XI 21 (alt. A28±B43) Hoduciszki (1:100 000 WIG - Mapa Taktyczna Polski -przedruki map zaborczych w cięciu rosyjskim)
MapaHODUCISZKI 1921300 dpidetails
MapaHODUCISZKI 1921600 dpidetails
MapaHoduciszki 1921600 dpidetails
MapaHODUCISZKI 1921300 dpidetails