XV 23 (alt. A32±B45) Radoszkowicze (1:100 000 WIG - Mapa Taktyczna Polski -przedruki map zaborczych w cięciu rosyjskim)
MapaRadoszkowicze 1921600 dpidetails
MapaRadoszkowicze 1921300 dpidetails
MapaRadoszkowicze 1921600 dpidetails
MapaRadoszkowicze 1921300 dpidetails