XXII 27 (alt. A39±B48) Ozarycze (1:100 000 WIG - Mapa Taktyczna Polski -przedruki map zaborczych w cięciu rosyjskim)
MapaOZARYCZE 1922600 dpidetails