XV 23 (alt. A32±B45) Radoszkowicze (1:100 000 WIG - Mapa Taktyczna Polski - w cięciu rosyjskim /ca 1919 - 1923/)
MapaRadoszkowicze 1921600 dpidetails
MapaRadoszkowicze 1921300 dpidetails
MapaRadoszkowicze 1921600 dpidetails
MapaRadoszkowicze 1921300 dpidetails
MapaRADOSZKOWICZE 1921600 dpidetails