XXIV 29 (alt. A41±B50) Chojniki (1:100 000 WIG - Mapa Taktyczna Polski -przedruki map zaborczych w cięciu rosyjskim)
MapaCHOJNIKI 1921300 dpidetails
MapaCHOJNIKI 1921600 dpidetails