XXI 27 (alt. A38±B48) Wołosowicze (1:100 000 WIG - Mapa Taktyczna Polski -przedruki map zaborczych w cięciu rosyjskim)
MapaWOŁOSOWICZE 1921600 dpidetails