XIV 23 (alt. A31±B45) Ilja (1:100 000 WIG - Mapa Taktyczna Polski -przedruki map zaborczych w cięciu rosyjskim)
MapaIlja 1920600 dpidetails
MapaILJA 1920300 dpidetails