XXV 23 (alt. A42±B45) Radziłowicze (1:100 000 WIG - Mapa Taktyczna Polski -przedruki map zaborczych w cięciu rosyjskim)
MapaRadziłowicze 1923600 dpidetails
MapaRADZILOWICZE 1923300 dpidetails