XV 26 (alt. A32±B47/8) Odziatycze (1:100 000 WIG - Mapa Taktyczna Polski - w cięciu rosyjskim /ca 1919 - 1923/)
MapaODZIATYCZE 1921600 dpidetails