XIII 22 (alt. A30±B44) Kurzeniec (1:100 000 WIG - Mapa Taktyczna Polski -przedruki map zaborczych w cięciu rosyjskim)
MapaKurzeniec 1921600 dpidetails
MapaKURZENIEC 1921300 dpidetails