Schlawe   (16.683300 °E  54.350000 °N)

[ (nie znaleziono synonimów) ]
Plany miejscowości
Sławno Sławno (Plany miast - Europa środkowa) index
townplan
MapaPHARUS-PLAN SCHLAWE0400 dpidetails
Załączniki do tego arkusza :details
Mapa 5.5 MB PHARUS-PLAN SCHLAWE (covers)0details
MapaСЛАВНОSławno1983300 dpidetails
MapaСЛАВНО (2)1983600 dpidetails
Mapy w skali 1:25 000
1666 (alt. 380) Schlawe (1:25 000 Topographische Karte (Messtischblatt) cz. wsch.(Ostdeutschland) /1870 - 1945/) index
MapaSchlawe1890400 dpidetails
MapaSchlawe (agronomische)Sławno1897300 dpidetails
MapaSchlaweSławno1897400 dpidetails
MapaSchlaweSławno1911300 dpidetails
MapaSchlaweSławno1935300 dpidetails
MapaSchlaweSławno1938300 dpidetails
MapaSchlawe1938300 dpidetails
1666 (alt. 380) Schlawe (1:25 000 AMS M841 / GSGS 4414 Germany [east], M851 Poland, M852 East Prussia) index
MapaSCHLAWE1952400 dpidetails
Mapy w skali 1:50 000
066 Rügenwalde (1:50 000 Deutsche Karte (Ostdeutschland) cięcie KDR100 /1939 - /) index
MapaRügenwaldeDarłowo±1937400 dpidetails
2626 IV Sławno (1:50 000 AMS M751, M753 Poland, M752 East Prussia) index
MapaSŁAWNO400 dpidetails
Mapy w skali 1:100 000
P31 S23 (alt. A31 B23) Rügenwalde (Darłowo) (1:100 000 WIG - Mapa Taktyczna Polski /1924 - 1939/) index
MapaDZIERZŁÓW (Rügenwalde)1921600 dpidetails
Mapa(66) Rügenwalde (Dzierzlow)Darłowo1923600 dpidetails
Mapa66 RÜGENWALDE (DERŁÓW)Darłowo1935300 dpidetails
Mapa66 RÜGENWALDE (DERŁÓW)Darłowo1935600 dpidetails
Mapa(66) RÜGENWALDE (DERŁÓW)1935600 dpidetails
33 Stolp (Słupsk) (1:300 000 WIG - Mapa Operacyjna Polski /ca 1920 - 1939/) index
MapaStolp (Slupsk)Słupsk1923400 dpidetails
MapaStolp (Słupsk)1923600 dpidetails
MapaWejherowo-SłupskSłupsk1933300 dpidetails
MapaWEJHEROWO - SŁUPSKWejherowo - Słupsk1936600 dpidetails
MapaWEJHEROWO - SŁUPSK1936600 dpidetails
MapaWEJHEROWO – SŁUPSK1937600 dpidetails
66 Rügenwalde (1:100 000 Karte des Deutschen Reiches (Generalstabskarte), ark. poj. /1870 - 1944/) index
MapaRügenwaldeDarłowo±1893600 dpidetails
MapaRügenwaldeDarłowo±1893600 dpidetails
MapaRÜGENWALDEDarłowo1935300 dpidetails
MapaRügenwalde1935600 dpidetails
MapaRügenwalde1935300 dpidetails
11 Lanzig – Stolpmunde – Rugenwalde – Stolp (1:100 000 Karte des Deutschen Reiches, Großblatt/Einheitsblatt, ark. zbiorcze /1919 - 1945/) index
MapaLanzig – Stolpmünde – Rügenswalde-StolpLącko – Ustka – Darłowo – Słupsk1937400 dpidetails
MapaLanzig – Stolpmünde – Rügenwalde – StolpLącko – Ustka – Darłowo – Słupsk1940400 dpidetails
MapaLanzig – Stolpmünde – Rügenwalde – Stolp1940300 dpidetails
MapaLanzig – Stolpmünde – Rügenwalde – Stolp1940600 dpidetails
MapaLanzig – Stolpmünde – Rügenwalde – StolpŁącko – Ustka – Darłowo – Śłupsk1942400 dpidetails
MapaLanzig – Stolpmünde – Rügenwalde – Stolp (ungültig)Łącko – Ustka – Darłowo – Śłupsk1944400 dpidetails
28 Kreis Stolp (1:100 000 Karte des Deutschen Reiches - Kreiskarten /1900 - 1945/) index
MapaKreis StolpOkręg słupski1934400 dpidetails
MapaKreis StolpOkręg Słupsk1934400 dpidetails
11 Lanzig-Stolpmünde-Rügenwalde-Stolp (1:100 000 GSGS 4081 Germany (Großblatt) (/1940 - 1943?/) index
MapaLanzig-Stolpmünde-Rügenwalde-StolpLącko-Ustka-Darłowo-Słupsk1944600 dpidetails
33 Słupsk (1:300 000 GSGS 4172 Poland) index
MapaSTOLP1942600 dpidetails
J11 Stolp (1:100 000 GSGS 4416 / AMS M641, 651, 671 Germany, Poland, Middle Danube) index
MapaSTOLPSłupsk1944300 dpidetails
MapaSTOLPSłupsk1944300 dpidetails
MapaSTOLPSłupsk1945600 dpidetails
MapaSTOLPSłupsk1952600 dpidetails
Mapy w skali 1:150 000
VIII Baldenburg (1:150 000 Schrötter: Karte von Ost-Preussen nebst Preussisch Litthauen und West-Preussen nebst dem Netzdistrict /ca 1802/) index
MapaBaldenburgBiały Bór1802300 dpidetails
MapaBaldenburgBiały Bór1802600 dpidetails
MapaBaldenburgBiały Bór±1802600 dpidetails
Arkusz o nieregularnym kształcie. Zaliczenie miejscowości położonych na brzegach arkusza do jego obszaru może być niepewne wskutek stosowania przybliżeń w obliczeniach.
Mapy w skali 1:200 000
154 (alt. 16) Stolp (1:200 000 Reymann's topographische Special-Karte von Central Europa) index
MapaStolpSłupsk400 dpidetails
MapaStolpSłupsk1850600 dpidetails
MapaStolpSłupsk±1850600 dpidetails
Arkusz o nieregularnym kształcie. Zaliczenie miejscowości położonych na brzegach arkusza do jego obszaru może być niepewne wskutek stosowania przybliżeń w obliczeniach.
030 Stolp (1:200 000 Topographische Ubersichtskarte des Deutschen Reiches) index
MapaStolpSłupsk1915400 dpidetails
MapaStolpSłupsk1917400 dpidetails
MapaStolpSłupsk1940400 dpidetails
MapaStolpSlupsk1940300 dpidetails
Mapy w skali 1:250 000
P55 Stolp (1:250 000 GSGS 4346 / AMS M508 Germany & Central Europe) index
MapaSTOLP (c-l)Słupsk1944300 dpidetails
MapaSTOLPSłupsk1944400 dpidetails
MapaSTOLPSłupsk1944600 dpidetails
Mapy w skali 1:300 000
33 Stolp (Słupsk) (1:300 000 WIG - Mapa Operacyjna Polski /ca 1920 - 1939/) index
MapaStolp (Slupsk)Słupsk1923400 dpidetails
MapaStolp (Słupsk)1923600 dpidetails
MapaWejherowo-SłupskSłupsk1933300 dpidetails
MapaWEJHEROWO - SŁUPSKWejherowo - Słupsk1936600 dpidetails
MapaWEJHEROWO - SŁUPSK1936600 dpidetails
MapaWEJHEROWO – SŁUPSK1937600 dpidetails
4 (alt. 33) Wejherowo -Słupsk (1:300 000 WIG/GUS Mapa Administracyjna Rzeczypospolitej Polskiej /1937/) index
MapaWejherowo - SłupskWejherowo - Słupsk1937600 dpidetails
1 Gdańsk-Gdynia (1:300 000 WIG - Mapa samochodowa Rzeczypospolitej Polskiej /ca 1923 - 1927/) index
MapaGDAŃSK (DANZIG) - GDYNIA1927600 dpidetails
Załączniki do tego arkusza :details
Mapa 13.4 MB ARK.1 GDAŃSK (DANZIG) - GDYNIA1927details
MapaGDAŃSK (DANZIG) - GDYNIA (2)1927600 dpidetails
154 (alt. 16) Stolp (1:200 000 Reymann's topographische Special-Karte von Central Europa) index
MapaStolpSłupsk400 dpidetails
MapaStolpSłupsk1850600 dpidetails
MapaStolpSłupsk±1850600 dpidetails
Arkusz o nieregularnym kształcie. Zaliczenie miejscowości położonych na brzegach arkusza do jego obszaru może być niepewne wskutek stosowania przybliżeń w obliczeniach.
P55 Stolp (1:300 000 Ubersichtskarte von Mitteleuropa+rozszerzenie) index
MapaStolpSłupsk1902400 dpidetails
MapaStolp1902600 dpidetails
Załączniki do tego arkusza :details
Mapa 14.5 MB Übersichtskarte von Mitteleuropa - Stolp (P55) - verso1902details
MapaStolpSłupsk1914450 dpidetails
MapaStolp1921600 dpidetails
MapaStolp1933300 dpidetails
MapaStolpSłupsk1938400 dpidetails
MapaStolpSłupsk1938400 dpidetails
MapaStolpSłupsk1939400 dpidetails
MapaStolp [Straßenkarte]1939600 dpidetails
Mapa33 Wejherowo - Slupsk (P55 Stolp) [Gemeindegrenzkarte des ehemaligen polnischen Staates]1939600 dpidetails
MapaStolp [Straßenkarte]1939300 dpidetails
MapaStolpSłupsk1944600 dpidetails
MapaStolpSłupsk1944600 dpidetails
MapaStolp1944300 dpidetails
MapaStolp1944600 dpidetails
P55 Q54 Stolp – Marienwerder (1:300 000 Ubersichtskarte von Mitteleuropa+rozszerzenie - arkusze łączone zestaw 1) index
MapaStolp - Danzig - Bromberg - Marienwerder1914600 dpidetails
MapaStolp - Danzig - Bromberg - Marienwerder (2)1914600 dpidetails
MapaStolp - Danzig - Bromberg - Marienwerder (incomplete)±1915600 dpidetails
MapaStolp - Danzig - Bromberg - Marienwerder1916300 dpidetails
P55 Q53 Stolp – Plock (1:300 000 Ubersichtskarte von Mitteleuropa+rozszerzenie - arkusze łączone zestaw 2) index
MapaStolp-Plock [Befestigungskarte Polen Stand 1.8.1939]Słupsk - Płock1939400 dpidetails
MapaStolp - Plock1939300 dpidetails
MapaStolp - PlockSłupsk - Płock±1941400 dpidetails
MapaStolp - SchröttersburgSłupsk - Płock1942400 dpidetails
Pommern Provinz Pommern (1:300 000 Ubersichtskarte von Mitteleuropa+rozszerzenie - prowincje /1919- /) index
MapaPROVINZ POMMERN1940600 dpidetails
Arkusz o nieregularnym kształcie. Zaliczenie miejscowości położonych na brzegach arkusza do jego obszaru może być niepewne wskutek stosowania przybliżeń w obliczeniach.
WestPr Reichsgau Danzig-Westpreußen (1:300 000 Ubersichtskarte von Mitteleuropa+rozszerzenie - prowincje /1919- /) index
MapaReichsgau Danzig - WestpreußenOkręg Rzeszy Gdańsk-Prusy Zachodnie±1942400 dpidetails
MapaReichsgau Danzig - WestpreußenOkręg Rzeszy Gdańsk-Prusy Zachodnie1943600 dpidetails
Arkusz o nieregularnym kształcie. Zaliczenie miejscowości położonych na brzegach arkusza do jego obszaru może być niepewne wskutek stosowania przybliżeń w obliczeniach.
Lagekarte 51 Kolberg - Stettin (1:300 000 Ubersichtskarte von Mitteleuropa+rozszerzenie - WW2 (var.)) index
MapaLAGEKARTE Nr. 51 Zusammendruck Kolberg - StettinMapa sytuacyjna Nr 491945400 dpidetails
Arkusz o nieregularnym kształcie. Zaliczenie miejscowości położonych na brzegach arkusza do jego obszaru może być niepewne wskutek stosowania przybliżeń w obliczeniach.
Mapy w skali 1:420 000
И Данциг (1:420 000 Специальная карта европейской России) index
Mapa1886400 dpidetails
Arkusz o nieregularnym kształcie. Zaliczenie miejscowości położonych na brzegach arkusza do jego obszaru może być niepewne wskutek stosowania przybliżeń w obliczeniach.
Mapy w skali 1:500 000
2 Gdańsk (1:500 000 WIG - Mapa Polski /1946-1947/) index
MapaGdańsk1947300 dpidetails
MapaGDAŃSK1976300 dpidetails
N 33 II Słupsk (1:500 000 WIG - Mapa Polski i krajów ościennych (1934-1939 [1947])) index
MapaSŁUPSK (STOLP) ARKUSZ PRÓBNY1935600 dpidetails
Załączniki do tego arkusza :details
Mapa 17.4 MB SŁUPSK (STOLP) ARKUSZ PRÓBNY - verso1935details
MapaSŁUPSK (STOLP)1936400 dpidetails
MapaSŁUPSK (STOLP) (wyd. lotnicze) /WIG - Edynburg/1936600 dpidetails
MapaSŁUPSK (STOLP) (2)1936600 dpidetails
MapaSŁUPSK (STOLP) (wyd. lotnicze)1939600 dpidetails
N-33-B (alt. N-33-NE) SŁUPSK (1:500 000 Sztab Generalny Wojska Polskiego /ca 1950-/) index
MapaSŁUPSK1954400 dpidetails
3 Rügenwalde (1:500 000 Geologische Karte des Deutschen Reiches R. Lepsius) index
MapaRÜGENWALDEDarłowo1895600 dpidetails
Arkusz o nieregularnym kształcie. Zaliczenie miejscowości położonych na brzegach arkusza do jego obszaru może być niepewne wskutek stosowania przybliżeń w obliczeniach.
N33 NO Stolp (1:500 000 Deutsche Weltkarte) index
MapaStolpSłupsk0300 dpidetails
MapaStolp (Vogels Karte von Mitteleuropa - Fliegerkarte) [LMN]1938600 dpidetails
MapaStolpSłupsk1939300 dpidetails
MapaStolp Vogels Karte von Mitteleuropa - FliegerkarteSłupsk1939600 dpidetails
MapaStolp (Vogels Karte von Mitteleuropa)±1939600 dpidetails
MapaStolp (Vogels Karte von Mitteleuropa - Fliegerkarte) [LMN]1939600 dpidetails
MapaStolp [LWN]Słupsk1944400 dpidetails
MapaStolpSlupsk1944400 dpidetails
MapaStolpSłupsk9439300 dpidetails
NE 54-14 (alt. GSGS4072) Kolberg (1:500 000 GSGS 4072 Europe (air) 4369 OS of GB (aer. map), 1:600 000 4140 Iceland) index
MapaKolbergKołobrzeg1944600 dpidetails
Sheet 3 Stettin, Poznan (Posen) (1:500,000 GSGS 4478 GERMANY ROAD MAP) index
MapaSTETTIN - POZNAN (POSEN)Szczecin, Poznań1944400 dpidetails
MapaSTETTIN - POZNAN (POSEN)1944600 dpidetails
Arkusz o nieregularnym kształcie. Zaliczenie miejscowości położonych na brzegach arkusza do jego obszaru może być niepewne wskutek stosowania przybliżeń w obliczeniach.
Mapy w skali 1:690 000
05 Koszalin, Gdańsk, Elbląg (1:690 000 Rizzi Zannoni, Carte de la Pologne 1772) index
MapaWoiewodstwa Pomorskie y Malborskie oraz Pomerania Elektorska The Voivodships of Pomerania and Malbork as well as the Elector's Pomerania.1772300 dpidetails
MapaWoiewodstwa Pomorskie y Malborskie oraz Pomerania Elektorska The Voivodships of Pomerania and Malbork as well as the Elector's Pomerania.1772300 dpidetails
Arkusz o nieregularnym kształcie. Zaliczenie miejscowości położonych na brzegach arkusza do jego obszaru może być niepewne wskutek stosowania przybliżeń w obliczeniach.
Mapy w skali 1:750 000
Sek.I (alt. Sekcja I) Poznań, Gdańsk, Kalisz (1:750 000 Królestwo Polskie i przyległe prowincye Austryi, Niemiec i Rosyi /ca 1915-1918/; Mapa Polski /ok. 1920-1921/) index
MapaPOZNAŃ, GDAŃSK, KALISZ0600 dpidetails
MapaPoznań, Gdańsk, Kalisz±1915400 dpidetails
MapaPoznań, Gdańsk, Kalisz±1920400 dpidetails
Arkusz o nieregularnym kształcie. Zaliczenie miejscowości położonych na brzegach arkusza do jego obszaru może być niepewne wskutek stosowania przybliżeń w obliczeniach.
C. Danzig, Colberg, Thorn (1:750 000 Übersichtskarte von Mitteleuropa (projektion Bonne)) index
MapaDanzig, Colberg, ThornGdańsk, Kołobrzeg, Toruń1917400 dpidetails
Arkusz o nieregularnym kształcie. Zaliczenie miejscowości położonych na brzegach arkusza do jego obszaru może być niepewne wskutek stosowania przybliżeń w obliczeniach.
Mapy w skali 1:800 000
M14 Danzig (1:800 000 Übersichtskarte von Europa und Vorderasien) index
MapaDanzigGdańsk1915400 dpidetails
MapaDanzigGdańsk1920400 dpidetails
MapaDanzigGdańsk1920300 dpidetails
Mapy w skali 1:1 000 000
NW Warszawa-Poznań-Gdynia (1:1 000 000 WIG - Mapa Polski i krajów ościennych) index
MapaWarszawa - Poznań - Gdynia1943400 dpidetails
MapaWarszawa - Poznań - Gdynia (2)1943600 dpidetails
MapaWarszawa - Poznań - Gdynia (odbitka robocza)1943600 dpidetails
Arkusz o nieregularnym kształcie. Zaliczenie miejscowości położonych na brzegach arkusza do jego obszaru może być niepewne wskutek stosowania przybliżeń w obliczeniach.
N 33 Berlin (1:1 000 000 WIG - Międzynarodowa Mapa Świata (arkusze WIG)) index
MapaBERLIN1937300 dpidetails
MapaBERLIN (wyd. lotnicze)1938300 dpidetails
N 33 Berlin (1:1 000 000 Weltkarte) index
MapaBERLIN1930300 dpidetails
MapaBerlin1941300 dpidetails
MapaBERLIN [LWN]1943400 dpidetails
Mapy w skali 1:1 500 000
II. Breslau, Danzig, Könisberg, Warschau (1:1 500 000 Übersichtskarte von Mitteleuropa) index
MapaBreslau, Danzig, Könisberg, WarschauWrocław, Gdańsk, Калининград, Warszawa1916300 dpidetails
Arkusz o nieregularnym kształcie. Zaliczenie miejscowości położonych na brzegach arkusza do jego obszaru może być niepewne wskutek stosowania przybliżeń w obliczeniach.
Mapy w skali 1:1 680 000
IV. Санкт Петербург - Гельсингфорс - Ревель #- Рига - Вильно - Стокгольм (1:1 680 000 Карта европейской России и Кавказского края) index
MapaСанкт Петербург - Гельсингфорс - Ревель - Рига - Вильно - СтокгольмСанкт-Петербург - Helsinki - Tallinn - Rīga - Vilnius - Stockholm1862600 dpidetails
Arkusz o nieregularnym kształcie. Zaliczenie miejscowości położonych na brzegach arkusza do jego obszaru może być niepewne wskutek stosowania przybliżeń w obliczeniach.
VII. Варшава - Киев (1:1 680 000 Карта европейской России и Кавказского края) index
MapaВаршава - КиевWarszawa - Київ1862600 dpidetails
Arkusz o nieregularnym kształcie. Zaliczenie miejscowości położonych na brzegach arkusza do jego obszaru może być niepewne wskutek stosowania przybliżeń w obliczeniach.
Mapy w skali 1:4 000 000
Sheet 19 Central Europe (1:4 000 000 GSGS 2957 (GSGS 1202) World) index
MapaCentral Europe1944400 dpidetails
MapaCentral Europe1958400 dpidetails