XVII 25 (alt. A34±B47) Ihumeń (1:100 000 WIG - Mapa Taktyczna Polski - w cięciu rosyjskim /ca 1919 - 1923/)
MapaIhumeń 1922600 dpidetails
MapaIHUMEN 1922300 dpidetails