarszawa1941300 dpidetails
NE 52-18 (alt. GSGS4072) Warszawa (Warsaw) (1:500 000 GSGS 4072 Europe (air) 4369 OS of GB (aer. map), 1:600 000 4140 Iceland) index
MapaWarszawa (Warsaw)Warszawa1944600 dpidetails
Mapy w skali 1:535 000
WAG Województwo augustowskie (1:535 000 J. Colberg, Atlas Królestwa Polskiego) index
MapaMappa jeneralna województwa augustowskiego podług Sotzmanna uwzględniając zaszłe odmiany przez Juliusza Colberg 1826
---
część południowa, obrócona do położenia naturalnego
A general map of the Voivodship of Augustów as per Sotzmann with consideration of occurred changes by Juliusz Colberg 1826
---
southern part, rotated to its natural position
300 dpidetails
MapaMappa jeneralna województwa augustowskiego podług Sotzmanna uwzględniając zaszłe odmiany przez Juliusza Colberg 1826
---
część północna
A general map of the Voivodship of Augustów as per Sotzmann with consideration of occurred changes by Juliusz Colberg 1826
---
northern part
300 dpidetails
MapaMappa jeneralna województwa augustowskiego podług Sotzmanna uwzględniając zaszłe odmiany przez Juliusza Colberg 1826
---
część północna, obrócona do położenia naturalnego
A general map of the Voivodship of Augustów as per Sotzmann with consideration of occurred changes by Juliusz Colberg 1826
---
northern part, rotated to its natural position
300 dpidetails
MapaMappa jeneralna województwa augustowskiego podług Sotzmanna uwzględniając zaszłe odmiany przez Juliusza Colberg 1826<br>---<br>część południowaA general map of the Voivodship of Augustów as per Sotzmann with consideration of occurred changes by Juliusz Colberg 1826<br>---<br>southern part0300 dpidetails
MapaMappa jeneralna województwa augustowskiego podług Sotzmanna uwzględniając zaszłe odmiany przez Juliusza Colberg 1826<br>---<br>część południowa, obrócona do położenia naturalnego, wyostrzony obrazA general map of the Voivodship of Augustów as per Sotzmann with consideration of occurred changes by Juliusz Colberg 1826<br>---<br>southern part, rotated to its natural position, image sharpened0300 dpidetails
Arkusz o nieregularnym kształcie. Zaliczenie miejscowości położonych na brzegach arkusza do jego obszaru może być niepewne wskutek stosowania przybliżeń w obliczeniach.
WPL Województwo płockie (1:535 000 J. Colberg, Atlas Królestwa Polskiego) index
MapaMappa jeneralna województwa płockiego podług Sotzmana ze wględem na zaszłe odmiany przez Juliusza Colberg 1826
---
część zachodnia
A general map of the Voivodship of Płock as per Sotzmann with consideration of occurred changes by Julisz Colberg 1826
---
western part
300 dpidetails
MapaMappa jeneralna województwa płockiego podług Sotzmana ze wględem na zaszłe odmiany przez Juliusza Colberg 1826
---
część wschodnia
A general map of the Voivodship of Płock as per Sotzmann with consideration of occurred changes by Julisz Colberg 1826
---
eastern part
300 dpidetails
Arkusz o nieregularnym kształcie. Zaliczenie miejscowości położonych na brzegach arkusza do jego obszaru może być niepewne wskutek stosowania przybliżeń w obliczeniach.
Mapy w skali 1:690 000
10 Pisz, Białystok, Grodno (1:690 000 Rizzi Zannoni, Carte de la Pologne 1772) index
MapaXięstwo Biskupstwo Warmińskie, Część południowa Woiewodztwa Trockiego y Pruss Brandeburskich. Część północna Podlasia y Mazowsza.The Duchy-Episcopate of Warmia, the southern part of the Voivodship of Troki and the Brandenburgian Prussia. the northern part of Podlasie and Mazowsze.1772300 dpidetails
MapaXięstwo Biskupstwo Warmińskie, Część południowa Woiewodztwa Trockiego y Pruss Brandeburskich. Część północna Podlasia y Mazowsza.The Duchy-Episcopate of Warmia, the southern part of the Voivodship of Troki and the Brandenburgian Prussia. the northern part of Podlasie and Mazowsze.1772300 dpidetails
Arkusz o nieregularnym kształcie. Zaliczenie miejscowości położonych na brzegach arkusza do jego obszaru może być niepewne wskutek stosowania przybliżeń w obliczeniach.
Mapy w skali 1:750 000
D.0. Królewiec, Olsztyn, Białystok, Suwałki (Mapa 1:750 000 - WIG) index
MapaKRÓLEWIEC, OLSZTYN, BIAŁYSTOK, SUWAŁKIКалининград, Olsztyn, Białystok, Suwałki1925200 dpidetails
Arkusz o nieregularnym kształcie. Zaliczenie miejscowości położonych na brzegach arkusza do jego obszaru może być niepewne wskutek stosowania przybliżeń w obliczeniach.
D. Konigsberg, Guttstadt, #Bielostok, Suwalki (1:750 000 Übersichtskarte von Mitteleuropa) index
MapaKonigsberg, Guttstadt, Bielostok, SuwalkiКалининград, Dobre Miasto, Białystok, Suwałki1912400 dpidetails
MapaKonigsberg, Guttstadt, Bielostok, SuwalkiКалининград, Dobre Miasto, Białystok, Suwałki1918400 dpidetails
MapaKonigsberg, Guttstadt, Bielostok, SuwalkiКалининград, Dobre Miasto, Białystok, Suwałki1933400 dpidetails
Arkusz o nieregularnym kształcie. Zaliczenie miejscowości położonych na brzegach arkusza do jego obszaru może być niepewne wskutek stosowania przybliżeń w obliczeniach.
Mapy w skali 1:800 000
N13 Warschau (1:800 000 Übersichtskarte von Europa und Vorderasien) index
MapaWarschauWarszawa1926400 dpidetails
MapaWarschauWarszawa1926200 dpidetails
MapaWarschauWarszawa1926300 dpidetails
Mapy w skali 1:1 000 000
NE Warszawa-Wilno (1:1 000 000 WIG - Mapa Polski i krajów ościennych) index
MapaWarszawa - WilnoWarszawa, Vilnius1943400 dpidetails
Arkusz o nieregularnym kształcie. Zaliczenie miejscowości położonych na brzegach arkusza do jego obszaru może być niepewne wskutek stosowania przybliżeń w obliczeniach.
NW Warszawa-Poznań-Gdynia (1:1 000 000 WIG - Mapa Polski i krajów ościennych) index
MapaWarszawa - Poznań - Gdynia1943400 dpidetails
Arkusz o nieregularnym kształcie. Zaliczenie miejscowości położonych na brzegach arkusza do jego obszaru może być niepewne wskutek stosowania przybliżeń w obliczeniach.
N 34 Gdańsk (1:1 000 000 WIG - Międzynarodowa Mapa Świata (arkusze WIG)) index
MapaWARSZAWA1928400 dpidetails
N 34 Ostpreußen (1:1 000 000 Weltkarte) index
MapaOstpreussen1941300 dpidetails
Mapy w skali 1:1 500 000
II. Breslau, Danzig, Könisberg, Warschau (1:1 500 000 Übersichtskarte von Mitteleuropa) index
MapaBreslau, Danzig, Könisberg, WarschauWrocław, Gdańsk, Калининград, Warszawa1916300 dpidetails
Arkusz o nieregularnym kształcie. Zaliczenie miejscowości położonych na brzegach arkusza do jego obszaru może być niepewne wskutek stosowania przybliżeń w obliczeniach.
Mapy w skali 1:1 680 000
IV. Санкт Петербург - Гельсингфорс - Ревель - Рига - Вильно - Стокгольм (1:1 680 000 Карта европейской России и Кавказского края) index
MapaСанкт Петербург - Гельсингфорс - Ревель - Рига - Вильно - СтокгольмСанкт-Петербург - Helsinki - Tallinn - Rīga - Vilnius - Stockholm1862600 dpidetails
Arkusz o nieregularnym kształcie. Zaliczenie miejscowości położonych na brzegach arkusza do jego obszaru może być niepewne wskutek stosowania przybliżeń w obliczeniach.
VII. Варшава - Киев (1:1 680 000 Карта европейской России и Кавказского края) index
MapaВаршава - КиевWarszawa - Київ1862600 dpidetails
Arkusz o nieregularnym kształcie. Zaliczenie miejscowości położonych na brzegach arkusza do jego obszaru może być niepewne wskutek stosowania przybliżeń w obliczeniach.
Mapy w skali 1:4 000 000
Sheet 19 Central Europe (1:4 000 000 GSGS 2957 (GSGS 1202) World) index
MapaCentral Europe1944400 dpidetails
MapaCentral Europe1958400 dpidetails