XXV 20 (alt. A42±B42) Mułczyce (1:100 000 WIG - Mapa Taktyczna Polski - w cięciu rosyjskim /ca 1919 - 1923/)
MapaMUŁCZYCE 1924600 dpidetails
MapaMUŁCZYCE 1924600 dpidetails
MapaMULCZYCE 1924600 dpidetails
Załączniki do tego arkusza :details
ZałącznikMUŁCZYCE (verso)1924details