XXIX 25 (alt. A46±B47) Horoszki (1:100 000 WIG - Mapa Taktyczna Polski -przedruki map zaborczych w cięciu rosyjskim)
Mapa(XXIX-25) HOROSZKI 1923600 dpidetails