XXXIV 23 (alt. A51±B45) Latyczów (1:100 000 WIG - Mapa Taktyczna Polski -przedruki map zaborczych w cięciu rosyjskim)
MapaLATYCZÓW 1921600 dpidetails
MapaLATYCZÓW 1921300 dpidetails