XIV 24 (alt. A31±B46) Chotajewicze (1:100 000 WIG - Mapa Taktyczna Polski -przedruki map zaborczych w cięciu rosyjskim)
MapaCHOTAJEWICZE 1920300 dpidetails
MapaCHOTAJEWICZE 1920600 dpidetails