XXVI 20 (alt. A43±B42) Włodzimierzec (1:100 000 WIG - Mapa Taktyczna Polski - w cięciu rosyjskim /ca 1919 - 1923/)
MapaWŁODZIMIERZEC 1924600 dpidetails
MapaWŁODZIMIERZEC 1924600 dpidetails
Załączniki do tego arkusza :details
ZałącznikWŁODZIMIERZEC (verso)1924details