XI 24 (alt. A28±B46) Głębokie (1:100 000 WIG - Mapa Taktyczna Polski -przedruki map zaborczych w cięciu rosyjskim)
MapaGŁĘBOKIE 1921300 dpidetails
MapaGŁĘBOKIE 1921600 dpidetails
MapaGŁĘBOKIE 1923300 dpidetails
MapaGŁĘBOKIE 1923600 dpidetails