Bedzin   (19.150000 °E  50.333300 °N)

[ (nie znaleziono synonimów) ]
Mapy w skali 1:10 000
06 (alt. R.V L.4) Łagisza (1:10 000 Zagłębie Dąbrowskie /1929/) index
MapaŁagisza1929300 dpidetails
Arkusz o nieregularnym kształcie. Zaliczenie miejscowości położonych na brzegach arkusza do jego obszaru może być niepewne wskutek stosowania przybliżeń w obliczeniach.
Mapy w skali 1:25 000
P47 S28 E (alt. 4728 E) GRODZIEC (1:25 000 WIG - Mapa Szczegółowa Polski /1929 - 1939/) index
MapaGRODZIEC1933600 dpidetails
MapaGRODZIEC1933600 dpidetails
P47 S28 H (alt. 4728 H) KATOWICE (1:25 000 WIG - Mapa Szczegółowa Polski /1929 - 1939/) index
MapaKATOWICE1933300 dpidetails
MapaKATOWICE1939600 dpidetails
MapaKATOWICE1939600 dpidetails
MapaKATOWICE (BOM)±1943600 dpidetails
5680 (alt. 3310) Laurahütte (1:25 000 Topographische Karte (Messtischblatt) cz. wsch.(Ostdeutschland) /1870 - 1945/) index
MapaLaurahutteSiemianowice Śląskie1883300 dpidetails
MapaLaurahütteSiemianowice Śląskie1940600 dpidetails
MapaLaurahutteSiemianowice Śląskie1942300 dpidetails
XXX 5-D (alt. XXX 5-Г) (1:25 000 West. Osteuropa - Niemieckie mapy zaboru rosyjskiego, I WŚ /1914 - 1919/) index
MapaGruppe Warschau1915600 dpidetails
XXX 5-G (alt. XXX 5-Ж) (1:25 000 West. Osteuropa - Niemieckie mapy zaboru rosyjskiego, I WŚ /1914 - 1919/) index
MapaGruppe Warschau1915600 dpidetails
5680 (alt. 3310) Laurahütte (1:25 000 AMS M841 / GSGS 4414 Germany [east], M851 Poland, M852 East Prussia) index
MapaLAURAHÜTTE1953600 dpidetails
Mapy w skali 1:50 000
M-34-63-А (alt. M-34-63-A) Катовице (1:50 000 Генеральный Штаб Рабоче-Крестьянской Красной Армии) index
MapaКатовицеKatowice1944400 dpidetails
Mapy w skali 1:75 000
4 XX (alt. 3862) Beuthen (1:75 000 Spezialkarte der österreichisch-ungarischen Monarchie) index
MapaBEUTHEN1894600 dpidetails
MapaBEUTHEN1894600 dpidetails
MapaBeuthenBytom1900300 dpidetails
MapaBeuthenBytom1908400 dpidetails
MapaBeuthenBytom1908600 dpidetails
MapaBeuthenBytom1914400 dpidetails
MapaBeuthenBytom1914400 dpidetails
MapaBeuthenBytom1914600 dpidetails
MapaBeuthenBytom1914600 dpidetails
Mapy w skali 1:100 000
P47 S28 (alt. A47 B28) Katowice (1:100 000 WIG - Mapa Taktyczna Polski /1924 - 1939/) index
MapaBytom-BędzinBytom, Będzin1921600 dpidetails
MapaBytom - Będzin1921600 dpidetails
Mapa(501) Bytom-BędzinBytom, Będzin1925600 dpidetails
Mapa Bytom - Będzin1925600 dpidetails
MapaKATOWICEKatowice1933300 dpidetails
MapaKATOWICEKatowice1933600 dpidetails
MapaKATOWICE (Kattowitz) (2)Katowice1933600 dpidetails
MapaKATOWICE (Kattowitz) (2)Katowice1933600 dpidetails
MapaKATOWICE±1933600 dpidetails
MapaKATOWICE1933600 dpidetails
MapaKATOWICE1933600 dpidetails
MapaKATOWICEKatowice1939600 dpidetails
MapaKATOWICE (podkład pantograwiurowy)1939600 dpidetails
P47 S28 (alt. A47 B28) Katowice (1:100 000 WIG - Mapa Taktyczna Polski, wyd. konspiracyjne i emigracyjne /1941 - 1944/) index
MapaKatowice1942600 dpidetails
MapaKATOWICE1942600 dpidetails
P47 S28 Katowice (1:100 000 WIG - Mapa Taktyczna Polski, wyd. WIG Szt. Gen. („Borowa Góra”) /1947 - 1956/) index
MapaSTALINOGRÓD [WT]1955600 dpidetails
74 Kraków (1:300 000 WIG - Mapa Operacyjna Polski /ca 1920 - 1939/) index
MapaKrakówKraków1925400 dpidetails
MapaKraków1925400 dpidetails
MapaKraków1925600 dpidetails
MapaKraków1925600 dpidetails
MapaKrakowKraków1935400 dpidetails
MapaKrakowKraków1935400 dpidetails
MapaKRAKÓW1935600 dpidetails
MapaKRAKÓW1935600 dpidetails
MapaKraków1935600 dpidetails
MapaKraków1935600 dpidetails
MapaKrakowKraków1936600 dpidetails
MapaKraków1936600 dpidetails
MapaMAPA OPISOWA (ZAŁ. Nr. 1A) KRAKÓW - CIESZYN1939600 dpidetails
501 Beuthen (1:100 000 Karte des Deutschen Reiches (Generalstabskarte), ark. poj. /1870 - 1944/) index
MapaBeuthenBytom±1893600 dpidetails
MapaBeuthenBytom±1893600 dpidetails
MapaBeuthen / BendzinBytom; Będzin1914400 dpidetails
MapaBeuthen1933600 dpidetails
118 Loben – Woischnik – Gleiwitz – Kattowitz (1:100 000 Karte des Deutschen Reiches, Großblatt/Einheitsblatt, ark. zbiorcze /1919 - 1945/) index
Mapa137DLubliniec - Woźniki - Gliwice - Katowice1919400 dpidetails
Mapa137D1919600 dpidetails
Załączniki do tego arkusza :details
Uwaga! Duży plik! 28.3 MB Einheitsblatt 137D (118) (verso)1919details
MapaLublinitz – Woischnik – Gleiwitz – Bethen1931600 dpidetails
MapaLublinitz (Lubliniec) – Woischnik (Woźniki) – Gleiwitz (Gliwice) – Beuthen (Bytom) / Katowice (Kattowitz) [Mil-geo Einzelangaben für die Trupperführung zum Eb 118, H.Dv.g. 40/118]1935400 dpidetails
Załączniki do tego arkusza :details
Uwaga! Duży plik! 27.1 MB [Anlage zur H. Dv. g. 40/118] Karte: 2, 3, 4, 51935details
[Mil-geo Einzelangaben für die Trupperführung zum Einheitsblatt 118]
Mapa 16.1 MB [Anlage zur H. Dv. g. 40/118] Karte 6 Beuthen - Kattowitz 1:40 0001935details
[Mil-geo Einzelangaben für die Trupperführung zum Einheitsblatt 118, H.Dv.g. 40/118]
Mapa 15.2 MB [Anlage zur H. Dv. g. 40/118] Karte 7 Gleiwitz - Hinderburg 1:40 0001935details
[Mil-geo Einzelangaben für die Trupperführung zum Einheitsblatt 118, H.Dv.g. 40/118]
MapaGleiwitzGliwice1938400 dpidetails
MapaGleiwitz1938600 dpidetails
MapaGleiwitzGliwice1942400 dpidetails
MapaGleiwitz1942600 dpidetails
MapaLoben - Woischnik - Gleiwitz - KattowitzLubliniec - Woźniki - Gliwice - Katowice1943400 dpidetails
MapaLoben – Woischnik – Gleiwitz – Kattowitz1943600 dpidetails
MapaLoben – Woischnik – Gleiwitz – Kattowitz1943600 dpidetails
MapaLoben - Woischnik - Gleiwitz - KattowitzLubliniec - Woźniki - Gliwice - Katowice1944400 dpidetails
MapaLoben – Woischnik – Gleiwitz – Kattowitz1944300 dpidetails
MapaLoben – Woischnik – Gleiwitz – Kattowitz1945300 dpidetails
14 Kreis Gleiwitz u. Beuthen (1:100 000 Karte des Deutschen Reiches - Kreiskarten /1900 - 1945/) index
MapaLandkreise Tost - Gleiwitz und Beuthen - TarnowitzGliwice i Bytom1943400 dpidetails
47/28 (alt. 118 SO) Katowice (1:100 000 Karte des Deutschen Reiches - kopie małych arkuszy WIG100 /1938 - 1945/) index
MapaKATOWICE0600 dpidetails
D 40 Beuthen – Bendzin (1:100 000 Karte des Westlichen Russlands /1892 - 1921/) index
MapaBendzin / BeuthenBędzin; Bytom0400 dpidetails
MapaBendzin / BeuthenBędzin; Bytom0600 dpidetails
MapaBeuthen-BendzinBytom; Będzin1914400 dpidetails
M-34-51 Заверце (1:100 000 Генеральный Штаб Рабоче-Крестьянской Красной Армии) index
MapaЗАВЕРЦЕZawiercie1944600 dpidetails
118 Lublinitz-Woischnik-Gleiwitz-Beuthen (1:100 000 GSGS 4081 Germany (Großblatt) (/1940 - 1943?/) index
MapaLublinitz-Woischnik-Gleiwitz-BeuthenLubliniec-Woźniki-Gliwice-Bytom1944600 dpidetails
74 Kraków (1:300 000 GSGS 4172 Poland) index
MapaKRAKÓW1941600 dpidetails
S13 Sosnowiec (1:100 000 GSGS 4416 / AMS M641, 651, 671 Germany, Poland, Middle Danube) index
MapaSOSNOWIEC1944300 dpidetails
MapaSOSNOWIEC1945600 dpidetails
MapaSOSNOWIEC1945300 dpidetails
P47 S28 (alt. A47 B28) Katowice (1:100 000 Czechosłowacka kopia WIG100) index
MapaKATOWICE±1938600 dpidetails
Mapy w skali 1:126 000
Kol.II Sek.VIII Sławków (1:126 000 Top. Karta Królestwa Polskiego / Топографическая Карта Царства Польского / Carte Topographique du Royaume de Pologne (Mapa Kwatermistrzostwa)) index
MapaSławków0600 dpidetails
MapaSławków[objaśnienie znaków]±1843600 dpidetails
MapaSławków[objaśnienie znaków]±1843300 dpidetails
MapaSławków[objaśnienie znaków]±1864300 dpidetails
MapaSławków[objaśnienie znaków]±1864300 dpidetails
MapaSławków[objaśnienie znaków]±1864300 dpidetails
MapaSławków[objaśnienie znaków]±1864600 dpidetails
MapaSławków[objaśnienie znaków]±1864600 dpidetails
Arkusz o nieregularnym kształcie. Zaliczenie miejscowości położonych na brzegach arkusza do jego obszaru może być niepewne wskutek stosowania przybliżeń w obliczeniach.
Mapy w skali 1:180 000
VII Będzin, Olkusz, #Chrzanów (1:180 000 Reymann: Karte eines Theils von Neu oder West Gallizien /1797/) index
MapaBędzin, Olkusz, Chrzanów1797300 dpidetails
Arkusz o nieregularnym kształcie. Zaliczenie miejscowości położonych na brzegach arkusza do jego obszaru może być niepewne wskutek stosowania przybliżeń w obliczeniach.
Mapy w skali 1:200 000
400 (alt. 173) Bendzin (1:200 000 Reymann's topographische Special-Karte von Central Europa) index
MapaSiewierz400 dpidetails
MapaSiewierz0600 dpidetails
MapaSiewierz1831600 dpidetails
Arkusz o nieregularnym kształcie. Zaliczenie miejscowości położonych na brzegach arkusza do jego obszaru może być niepewne wskutek stosowania przybliżeń w obliczeniach.
147 Gleiwitz (1:200 000 Topographische Ubersichtskarte des Deutschen Reiches) index
MapaGleiwitz (Ausg. C)Gliwice1902600 dpidetails
MapaBeuthenBytom1914400 dpidetails
37 50 Oświęcim (1:200 000 Niemiecka kontynuacja KuK Generalkarte von Mitteleuropa) index
MapaPOLHORA (Polhora)1938600 dpidetails
MapaOświęcim = AuschwitzOświęcim1939300 dpidetails
37 50 Oświęcim (1:200 000 Generalkarte von Mitteleuropa) index
MapaOŚWIĘCIMOświęcim1914300 dpidetails
MapaOŚWIĘCIMOświęcim1939300 dpidetails
M-34-VII (1:200 000 Генеральный Штаб Рабоче-Крестьянской Красной Армии (лист x2)) index
MapaКРАКОВKraków1939400 dpidetails
M-34-XIII,XIV,XIX,XX (alt. M-34 / 4) Краков, Гинденбург (1:200 000 Генеральный Штаб Рабоче-Крестьянской Красной Армии (лист x4)) index
MapaКраков, ГинденбургKraków, Zabrze1945300 dpidetails
37 50 Polhora (1:200 000 Vojenský zeměpisný ústav (CS kontynuacja KuK GvME 200K)) index
MapaOświęcim1925400 dpidetails
MapaOświęcim1926400 dpidetails
MapaOświęcim1926400 dpidetails
MapaOświęcim1926400 dpidetails
MapaPolhora1937400 dpidetails
Mapy w skali 1:225 000
WKRAK Mappa szczegulna Woiewodztwa Krakowskiego #i Xięstwa Siewierskiego (1:225 000 K. de Perthées, szczegółowe mapy województw) index
MapaMappa Szczegulna Woiewodztwa Krakowskiego i Xięstwa SiewierskiegoA Detailed Map of the Voivodship of Kraków and the Dutchy of Siewierz1787300 dpidetails
MapaMappa Szczegulna Woiewodztwa Krakowskiego i Xięstwa SiewierskiegoA Detailed Map of the Voivodship of Kraków and the Dutchy of Siewierz1792400 dpidetails
MapaMappa Szczegulna Woiewodztwa Krakowskiego i Xięstwa SiewierskiegoA Detailed Map of the Voivodship of Kraków and the Dutchy of Siewierz1792300 dpidetails
Arkusz o nieregularnym kształcie. Zaliczenie miejscowości położonych na brzegach arkusza do jego obszaru może być niepewne wskutek stosowania przybliżeń w obliczeniach.
Mapy w skali 1:250 000
Q51 Gleiwitz (1:250 000 GSGS 4346 / AMS M508 Germany & Central Europe) index
MapaGLEIWITZ (c-l)Gliwice1944300 dpidetails
MapaGLEIWITZGliwice1944400 dpidetails
MapaGLEIWITZGliwice1944600 dpidetails
Mapy w skali 1:288 000
10 Wolbrom, Miechów, #Skalbmierz, Pińczów (1:288 000 Heldensfeld-Benedicti: Carte von West-Gallizien) index
MapaWolbrom, Miechów, Skalbmierz, Pińczów1804300 dpidetails
MapaWolbrom, Miechów, Skalbmierz, Pińczów1808600 dpidetails
Arkusz o nieregularnym kształcie. Zaliczenie miejscowości położonych na brzegach arkusza do jego obszaru może być niepewne wskutek stosowania przybliżeń w obliczeniach.
Tab.I. (karta tytułowa) (1:288 000 Liesganing: Königreich Galizien und Lodomerien /1824/) index
MapaTitelblatt und MasstäbeKarta tytułowa i podziałki400 dpidetails
Arkusz o nieregularnym kształcie. Zaliczenie miejscowości położonych na brzegach arkusza do jego obszaru może być niepewne wskutek stosowania przybliżeń w obliczeniach.
Tab.VII. Biala, Krakau (1:288 000 Liesganing: Königreich Galizien und Lodomerien /1824/) index
MapaBiala, KrakauBielsko-Biała, Kraków400 dpidetails
Arkusz o nieregularnym kształcie. Zaliczenie miejscowości położonych na brzegach arkusza do jego obszaru może być niepewne wskutek stosowania przybliżeń w obliczeniach.
Mapy w skali 1:300 000
74 Kraków (1:300 000 WIG - Mapa Operacyjna Polski /ca 1920 - 1939/) index
MapaKrakówKraków1925400 dpidetails
MapaKraków1925400 dpidetails
MapaKraków1925600 dpidetails
MapaKraków1925600 dpidetails
MapaKrakowKraków1935400 dpidetails
MapaKrakowKraków1935400 dpidetails
MapaKRAKÓW1935600 dpidetails
MapaKRAKÓW1935600 dpidetails
MapaKraków1935600 dpidetails
MapaKraków1935600 dpidetails
MapaKrakowKraków1936600 dpidetails
MapaKraków1936600 dpidetails
MapaMAPA OPISOWA (ZAŁ. Nr. 1A) KRAKÓW - CIESZYN1939600 dpidetails
29/30 (alt. 74) Kraków (1:300 000 WIG/GUS Mapa Administracyjna Rzeczypospolitej Polskiej /1937/) index
MapaKrakówKraków1937600 dpidetails
400 (alt. 173) Bendzin (1:200 000 Reymann's topographische Special-Karte von Central Europa) index
MapaSiewierz400 dpidetails
MapaSiewierz0600 dpidetails
MapaSiewierz1831600 dpidetails
Arkusz o nieregularnym kształcie. Zaliczenie miejscowości położonych na brzegach arkusza do jego obszaru może być niepewne wskutek stosowania przybliżeń w obliczeniach.
Q51 Gleiwitz (Krakau) (1:300 000 Ubersichtskarte von Mitteleuropa+rozszerzenie) index
MapaKrakau (B-Eindruck)1910400 dpidetails
MapaKrakauKraków1914400 dpidetails
MapaKrakauKraków1923400 dpidetails
MapaGleiwitz1929300 dpidetails
MapaGleiwitz1938600 dpidetails
Mapa74 Kraków (Q51 Gleiwitz) [Gemeindegrenzkarte des ehemaligen polnischen Staates]1939600 dpidetails
MapaGleiwitzGliwice1940400 dpidetails
MapaGleiwitz [Bodenarten]±1940600 dpidetails
MapaGleiwitz1940300 dpidetails
MapaGleiwitzGliwice1944400 dpidetails
MapaGleiwitzGliwice1944600 dpidetails
MapaGleiwitz [LMN + JaeMN]1944400 dpidetails
MapaGleiwitz1944600 dpidetails
MapaGleiwitz [LMN JäMN]1944600 dpidetails
P53 Q51 Posen – Kraków (1:300 000 Ubersichtskarte von Mitteleuropa+rozszerzenie - arkusze łączone zestaw 1) index
MapaPosen - Breslau - Oppeln - Plock - Piotrkow0300 dpidetails
MapaPosen, Breslau, Oppeln, Plock, Piotrkow (2)1914600 dpidetails
MapaPosen - Breslau - Oppeln - Plock - Piotrkow (3)1914600 dpidetails
MapaPosen - Breslau - Oppeln - Plock - Piotrkow (4)1914600 dpidetails
P52 Q50 Breslau – Sillein (1:300 000 Ubersichtskarte von Mitteleuropa+rozszerzenie - arkusze łączone zestaw 2) index
MapaBreslau-Sillein [Befestigungskarte Polen Stand 1.8.1939]Wrocław - Žilina1939400 dpidetails
MapaBreslau - SilleinWrocław - Žilina±1941400 dpidetails
MapaBreslau - Sillein1944600 dpidetails
P52 Q51 Breslau - Gleiwitz (1:300 000 Ubersichtskarte von Mitteleuropa+rozszerzenie - arkusze łączone zestaw 3) index
MapaBreslau - Gleiwitz1944300 dpidetails
OS Oberschlesien (1:300 000 Ubersichtskarte von Mitteleuropa+rozszerzenie - var. admin /1890 - 1945/) index
MapaKarte der neuen Grenze in OberschlesienMapa nowych granic na Górnym Śląsku1921400 dpidetails
Załączniki do tego arkusza :details
Mapa 1.8 MB Karte der neuen Grenze in OberschlesienMapa nowych granic na Górnym Śląsku1921details
okładka / cover
Arkusz o nieregularnym kształcie. Zaliczenie miejscowości położonych na brzegach arkusza do jego obszaru może być niepewne wskutek stosowania przybliżeń w obliczeniach.
Schl Provinz Schlesien (1:300 000 Ubersichtskarte von Mitteleuropa+rozszerzenie - prowincje /1919- /) index
MapaWehrkreiskarte des VIII A.K.Mapa okręgu wojskowego VIII Korpusu Armii±1942400 dpidetails
Arkusz o nieregularnym kształcie. Zaliczenie miejscowości położonych na brzegach arkusza do jego obszaru może być niepewne wskutek stosowania przybliżeń w obliczeniach.
K5 Oppeln (1:300 000 General-Karte von Central-Europa) index
MapaOppelnOpole1873200 dpidetails
MapaOppelnOpole1873200 dpidetails
MapaOppelnOpole1873400 dpidetails
MapaOppelnOpole1873400 dpidetails
MapaOppelnOpole1873400 dpidetails
Arkusz o nieregularnym kształcie. Zaliczenie miejscowości położonych na brzegach arkusza do jego obszaru może być niepewne wskutek stosowania przybliżeń w obliczeniach.
Mapy w skali 1:420 000
2 Краков (1:420 000 Специальная карта европейской России) index
Mapa1892600 dpidetails
Arkusz o nieregularnym kształcie. Zaliczenie miejscowości położonych na brzegach arkusza do jego obszaru może być niepewne wskutek stosowania przybliżeń w obliczeniach.
Mapy w skali 1:500 000
10 Katowice (1:500 000 WIG - Mapa Polski /1946-1947/) index
MapaKatowice1947300 dpidetails
M 34 I Kraków (1:500 000 WIG - Mapa Polski i krajów ościennych (1934-1939 [1947])) index
MapaKRAKÓW1937400 dpidetails
MapaKRAKÓW (wyd. lotnicze)1937400 dpidetails
MapaKRAKÓW (wyd. lotnicze) (2)1937600 dpidetails
MapaKRAKÓW (2)1937600 dpidetails
MapaKRAKÓW (wyd. lotnicze) (3)1937600 dpidetails
MapaKRAKÓW (3)1937600 dpidetails
MapaKRAKÓW [akcept]1937600 dpidetails
Załączniki do tego arkusza :details
Mapa 18.8 MB KRAKÓW [akcept] - verso1937details
MapaKRAKÓW [odbitka robocza]1937600 dpidetails
Załączniki do tego arkusza :details
Mapa 20.9 MB KRAKÓW [odbitka robocza] - verso1937details
MapaKRAKÓW (4)1937400 dpidetails
MapaKRAKÓW [arkusz korekcyjny]1938600 dpidetails
MapaKRAKÓW (wyd. lotnicze)1939600 dpidetails
MapaKRAKÓW (wyd. lotnicze) /WIG - Edynburg/1941600 dpidetails
M-34-A (alt. M-34-NW) KRAKÓW (1:500 000 Sztab Generalny Wojska Polskiego /ca 1950-/) index
MapaKRAKÓW (WYDANIE TYMCZASOWE)1950400 dpidetails
M34 NW Krakau (1:500 000 Deutsche Weltkarte) index
MapaKrakauKraków1940300 dpidetails
MapaKrakau (Vogels Karte von Mitteleuropa)1941600 dpidetails
MapaKrakauKraków1942300 dpidetails
MapaKrakauKraków1942400 dpidetails
MapaKrakauKraków1943300 dpidetails
MapaKrakauKraków1944300 dpidetails
MapaKrakauKraków1944300 dpidetails
NE 48-18 (alt. GSGS4072) Tatry (1:500 000 GSGS 4072 Europe (air) 4369 OS of GB (aer. map), 1:600 000 4140 Iceland) index
MapaTatry1944600 dpidetails
NE 50-18 (alt. GSGS4072) Kraków (1:500 000 GSGS 4072 Europe (air) 4369 OS of GB (aer. map), 1:600 000 4140 Iceland) index
MapaKraków1943600 dpidetails
Mapy w skali 1:504 000
22 Będzin (1:504 000 Mapa Królestwa Polskiego z oznaczeniem miast, osad, wsi, komór, kolei, dróg bitych, traktów pocztowych i rzek, [...] /ca 1913/) index
MapaBĘDZIN±1913600 dpidetails
MapaBĘDZIN±1913600 dpidetails
Arkusz o nieregularnym kształcie. Zaliczenie miejscowości położonych na brzegach arkusza do jego obszaru może być niepewne wskutek stosowania przybliżeń w obliczeniach.
Mapy w skali 1:535 000
WKL Województwo kaliskie (1:535 000 J. Colberg, Atlas Królestwa Polskiego) index
MapaMappa jeneralna województwa kaliskiego ułożona według naylepszych źródeł przez Juliusza Colberg 1827
---
część północna
A general map of the Voivodship of Kalisz compiled from best authorities by Julisz Colberg
---
northern part
300 dpidetails
MapaMappa jeneralna województwa kaliskiego ułożona według naylepszych źródeł przez Juliusza Colberg 1827
---
część północna, obrócona do naturalnego położenia
A general map of the Voivodship of Kalisz compiled from best authorities by Julisz Colberg
---
northern part, rotated to its natural position
300 dpidetails
MapaMappa jeneralna województwa kaliskiego ułożona według naylepszych źródeł przez Juliusza Colberg 1827
---
część południowa
A general map of the Voivodship of Kalisz compiled from best authorities by Julisz Colberg
---
southern part
300 dpidetails
MapaMappa jeneralna województwa kaliskiego ułożona według naylepszych źródeł przez Juliusza Colberg 1827
---
część południowa, obrócona do naturalnego położenia
A general map of the Voivodship of Kalisz compiled from best authorities by Julisz Colberg
---
southern part, rotated to its natural position
300 dpidetails
Arkusz o nieregularnym kształcie. Zaliczenie miejscowości położonych na brzegach arkusza do jego obszaru może być niepewne wskutek stosowania przybliżeń w obliczeniach.
WKR Województwo krakowskie (1:535 000 J. Colberg, Atlas Królestwa Polskiego) index
MapaMappa jeneralna województwa krakowskiego, wraz z Okręgiem Wolnego Miasta Krakowa ułożona według naylepszych źródeł przez Juliosza Colberg 1827.
---
część zachodnia
A general map of the Voivodship of Kaków including the district og the Free City of Kaków, based on best authorities, compiled by Juliusz Colberg 1827.
---
western part
300 dpidetails
MapaMappa jeneralna województwa krakowskiego, wraz z Okręgiem Wolnego Miasta Krakowa ułożona według naylepszych źródeł przez Juliosza Colberg 1827.
---
część wschodnia
A general map of the Voivodship of Kaków including the district og the Free City of Kaków, based on best authorities, compiled by Juliusz Colberg 1827.
---
eastern part
300 dpidetails
Arkusz o nieregularnym kształcie. Zaliczenie miejscowości położonych na brzegach arkusza do jego obszaru może być niepewne wskutek stosowania przybliżeń w obliczeniach.
Mapy w skali 1:576 000
III Breslau, Brünn (1:576 000 Generalkarte des Österreichischen Kaiserstaates J. Scheda 1856) index
MapaBreslau, BrünnWrocław, Brno1856300 dpidetails
MapaBreslau, BrünnWrocław, Brno1856600 dpidetails
Arkusz o nieregularnym kształcie. Zaliczenie miejscowości położonych na brzegach arkusza do jego obszaru może być niepewne wskutek stosowania przybliżeń w obliczeniach.
III-IV-V-VIII-IX-X Brünn, Krakau, Lemberg, Wien, # Debreczin, Klausenburg (1:576 000 Generalkarte des Österreichischen Kaiserstaates J. Scheda 1856, ark. łączone (1)) index
MapaBrünn, Krakau, Lemberg, Wien, Debreczin, KlausenburgBrno, Kraków, Львів, Wien, Debrecen, Cluj-Napoca1856600 dpidetails
Arkusz o nieregularnym kształcie. Zaliczenie miejscowości położonych na brzegach arkusza do jego obszaru może być niepewne wskutek stosowania przybliżeń w obliczeniach.
Mapy w skali 1:690 000
13 Głogów, Sieradz, Piotrków Tryb. (1:690 000 Rizzi Zannoni, Carte de la Pologne 1772) index
MapaKarta granic Polski y Niemiec zawieraiąca Szląsko Pruskie Woiewodztwa, Kaliskie, Łenczyckie y Sieradzkie; część południową Woiewództwa Poznańskiego y północną Woiewództwa Krakowskiego.A map of the borders of Poland and Germany , containing the Prussian Silesia and the Voivodships of Kalisz, Łęczyca i Sieradz, the southern part of the Voivodship of Poznań and the northern part of the Voivodship of Cracow.1772300 dpidetails
MapaKarta granic Polski y Niemiec zawieraiąca Szląsko Pruskie Woiewodztwa, Kaliskie, Łenczyckie y Sieradzkie; część południową Woiewództwa Poznańskiego y północną Woiewództwa Krakowskiego.A map of the borders of Poland and Germany , containing the Prussian Silesia and the Voivodships of Kalisz, Łęczyca i Sieradz, the southern part of the Voivodship of Poznań and the northern part of the Voivodship of Cracow.1772300 dpidetails
Arkusz o nieregularnym kształcie. Zaliczenie miejscowości położonych na brzegach arkusza do jego obszaru może być niepewne wskutek stosowania przybliżeń w obliczeniach.
17 Ołomuniec, Cieszyn, Kraków (1:690 000 Rizzi Zannoni, Carte de la Pologne 1772) index
MapaKarta granic Polski, Węgier y Niemiec, zawieraiąca Woiewodztwo Krakowskie, Starostwo Spizkie, Hrabstwo (Warmegye) Pozońskie, Nitry, Trenszczynu, Thuróczy, Arwy, Liptowa, Barszi Zolyoma, Neogradu, Hontu, Gömöry y Aba-UJ-Wàru. Szląsko-Austryackie.A map of the borders of Poland, Hungary and Germany, containing the Voivodship of Cracow, the district (starostwo) of Spisz, the County (Varmegye) of Pozsony, Nitra, Trenczyn, Thurocs, Arva, Liptow, Barszi Zolyoma, Neograd, Hont, Gömöra and Aba-Uj-Var. The Austrian Silesia.1772300 dpidetails
MapaKarta granic Polski, Węgier y Niemiec, zawieraiąca Woiewodztwo Krakowskie, Starostwo Spizkie, Hrabstwo (Warmegye) Pozońskie, Nitry, Trenszczynu, Thuróczy, Arwy, Liptowa, Barszi Zolyoma, Neogradu, Hontu, Gömöry y Aba-UJ-Wàru. Szląsko-Austryackie.A map of the borders of Poland, Hungary and Germany, containing the Voivodship of Cracow, the district (starostwo) of Spisz, the County (Varmegye) of Pozsony, Nitra, Trenczyn, Thurocs, Arva, Liptow, Barszi Zolyoma, Neograd, Hont, Gömöra and Aba-Uj-Var. The Austrian Silesia.1772300 dpidetails
Arkusz o nieregularnym kształcie. Zaliczenie miejscowości położonych na brzegach arkusza do jego obszaru może być niepewne wskutek stosowania przybliżeń w obliczeniach.
Mapy w skali 1:750 000
C.2. Katowice, Cieszyn, Brno (Mapa 1:750 000 - WIG /ca 1924 - 1930/) index
MapaKATOWICE, CIESZYN, BRNO (BERNO MOR.)1926400 dpidetails
Arkusz o nieregularnym kształcie. Zaliczenie miejscowości położonych na brzegach arkusza do jego obszaru może być niepewne wskutek stosowania przybliżeń w obliczeniach.
Sek.IV (alt. Sekcja IV) Wiedeń, Cieszyn, Wrocław (1:750 000 Królestwo Polskie i przyległe prowincye Austryi, Niemiec i Rosyi /ca 1915-1918/; Mapa Polski /ok. 1920-1921/) index
MapaWIEDEŃ, CIESZYN, WROCŁAW0600 dpidetails
MapaWiedeń, Cieszyn, WrocławWien, Těšín, Breslau±1915400 dpidetails
MapaWiedeń, Cieszyn, WrocławWien, Těšín, Breslau±1920400 dpidetails
Arkusz o nieregularnym kształcie. Zaliczenie miejscowości położonych na brzegach arkusza do jego obszaru może być niepewne wskutek stosowania przybliżeń w obliczeniach.
Sek.V (alt. Sekcja V) Kraków, Lublin, Przemyśl (1:750 000 Królestwo Polskie i przyległe prowincye Austryi, Niemiec i Rosyi /ca 1915-1918/; Mapa Polski /ok. 1920-1921/) index
MapaKRAKÓW, LUBLIN, PRZEMYŚL0600 dpidetails
MapaKraków, Lublin, Przemyśl±1915400 dpidetails
MapaKraków, Lublin, Przemyśl±1920400 dpidetails
Arkusz o nieregularnym kształcie. Zaliczenie miejscowości położonych na brzegach arkusza do jego obszaru może być niepewne wskutek stosowania przybliżeń w obliczeniach.
C.2. Brünn, Troppau, Neutra (1:750 000 Übersichtskarte von Mitteleuropa (projektion Bonne)) index
MapaBrno0300 dpidetails
Arkusz o nieregularnym kształcie. Zaliczenie miejscowości położonych na brzegach arkusza do jego obszaru może być niepewne wskutek stosowania przybliżeń w obliczeniach.
Mapy w skali 1:800 000
M13 Breslau (1:800 000 Übersichtskarte von Europa und Vorderasien) index
MapaBreslauWrocław1925400 dpidetails
MapaBreslauWrocław1925300 dpidetails
Mapy w skali 1:1 000 000
SW Warszawa-Kraków (1:1 000 000 WIG - Mapa Polski i krajów ościennych) index
MapaWarszawa - Kraków1943400 dpidetails
MapaWarszawa - Kraków (2)1943600 dpidetails
MapaWarszawa - Kraków (odbitka robocza)1943600 dpidetails
Arkusz o nieregularnym kształcie. Zaliczenie miejscowości położonych na brzegach arkusza do jego obszaru może być niepewne wskutek stosowania przybliżeń w obliczeniach.
M 34 Kraków (1:1 000 000 WIG - Międzynarodowa Mapa Świata (arkusze WIG)) index
MapaKraków1928400 dpidetails
MapaKRAKÓW (2)1928400 dpidetails
MapaKRAKÓW1928600 dpidetails
MapaKRAKÓW (3)1928600 dpidetails
M 34 Krakau (1:1 000 000 Weltkarte) index
MapaKRAKAUKraków1941400 dpidetails
MapaKRAKAUKraków1942400 dpidetails
M-34 (1:1 000 000 Генеральный Штаб Рабоче-Крестьянской Красной Армии) index
MapaКРАКУВKraków1936400 dpidetails
NM 33.34 Wien - Kraków (1:1 000 000 GSGS 2758 / AMS 5302 Eurasia (WW2)) index
MapaWien - Kraków1944400 dpidetails
M 34 Krakau (1:1 000 000 International Map of the World) index
MapaVIENNA - KRAKAUWien - Kraków1915400 dpidetails
MapaKRAKAUKraków1918400 dpidetails
Mapy w skali 1:1 500 000
V. Wien, Krakau, Przemysl, Budapest (1:1 500 000 Übersichtskarte von Mitteleuropa) index
MapaWien, Krakau, Przemysl, BudapestWiedeń, Kraków, Przemyśl. Budapeszt1916300 dpidetails
Arkusz o nieregularnym kształcie. Zaliczenie miejscowości położonych na brzegach arkusza do jego obszaru może być niepewne wskutek stosowania przybliżeń w obliczeniach.
Mapy w skali 1:1 680 000
VII. Варшава - Киев (1:1 680 000 Карта европейской России и Кавказского края) index
MapaВаршава - КиевWarszawa - Київ1862600 dpidetails
Arkusz o nieregularnym kształcie. Zaliczenie miejscowości położonych na brzegach arkusza do jego obszaru może być niepewne wskutek stosowania przybliżeń w obliczeniach.
Mapy w skali 1:4 000 000
Sheet 19 Central Europe (1:4 000 000 GSGS 2957 (GSGS 1202) World) index
MapaCentral Europe1944400 dpidetails
MapaCentral Europe1958400 dpidetails