XXIII 25 (alt. A40±B47) Petryków (1:100 000 WIG - Mapa Taktyczna Polski -przedruki map zaborczych w cięciu rosyjskim)
MapaPETRYKÓW 1922600 dpidetails