XVI 25 (alt. A33±B47) Studzianka (1:100 000 WIG - Mapa Taktyczna Polski -przedruki map zaborczych w cięciu rosyjskim)
MapaSTUDZIANKA 1921600 dpidetails
MapaSTUDZIANKA 1921600 dpidetails
MapaSTUDZIANKA 1923600 dpidetails