XXXII 22 (alt. A49±B44) Antoniny Kulczyny (1:100 000 WIG - Mapa Taktyczna Polski -przedruki map zaborczych w cięciu rosyjskim)
MapaKULCZYNY ±1921300 dpidetails
MapaKULCZYNY ±1921600 dpidetails