XII 23 (alt. A29±B45) Budsław (1:100 000 WIG - Mapa Taktyczna Polski -przedruki map zaborczych w cięciu rosyjskim)
MapaBUDSŁAW 1921600 dpidetails