XIII 25 (alt. A30±B47) Wołoki (1:100 000 WIG - Mapa Taktyczna Polski -przedruki map zaborczych w cięciu rosyjskim)
MapaWOŁOKI 1921600 dpidetails