XXIII 29 (alt. A40±B50) Wielki Bór (1:100 000 WIG - Mapa Taktyczna Polski -przedruki map zaborczych w cięciu rosyjskim)
MapaWIELKI BÓR 1921600 dpidetails