Wyszukane mapy
Mojtyn   (21.210000 °E  53.420000 °N)

[ (nie znaleziono synonimów) ]
Mapy w skali 1:25 000
2593 (alt. 1189) Liebenberg (1:25 000 Topographische Karte (Messtischblatt)) index
MapaLiebenberg (agronomische)Klon1902300 dpidetails
MapaLiebenbergKlon1902400 dpidetails
Mapy w skali 1:100 000
P35 S32 (alt. A35 B32) Chorzele (1:100 000 WIG - Mapa Taktyczna Polski) index
MapaCHORZELE1932300 dpidetails
MapaCHORZELE1932600 dpidetails
A35 B32 (alt. 200 H28) Willenburg (Wielbark) (1:100 000 WIG - Mapa Taktyczna Polski -przedruki map zaborczych w cięciu niemieckim i austriackim) index
MapaWillenberg (Wielbark) - Chorzelew1921600 dpidetails
MapaWillenberg (Wielbark) - Chorzelew1921300 dpidetails
200 Willenberg (1:100 000 Karte des Deutschen Reiches - arkusze pojedyncze) index
MapaWillenbergWielbark±1893600 dpidetails
MapaWillenbergWielbark±1893600 dpidetails
MapaWillenberg / ChorzeleWielbark; Chorzele1914400 dpidetails
MapaWillenberg / ChorzeleWielbark; Chorzele1916400 dpidetails
044 Ortelsburg – Neidenburg (1:100 000 Karte des Deutschen Reiches - Grossblatt/Einheitsblatt) index
MapaOrtelsburgSzczytno1939400 dpidetails
H 28 Willenberg – Chorzele (1:100 000 Karte des Westlichen Russlands) index
MapaWillenberg / ChorzeleWielbark; Chorzele1914400 dpidetails
MapaWillenberg / ChorzeleWielbark; Chorzele1916400 dpidetails
N-34-91 Мышынец (1:100 000 Генеральный Штаб Рабоче-Крестьянской Красной Армии) index
MapaМышынецMyszyniec1936300 dpidetails
L15 Ortelsburg (1:100 000 GSGS 4416 / AMS M641, 651, 671 Germany, Poland, Middle Danube) index
MapaORTELSBURGSzczytno1944300 dpidetails
MapaORTELSBURGSzczytno1944300 dpidetails
Mapy w skali 1:200 000
068 Neidenburg (1:200 000 Topographische Ubersichtskarte des Deutschen Reiches) index
MapaNeidenburgNidzica1912400 dpidetails
MapaNeidenburgNidzica1915400 dpidetails
39 53 Ostrołęka (1:200 000 Niemiecka kontynuacja KuK Generalkarte von Mitteleuropa) index
MapaOstrołękaOstrołęka1939300 dpidetails
N-34-XI Алленштейн (1:200 000 Генеральный Штаб Рабоче-Крестьянской Красной Армии (лист x2)) index
MapaАЛЛЕНШТЕЙНOlsztyn1934400 dpidetails
MapaАлленштейнOlsztyn1939300 dpidetails
Mapy w skali 1:250 000
R54 Allenstein (1:250 000 GSGS 4346 / AMS M508 Central Europe) index
MapaALLENSTEIN (c-l)Olsztyn1944300 dpidetails
Mapy w skali 1:300 000
45 Łomża (1:300 000 WIG - Mapa Operacyjna Polski) index
MapaŁomżaŁomża1932300 dpidetails
MapaŁomżaŁomża1932600 dpidetails
MapaŁomżaŁomża±1942300 dpidetails
11 (alt. 45) Łomża (1:300 000 WIG/GUS Mapa Administracyjna Rzeczypospolitej Polskiej) index
MapaŁomżaŁomża1937600 dpidetails
R54 Allenstein (1:300 000 Ubersichtskarte von Mitteleuropa+rozszerzenie) index
MapaŁomżaŁomża1913450 dpidetails
MapaAllensteinOlsztyn1936400 dpidetails
MapaAllensteinOlsztyn1944400 dpidetails
R56 S54 Tilsit – Grodno (1:300 000 Ubersichtskarte von Mitteleuropa+rozszerzenie - arkusze łączone zestaw 1) index
MapaTilsit - Szawle - Königsberg - Kowno - Łomża - Grodno0300 dpidetails
MapaTilsit - Szawle - Königsberg - Kowno - Łomża - Grodno0300 dpidetails
MapaKönigsbergКалининград±1920300 dpidetails
MapaKönigsbergКалининград±1920300 dpidetails
R55 S53 Königsberg – Brest-Litowsk (1:300 000 Ubersichtskarte von Mitteleuropa+rozszerzenie - arkusze łączone zestaw 2) index
MapaOstpreussen - Polen; Schlieffen; Taktisch-Strategischen Aufgaaben, Karte 1±1925400 dpidetails
MapaWarschau - Sudauen±1941400 dpidetails
O55 R54 Danzig - Lomscha (1:300 000 Ubersichtskarte von Mitteleuropa+rozszerzenie - arkusze łączone zestaw 3) index
MapaDanzig - LomschaGdańsk - Łomża1945400 dpidetails
OstPr Ostpreußen (1:300 000 Ubersichtskarte von Mitteleuropa+rozszerzenie - nieregularne) index
MapaOstpreußen Bodenkarte Blatt 1Prusy Wschodnie, mapa gleb, arkusz 11912400 dpidetails
MapaOstpreußen Bodenkarte Blatt 2Prusy Wschodnie, mapa gleb, arkusz 21912400 dpidetails
MapaOstpreußen 1:300 000 ostliche HälftePrusy Wschodnie, połówka wschodnia±1930400 dpidetails
MapaProvinz OstpreußenProwincja Prusy Wschodnie±1930400 dpidetails
Arkusz o nieregularnym kształcie. Zaliczenie miejscowości położonych na brzegach arkusza do jego obszaru może być niepewne wskutek stosowania przybliżeń w obliczeniach.
OstPr Provinz Ostpreußen und Bezirk Bialystok (1:300 000 Ubersichtskarte von Mitteleuropa+rozszerzenie - prowincje, III Rzesza) index
MapaProvinz Ostpreußen und Bezirk BialystokProwincja Prusy Wschodnie i Okręg Białystok±1942400 dpidetails
MapaProvinz Ostpreußen und Bezirk BialystokProwincja Prusy Wschodnie i Okręg Białystok±1942400 dpidetails
Arkusz o nieregularnym kształcie. Zaliczenie miejscowości położonych na brzegach arkusza do jego obszaru może być niepewne wskutek stosowania przybliżeń w obliczeniach.
Lagekarte 48 Warschau (1:300 000 Ubersichtskarte von Mitteleuropa+rozszerzenie - specjalne, III Rzesza) index
MapaLagekarte nr 49 Zusammendruck WarschauMapa położenia nr 49 druk zbiorczy Warszawa1944400 dpidetails
Arkusz o nieregularnym kształcie. Zaliczenie miejscowości położonych na brzegach arkusza do jego obszaru może być niepewne wskutek stosowania przybliżeń w obliczeniach.
L3 Nowogeorgiewsk (1:300 000 General-Karte von Central-Europa) index
MapaNowogeorgiewskModlin1873200 dpidetails
MapaNowogeorgiewskModlin1873400 dpidetails
Arkusz o nieregularnym kształcie. Zaliczenie miejscowości położonych na brzegach arkusza do jego obszaru może być niepewne wskutek stosowania przybliżeń w obliczeniach.
Mapy w skali 1:400 000
G 3 Warschau (1:400 000 Operationskarte -ark. regularne) index
MapaWarschauWarszawa1912300 dpidetails
MapaWarschauWarszawa1914400 dpidetails
Mapy w skali 1:500 000
3 Olsztyn (1:500 000 WIG - Mapa Polski (1946-1947)) index
MapaOlsztyn1952300 dpidetails
N 34 IV Warszawa Wschód (1:500 000 WIG - Mapa Polski i krajów ościennych (1934-1939 [1945])) index
MapaN-34-IV WARSZAWA-WSCHÓD (wyd. lotnicze)1938400 dpidetails
N-34-D (alt. N-34-SE) Warszawa Wschód (1:500 000 Sztab Generalny Wojska Polskiego (ca 1950-)) index
MapaWARSZAWA WSCHÓD1946300 dpidetails
N34 SO Warschau Ost (1:500 000 Deutsche Weltkarte) index
MapaWarschau-OstWarszawa1941300 dpidetails
Mapy w skali 1:690 000
10 Pisz, Białystok, Grodno (1:690 000 Rizzi Zannoni, Carte de la Pologne 1772) index
MapaXięstwo Biskupstwo Warmińskie, Część południowa Woiewodztwa Trockiego y Pruss Brandeburskich. Część północna Podlasia y Mazowsza.The Duchy-Episcopate of Warmia, the southern part of the Voivodship of Troki and the Brandenburgian Prussia. the northern part of Podlasie and Mazowsze.1772300 dpidetails
MapaXięstwo Biskupstwo Warmińskie, Część południowa Woiewodztwa Trockiego y Pruss Brandeburskich. Część północna Podlasia y Mazowsza.The Duchy-Episcopate of Warmia, the southern part of the Voivodship of Troki and the Brandenburgian Prussia. the northern part of Podlasie and Mazowsze.1772300 dpidetails
Arkusz o nieregularnym kształcie. Zaliczenie miejscowości położonych na brzegach arkusza do jego obszaru może być niepewne wskutek stosowania przybliżeń w obliczeniach.
Mapy w skali 1:750 000
D.0. Królewiec, Olsztyn, Białystok, Suwałki (Mapa 1:750 000 - WIG) index
MapaKRÓLEWIEC, OLSZTYN, BIAŁYSTOK, SUWAŁKIКалининград, Olsztyn, Białystok, Suwałki1925200 dpidetails
Arkusz o nieregularnym kształcie. Zaliczenie miejscowości położonych na brzegach arkusza do jego obszaru może być niepewne wskutek stosowania przybliżeń w obliczeniach.
Mapy w skali 1:800 000
N13 Warschau (1:800 000 Übersichtskarte von Europa und Vorderasien) index
MapaWarschauWarszawa1926400 dpidetails
MapaWarschauWarszawa1926200 dpidetails
MapaWarschauWarszawa1926300 dpidetails
Mapy w skali 1:1 000 000
NE Warszawa-Wilno (1:1 000 000 WIG - Mapa Polski i krajów ościennych) index
MapaWarszawa - WilnoWarszawa, Vilnius1943400 dpidetails
Arkusz o nieregularnym kształcie. Zaliczenie miejscowości położonych na brzegach arkusza do jego obszaru może być niepewne wskutek stosowania przybliżeń w obliczeniach.
NW Warszawa-Poznań-Gdynia (1:1 000 000 WIG - Mapa Polski i krajów ościennych) index
MapaWarszawa - Poznań - Gdynia1943400 dpidetails
Arkusz o nieregularnym kształcie. Zaliczenie miejscowości położonych na brzegach arkusza do jego obszaru może być niepewne wskutek stosowania przybliżeń w obliczeniach.
N 34 Gdańsk (1:1 000 000 WIG - Międzynarodowa Mapa Świata (arkusze WIG)) index
MapaWARSZAWA1928400 dpidetails
N 34 Ostpreußen (1:1 000 000 Weltkarte) index
MapaOstpreussen1941300 dpidetails