XXV 20 (alt. A42±B42) Mułczyce (1:100 000 WIG - Mapa Taktyczna Polski -przedruki map zaborczych w cięciu rosyjskim)
MapaMUŁCZYCE 1924600 dpidetails
Mapa(XXV-20) MULCZYCE 1924600 dpidetails