XIII 25 (alt. A30±B47) Wołoki (1:100 000 WIG - Mapa Taktyczna Polski - w cięciu rosyjskim /ca 1919 - 1923/)
MapaWOŁOKI 1921600 dpidetails