XXXII 23 (alt. A49±B45) Starokonstantynów (1:100 000 WIG - Mapa Taktyczna Polski -przedruki map zaborczych w cięciu rosyjskim)
MapaSTAROKONSTANTYNÓW 1923300 dpidetails
MapaSTAROKONSTANTYNOW 1923600 dpidetails