XXVIII 25 (alt. A45±B47) Uszomierz (1:100 000 WIG - Mapa Taktyczna Polski -przedruki map zaborczych w cięciu rosyjskim)
MapaUszomierz 1923600 dpidetails
MapaUSZOMIERZ 1923300 dpidetails