XVII 25 (alt. A34±B47) Ihumeń (1:100 000 WIG - Mapa Taktyczna Polski -przedruki map zaborczych w cięciu rosyjskim)
MapaIhumeń 1922600 dpidetails
MapaIHUMEN 1922300 dpidetails