XIV/15 (alt. VII/6-8) (1:40 000 M.D.R. 652 Bulgaria)
MapaKAMENETS (KAYADZHIK) 1944400 dpidetails