XV 25 (alt. A32±B47) Borysów (1:100 000 WIG - Mapa Taktyczna Polski -przedruki map zaborczych w cięciu rosyjskim)
MapaBORYSÓW 1921600 dpidetails