XI 24 (alt. A28±B46) Głębokie (1:100 000 WIG - Mapa Taktyczna Polski - w cięciu rosyjskim /ca 1919 - 1923/)
MapaGŁĘBOKIE 1921300 dpidetails
MapaGŁĘBOKIE 1921600 dpidetails
MapaGŁĘBOKIE 1923300 dpidetails
MapaGŁĘBOKIE 1923600 dpidetails
MapaGŁĘBOKIE 1923600 dpidetails
Załączniki do tego arkusza :details
ZałącznikGŁĘBOKIE (verso)1923details